De ware religie onderhouden

Ds. W. Harinck / geen reacties

05-10-2007, 00:00

Vraag

Aan ds. W. Harinck. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat in artikel 30 dat de opzieners (ouderlingen) en diakenen “de ware religie” moeten onderhouden en moeten controleren dat de “ware leer haar loop hebbe”. Ik vroeg me af of er dan zoiets is als feedback die predikanten op hun preek krijgen door de kerkenraad. Of is dit artikel alleen gericht op de gemeenteleden?

Antwoord

Het gaat hier over de taak van de kerkenraad. De gereformeerde belijdenis wijst hier op de noodzaak van een gereformeerde kerkinrichting zoals vastgelegd in de Dordtse kerkorde. Daarbij functioneren de ouderlingen als de opzieners over de gemeente. Dat opzicht gaat over leer en leven.

Volgens het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen hebben de ouderlingen ook toezicht op de prediking van het Woord. Er mag geen valse leer gebracht worden. De NGB en de DKO kennen het ambtelijk opzicht over de prediking. Verder valt nog te denken aan de kerkvisitatie vanuit de classis. Een ambtelijke afvaardiging vanuit de classis bezoekt de kerkenraad om te spreken over het ambtelijk werk, de prediking, het gemeenteleven enz. Het spreekt dus eigenlijk vanzelf dat de kerkenraad zich verantwoordelijk weet voor de prediking van het Woord in het midden van de gemeente.

Feedback krijgt een predikant niet alleen van gemeenteleden maar ook van zijn kerkenraad. Dat is wel mijn ervaring. Het is een zegen als er na de preek op een broederlijke manier van hart tot hart gesproken wordt. In de onderlinge ambtelijke/broederlijke contacten wordt er zeker over de prediking gesproken. Persoonlijk acht ik dit waardevol te zijn. Het gaat er toch altijd weer om dat prediking en pastoraat gegrond is op het Woord. Want als het naar het Woord niet is zal het geen dageraad hebben. Daar moet een kerkenraad zeker op toezien. Daarom ook is het gebed van de gemeente voor de ambtsdragers om trouw te mogen zijn in hun dienstwerk zo belangrijk.

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Nederlandse Geloofsbelijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ga naar een soort bijbelstudie met mensen van allemaal verschillende kerken, merendeels uit de evangelische kerken. Z...
geen reacties
06-10-2015
Mijn broer gaat naar een evangelische gemeente. Zelf ga ik net zoals de rest van het gezin naar een Christelijk Gereform...
geen reacties
06-10-2017
Graag zou ik iets willen vragen. Al een tijd loop ik hiermee rond. Ik verlang best naar een relatie. Ik ben begin twinti...
geen reacties
05-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering