"In de hemel is het altijd somberdag..."

SMS / 42 reacties

18-06-2012, 13:05

"In de hemel is het altijd kerk, altijd zondag." Deze uitspraak van mijn moeder achtervolgt me nog steeds. Onwillekeurig moet ik daar aan denken als ik deze afgezonderde rustdag anders invul dan mijn ouders dat vroeger deden. Ik had het in mijn jeugd niet zo op de hemel, zeker niet als het daar altijd zondag zou zijn. Tweemaal op die dag naar de kerk. Slaapverwekkend lange, saaie preken. En tussendoor een dag vol met verboden. Als dat de hemel is...

Wat had ik daar als klein jochie tegenin te brengen? Mijn vader en moeder wisten alles. Dus ook hoe het er in de hemel uit zou zien. Altijd kerkdienst dus, maar dan zonder collecte. Ik vraag me af hoeveel vaders en moeders hun kinderen datzelfde nu nog wijsmaken of er mee dreigen als het wederkerig kroost weer eens geen zin heeft om het zitvlees te beproeven. Maar het kan nog erger:  de kinderen op zondag binnenhouden en absolute stilte eisen, omdat pa en ma op de dag des Heeren anders niet kunnen bijslapen.
 
Waar de wereld van de zondag veelal een zondedag maakt, vrees ik dat we omgekeerd evenredig in onze kring hetzelfde doen. De zondag is verworden tot een dag van treurnis, alsof Christus op deze eerste dag van de week niet is opgestaan en het graf nooit heeft verlaten. We lopen met een sombere tronie naar de kerk en komen er nog droeviger vandaan. Met een gezicht als een oorwurm groeten we onze buren en bekenden, alvorens we naar de dienst gaan of er vandaan komen. Als we al groeten, tenminste. Dat schijnt op zondag eigenlijk ook niet te mogen. Geen wonder dat zo weinig mensen naar de hemel willen. En niet-gelovigen al helemaal niet. Bij God is het immers altijd zondag, somberdag...
 
We hoeven Jezus niet te copiëren, maar we moeten Hem wel navolgen. Ook als Hij zegt "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde" (Joh. 15:11). Het woord "blijdschap" komt 82 keer voor in de Bijbel en het woord "vreugde" zelfs 91 maal. Alle afgeleide uitdrukkingen daarvan niet meegerekend. Dan moet het toch mogelijk zijn om in ieder geval met een glimlach naar de kerk te gaan, juist op een dag als we in Zijn rust mogen ingaan.
 
Zo bitter weinig kerkgangers zijn verblijd als ze zich deze dag naar Gods huis begeven (Ps. 122). Hooguit is er enige opluchting als de dominee eindelijk "amen" zegt. Misschien moeten we terug naar Antiochië, daar waar we voor het eerst "christenen" genoemd werden. Via de weg van geloof en bekering. "Dewelke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd..." (Hand. 11:23). Dan wordt de zondag een andere dag: een dag van vreugde, blijdschap, lofprijzing en een voorsmaak van de hemelse heerlijkheid.
 
Ja, in de hemel is het altijd zondag. Wat dat betreft had mijn moeder gelijk. Maar dan wel één zoals Paulus die beschrijft in 1. Kor. 2:9: "Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben." Vrij vertaald: het is daar onvoorstelbaar heerlijk. Wie zou daar niet voor eeuwig willen zijn?
 
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."

SMS op 18-06-2012, 13:05
42 reacties
QuadCoreInside
18-06-2012 / 16:07
O o ik las de titel en jawel, het is SMS weer met zijn clichés en generalisaties. Kom er maar weer in mensen, voor weer een nieuwe weerzinwekkende discussie. Het was alweer veel te lang geleden.
rian2
18-06-2012 / 16:18
Wat mij betreft geen discussie.
Wat heerlijk om straks in de Hemel te zijn.....en om daar Eeuwig Hem groot te maken.
Om daar Hem te zien zoals Hij is...en gemeenschap te hebben met al Zijn Kinderen.
katlheen
18-06-2012 / 17:21
Oh, hoe dat zo, die clichés en generalisaties? Ik zeg spijker, kop en raak. En dat zeg ik uit eigen ervaring. Waarom die welhaast "spastische" reactie als een heet hangijzer treffend wordt verwoord?
karlo
18-06-2012 / 17:22
SMS...wederkering kroost, je bedoelt zeker wederspannig. Wel de goede woorden gebruiken aub. En @OuadCoreInside en @rian2, helemaal juist, wat mij betreft geen discussie.
karlo
18-06-2012 / 17:27
Wederkering moet zijn wederkerig. Wel de goede woorden gebruiken Karlo. @Kathleen spastisch? huh..... heet hangijzer? huh..... Spijker , kop en raak. Ik zeg helemaal niet. Ook uit eigen ervaring. De groetjes.
QuadCoreInside
18-06-2012 / 17:47
@kathleen:
generaliseren is veralgemeniseren. In sommige gezinnen (zoals waarschijnlijk bij jullie) zal de zondag zeker zo zijn zoals SMS het beschrijft, maar zoals hij het brengt gebeurt het bij iedereen ("wij, in onze kring..." en "Zo bitter weinig kerkgangers zijn verblijd..."). Vooral dat laatste vind ik echt een vreselijk misleidende opmerking. Ik weet zeker dat het precies andersom is.
Ook uit eigen ervaring.
En uhm.. "heet hangijzer"? Hoezo heet hangijzer? Volgens mij is de zondagsbesteding bijna nooit onderwerp van discussie (op deze manier). Naar mijn bescheiden mening heeft SMS weer een nieuwe stok gevonden om bepaalde mensen te raken. Geloof het of niet, maar ik zat me vorige week nog af te vragen wanneer er weer een nieuwe stookcolumn van SMS zou verschijnen.
jsml
18-06-2012 / 18:20
Hoezo voor eeuwig naar de hemel???? Volgens mij krijgen we een nieuwe aarde...
jwhoogendoorn
18-06-2012 / 22:07
In de hemel altijd zondag? In een aantal opzichten vind ik dat een verkeerde vergelijking. Ten eerste Rustte God op de sabbat en niet op de zondag, daarom zal het eerder in de hemel altijd sabbat zijn dan altijd zondag. Ten tweede staat de hemel buiten de tijd. In de hemel is het eeuwigheid. Je kan dan niet meer spreken van een dag. Verder denk ik dat we de hemel absoluut niet kunnen vergelijken met een kerkdienst of zo iets. Natuurlijk zijn er overeenkomsten: De gang naar de kerk kan je vergelijken met de gang naar de voorhof van de hemel! Maar wat een groot verschil! Je kan een kroketje uit de muur ook niet vergelijken met een galadiner in het paleis van de koningin. Dank u, dat ik mocht reageren.
jsml
18-06-2012 / 23:11
Ik ga misschien wel een huisje bouwen. Of een wijngaardje planten. (Jesaja 65:21)
dkw
19-06-2012 / 08:02
Ach, ik herken wel wat SMS schrijft, zeker werd dit in bepaalde kringen zo ingevuld.
Op zich vind ik het best goed dat SMS dit aanstipt, maar gelukkig is dit maar een klein gedeelte die dit zo doet.
Zelf ben ik daaruit gestapt en weet ook hoe het anders kan, en ik denkt te weten, anders moet!

Er mag best aandacht voor zijn maar niet in generaliserende zin alsof iedere christen dit op deze manier doet, maar het is maar een klein gedeelte.
Mitchelll
19-06-2012 / 13:02
Ben nieuw hier, maar kan het niet laten even te reageren. Helaas herken ik heel veel van wat SMS schrijft.
Wat ik eigenlijk nog erger vind, is de respectloze manier waarop op zijn/haar? bericht gereageerd wordt door o.a. de eerste schrijver. Ik ben niet zo tekstvast als veel mensen hier, maar dat is volgens mij juist NIET wat de bijbel ons leert. In mijn beleving is een goed criterium of we als Christen of als Kerk al dan niet 'goed bezig' zijn juist wat de buitenwereld van ons vindt. Als Christenen moeten we iets uitstralen wat niet Christenen jaloers maakt, in de zin van: 'Die Christenen hebben iets wat ik ook wil hebben'. Meestal is het juist het omgekeerde wat uitgestraald wordt. 'Die Christenen hebben iets wat wij zeker niet willen hebben.' Maar die laatste uitstraling hebben Kerk en gelovigen helaas vaak op hun omgeving én op hun kinderen. Dus in plaats van SMS te schofferen en direct naar anderen te wijzen, zou het ons ook eens tot nadenken kunnen stemmen. Wie en wat zijn we, en wat stralen we uit.
Ik denk dat er een gulden middenweg is tussen, haast of heel depressieve, zwaarmoedigheid, zoals SMS terecht beschrijft, met verboden en de stroming in de trant van 'O ik ben zo blij, want Jezus houdt van mij, lalala...'
Wie zijn we en wat doen we, juist ook op de 6 andere dagen van de week. Hoe gaan we om met zwakkeren, anders denkenden? Blijven we krampachtig binnen ons eigen kringetje en negeren zoveel mogelijk de 'boze buitenwereld', of staan we sterk genoeg in onze schoenen om de buitenwereld tegemoet te treden en uit te dragen waar we voor staan en wie we zijn?
Omega
19-06-2012 / 13:13
Mooie bijdrage @Mitchelll Vanwege mijn mijn werk kom ik regelmatig in 'verantwoorde' attractieparken, waar ook de gezinnen uit onze achterban nogal graag vertoeven. Omdat ze zo herkenbaar zijn, groet ik ze altijd vriendelijk. Zelden wordt er terug gegroet. Met een laat-ons-met-rust-blik wordt veelal stug doorgelopen. Het is dus niet zozeer een zondagsprobleem.
Hubert
19-06-2012 / 15:45
Ik herken mij helemaal in dat verhaal. Wat een saaie dag vroeger. Nu ga ik graag naar de kerk. Die psalm is uit mijn hart gegrepen. Wat mij betreft zijn er 4 zondagen per week!. En die hemel zal alles overtreffen. Dat komt wel goed!
QuadCoreInside
19-06-2012 / 16:25
@Mitchelll:
Ik ben het volledig met je verhaal eens. Ook vind ik het prima dat SMS eens een vinger op zere plekken legt. Alleen de manier waarop vind ik echt weerzinwekkend. Lees ook zijn andere schrijfsels maar eens. Er zullen er zeker zijn die zich in zijn verhalen herkennen, maar, zoals ik hierboven ook al heb geschreven, ik ben er zeker van dat dat juist de uitzonderingen zijn. Nu zet hij zelfs zijn ouders (hoewel verscholen achter een pseudoniem) publiekelijk te kakken als eigenwijze en dictatoriale mensen. Dat vind ik echt buiten alle proporties.

Ik ben er nog niet helemaal uit of SMS nu een volwassene met een onverwerkt zwartekousentrauma is, of gewoon een huilende puber die hier anoniem zijn frustraties wil wegschrijven.
tiswat
19-06-2012 / 17:21
Mooie column, hoe herkenbaar.
Mijn eerste kennismaking met Reformatorisch Nederland was in de plaats waar ik op school zat.
Ik zag daar op een woensdagmiddag de kerk uitgaan, ik fietste net langs met een medeleerling.
Allemaal treurige gezichten, mensen in het zwart en zwijgzaam lopend richting huis.
Ik dacht dat ze terugkwamen van een begrafenis.
Mijn medeleerling zij, nee ze hebben dankdag, waarop ik verbaast zei, dan zijn ze zeker niet zo dankbaar.

Ik had een hekel aan de zondag, en was blij dat deze dag voorbij was.
Je mocht niets omdat het de rustdag was, werd er gezegd.

Nu ben ik dankbaar dat er een zondag is om naar de dienst te gaan.
Een dag om wat andere dingen te doen dan een doordeweekse dag.

Een dag om blij en dankbaar te zijn, lekker wandelen en fietsen en met mooi weer lekker zwemmen in het meer vlakbij. Een dag God te danken en te genieten van wat Hij geeft.
jheemskerk
19-06-2012 / 19:51
Of het in de hemel altijd zondag is weet ik niet. Wat ik wel weet dat het verblijf in de hemel beter is dan in de hel. Het is voor ons een grote verrassing, als de tijd daar is dat de Here Jezus terugkomt om ons op te halen. De zondag is een rustdag door God ingesteld, ik woon een bloemendorp er zijn mensen die twee keer kerk gaan en daarna hun werkkleding aan doen. God zegt " gedenk de sabbatdag (zondag) dan zult gij geen werk doen. De uitholling van de zondag is in volle gang. Volgens mij heeft de Satan een heel klein kiertje gevonden om naar binnen te komen, onopvallend. De mensen van de reformatorische kant doen ook hun best om in de hemel te komen. Ik ben met de spreker eens dat geloven een blij gevoel moet geven maar niet bij iedereen het geval is.
1a2b3c
19-06-2012 / 19:56
Beste QuadCoreInside, jij komt heel wat gefrustreerder op me over dan SMS.
En waar baseer je het op dat het uitzonderingen zijn die zich in de columns van SMS herkennen?

Ik vind dat SMS goeie columns schrijft, ook deze weer heel herkenbaar. Complimenten!
jaapo
19-06-2012 / 21:59
Jammer, maar het is het relaas van een gefrustreerde. Er zijn bepaalde kerken, waar het zo gaat, maar het zijn er niet veel. Veel meer komt het voor, dat de kerkgangers blij zijn, dat ze weer naar de kerk mogen/kunnen, omdat ze er bemoedigd en getroost worden en de sociale contacten met medegelovigen kunnen bevestigen of vernieuwen. En verder wil ik niet verder discussiëren over geboden en verboden die met de zondag te maken hebben, want daarmee kom je niet verder. Bovendien: als je Bijbelgetrouw wilt zijn, moet je de Sabbath houden. We weten ook niet, wat de zevende dag is, want we weten niet, wanneer God met de Schepping begon. Ik lees nergens, dat Hij op op zondag of maandag met Zijn werk begon.
karlo
19-06-2012 / 22:56
@1a2b3c De collumn: sombere tronie, gezicht als een oorwurm, niet groeten enz. Ik herken dit echt niet en als iemand dat ondubbelzinnig te kennen geeft is die ineens heel wat gefrustreerder. Kom nou toch.
QuadCoreInside
19-06-2012 / 22:58
@1a2b3c:
Niet gefrustreerd, maar oprecht verontwaardigd. Niet over het onderwerp, maar over de manier waarop. Zie mijn vorige reactie.
- SMS stelt hier zonder enige onderbouwing dat in vrijwel alle kerken de zondag een somberdag is ("zo bitter weinig kerkgangers", "geen wonder dat zo weinig mensen")
- Bovendien geeft SMS hier duidelijk weer dat hij niets heeft begrepen van het "eert uw vader en uw moeder". Daarmee wil ik niet zeggen dat je geen kritiek op ze mag hebben, maar dit dan ventileren op een publiek forum, al dan niet verborgen achter een pseudoniem, vind ik meer dan schandalig.

Je vraagt waarop ik het baseer dat het uitzonderingen zijn etc.? Vraag je je niet af waarop SMS zijn stellingen baseert?

Het is voor mij nu in ieder geval volledig duidelijk dat SMS zijn columns slechts ventileert om frustraties te spuien en reacties uit te lokken en zeker niet om de lijdende voorwerpen 'terug op het rechte pad te brengen'. Wanneer dit wel zo zou zijn zou hij betere research plegen alvorens slecht onderbouwde, ja, gewoon misleidende informatie te verwerken in zijn schrijfsels. Deze was wel heel doorzichtig.

Welterusten.

Lees ook deze columns

De BR'ers, wie kent ze niet? De wereldberoemdheden in Refoland, zoals ze op feesten en partijen wel eens gekscherend gen...
18 reacties
11-06-2012
"On Twitter, God is greater than glitter", kopte de New York Times in een artikel over de betrokkenheid van volgers van ...
geen reacties
05-06-2012
Sinds de aderlating is het niet meer goed gekomen tussen de christen en de medische wetenschap, zo lijkt het. De vragenr...
25 reacties
25-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering