Hoe vervult de Heere Zijn beloften? Gaat dat altijd door het onmogelijke heen en...

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

12-03-2005, 00:00

Vraag

Hoe vervult de Heere Zijn beloften? Gaat dat altijd door het onmogelijke heen en moet dat eerst een afgesneden zaak worden?

Antwoord

We kunnen en mogen de Heere niet voorschrijven in welke weg Hij Zijn beloften vervult. Gaat het om de vervulling van een belofte die de Heere geschonken heeft aan een verloren zondaar, dan zal Hij de ziel leiden in een weg van de onmogelijkheid. Want door de afsnijding heen wordt het wonder zo groot dat Hij op mij heeft neer willen zien, op mij de grootste der zondaren. Want Hij rechtvaardigt goddelozen om niet, door het geloof. Dan gaat het door de dood heen naar het leven in en met Christus. In het standelijke geloofsleven geeft en vervult de Heere een belofte in Christus, maar altijd in een weg van de verwondering. Hier weidt mijn ziel met een verwonderend oog.

Voor alles geldt dat voor de vervulling, de ontlediging er aan vooraf gaat. Dat werkt de Heere in de weg van de orde des heils. Hij is een God van orde en niet van wanorde en dat geldt in het bijzonder voor de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn.

In het Oude Testament zagen Gods kinderen uit naar de vervulling van de belofte dat de Messias geboren zou worden. Zij kenden een sterk verlangen naar de vervulling. Lees vooral Jesaja hierover na. In die zin behoeft de belofte van God geen vervulling meer omdat Christus Zijn werk op aarde heeft volbracht.

Wat kan het hart vervuld zijn met verlangen om Christus, Die alles voorwaardelijk heeft volbracht, onderwerpelijk toegepast te mogen kennen aan de ziel. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Hoe de Heere dat allemaal werkt? De wind blaast waarheen Hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar Hij komt en waar Hij heengaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

Vriend(in) zoekt de Heere bij dagen en nachten en rust niet voordat Hij Zijn Woord verklaard en toegepast heeft aan je ziel. Want dat heeft eeuwigheidswaarde en maakt God groot. Dan wordt je vraag een uitroepteken om te getuigen: hoort, wat God mij deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.

Ik wens je van harte toe deze zaak te mogen verstaan in eigen hart, om in Christus met God verzoend te mogen zijn en dat Zijn belofte vervuld mogen worden: Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat ge u bekeerd en leeft.

Met vriendelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Een vriendin van mij waar ik een dikke 20 jaar mee bevriend ben heeft per mail onze vriendschap beëindigd. Het volgende ...
1 reactie
12-03-2014
Sinds de amputatie van m'n been heb ik af en toe last van fantoompijn. Soms komt het een jaar niet voor, dan ineens heb ...
1 reactie
12-03-2013
Mijn vader is een aantal weken geleden overleden. Mijn moeder is al een aantal jaren eerder overleden. Mijn broer regeld...
1 reactie
13-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering