Beste dominee C. Harinck. Afgelopen zondag had u het in uw preek over het geloof...

Ds. C. Harinck / geen reacties

11-10-2007, 00:00

Vraag

Beste dominee C. Harinck. Afgelopen zondag had u het in uw preek over het geloof dat we in de Heere Jezus Christus moeten hebben en niet alleen in Jezus! Ik begreep alleen niet goed wat nu het precieze verschil was. Ik kon dit niet uit uw preek naar voren halen. Zou u dit nog willen uitleggen? Alvast hartelijk dank!

Antwoord

In het spreken over het geloof heb ik benadrukt dat het altijd een geloof is in de ´gehele´ Christus. Ik heb gewezen op een nieuwe methode van evangeliseren, die in Amerika en nu ook in Europa wordt toegepast. Men gaat er vanuit dat je niet ineens te veel van de mens moet eisen. Je moet de mensen eerst overhalen om te geloven in Jezus als hun Zaligmakeren en pas later om  in Hem te geloven als hun Heere. Men wil dus niet direct een breuk met de zonden en een verkeerde leefwijze eisen. Jezus aanvaarden als Heere om over ons te regeren wordt losgekoppeld van Jezus de Zaligmaker.

Ik heb beklemtoond dat het geloof altijd de ´gehele´ Christus  omhelst. Men wil dan niet alleen Jezus als de Redder van Gods toorn, maar ook Jezus als de Bevrijder van de slavernij van de zonde  en satan.

Ik hoop dat het zo duidelijk is geworden wat ik heb bedoeld.

Ds. C. Harinck
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb onlangs een vraag gesteld m.b.t. ongeloof. Ik vind het toch allemaal wel 'makkelijk' en 'snel' gezegd en mooi bij...
5 reacties
11-10-2011
Pas heb ik een antwoord gehad van drs. Hildering over een ingegroeide haar. Nu is de ontsteking geheel verdwenen, maar d...
geen reacties
11-10-2008
Ik wil een aantal specifieke vragen stellen aan een CGK-predikant over de verbondenleer. 1. In Psalm 81 vers 11 (onberij...
1 reactie
11-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering