Gij en uw huis zal zalig worden

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

22-06-2004, 00:00

Vraag

In Handelingen 16 vers 31 staat dat de stokbewaarder zal zalig worden “Gij en uw huis”. Maar de bekering is toch iets persoonlijks?

Antwoord

Er zijn van die zaken in ons leven die heel persoonlijk zijn o.a. onze geboorte, ons sterven en dat geldt tevens de wedergeboorte en bekering. Geloof en bekering zijn namelijk onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Geloof zonder bekering is niet mogelijk en bekering zonder geloof ook niet. We kunnen niet echt geloven wanneer we niet door en tot God bekeerd zijn. Dat blijkt vooral in de geschiedenissen in de Handelingen der apostelen.

"Gij en uw huis" komen we enkele keren tegen in Gods Woord. Er staat dus eigenlijk: indien u gelooft in de Heere Jezus Christus, zult gij zalig worden en dat geldt voor u en al de uwen. Ja, dat geldt voor de gehele wereld. Niemand kan zalig worden buiten het geloof in Christus. Het verband waarin dit geschreven staat: Handelingen 16, is het voorbeeld van de noodzakelijkheid van de Goddelijke bekering en hoe de Heilige Geest dat werkt in het hart van de stokbewaarder. Dus de Heere wijst ons op het gegeven dat ook wij, evenals de stokbewaarder, bekeerd moeten worden en dat geldt ook onze kinderen enz.

Er staan onder de tekst enkele tekstverwijzingen vermeld die de moeite meer dan waard zijn om te overdenken. En niet te vergeten met de kanttekening erbij. Van groot belang is de kanttekeningen te  ezen bij Handelingen 2:39. Dat houdt ons op het rechte gereformeerde spoor en bewaart voor een verbondsuitglijding naar links en naar rechts.

De Heere gaat door met Zijn werk totdat de laatste der uitverkorenen zijn toegebracht tot de gemeente die zalig worden, uit jood en heiden. Zullen we daar bijbehoren? Moge deze vraag ons uitdrijven naar de genadetroon met de bede: Heere, bekeer ons en ons huis zo zullen wij bekeert zijn.

Hartelijke gegroet en Gods zegen toegebeden, ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Volgens verschillende kranten en onderzoeken is christengemeente DoorBrekers in Barneveld de snelst groeiende gemeente v...
17 reacties
22-06-2011
Ik zit ergens enorm mee, maar ook weer niet en dat doet me nog het meeste verdriet. Ik heb het over seksuele gemeenschap...
1 reactie
22-06-2017
Laat ik eerst zeggen dat ik groot voorstander ben van de Herziene Statenvertaling. Hoewel ik gewend ben aan het ouderwet...
2 reacties
22-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering