De tuchtiging van baby Corlinde

Kruipolie / 26 reacties

15-11-2011, 08:07

Ontegenzeglijk is de pasgeboren Corlinde van Duijn uit Katwijk op dit moment de meest bekende baby van Nederland. Daar heeft de Tokkiekrant van wakker Nederland voor gezorgd. En in zekere zin ook de hersteld hervormde predikant ds. A. Vlietstra, dankzij wat citaten uit een geschrift van de 17e eeuwse ds. Koelman. Die eeuw kennen we van de heksenvervolgingen, ketterverbrandingen, lijfstraffen, inquisitie en natuurlijk de Tachtigjarige Oorlog. Aan het begin van de 17 eeuw knuppelde iedereen elkaar uit religieus principe zo'n beetje neer, omdat paus, keizer en stadhouder die protestantse nieuwlichterij maar niets vonden.

Van die vroegere schermutselingen, de gereformeerde ds. Koelman en de huidige commotie rond haar persoontje weet Corlinde gelukkig nog niets. Haar levensbehoeften liggen op dit moment op een geheel ander en veel aangenamer niveau. Maar als het aan de predikanten Koelman en Vlietstra ligt, komt daar op termijn de nodige verandering in. Namelijk een hardhandige tuchtiging als de zondige aard van het meisje de overhand begint te krijgen. Hoe het kastijden bij kinderen vroeger in z'n werk ging, weten we uit oude prentenboeken. De plak en het Spaanse riet waren daarbij populaire hulpwerktuigen. Met die kennis in het achterhoofd is het -zeer voorzichtig uitgedrukt- niet verstandig om ouders opvoedkundig te adviseren vanuit een 17e eeuws geschrift. En of je dit soort adviezen al moet geven op het moment dat het kind alleen nog maar huilt vanwege honger of vuile luier, is een boeiende edoch retorische vraag.
 
Het verweer van de Katwijkse dominee dat hij niet adviseert, maar slechts citeert, komt niet bepaald geloofwaardig over. Dan zijn er ongetwijfeld honderden mooiere citaten uit dat tijdsgewricht te vinden. Het slaan van kinderen is in onze huidige maatschappij nu eenmaal verboden. Zelfs de corrigerende tik behoort niet meer tot de pedagogische lessen die het narrige kroost mede doet opvoeden. Je mag dat jammer en lastig vinden, maar ook dominees dienen de overheid gehoorzaam te zijn.
 
Tenzij het natuurlijk in strijd is met bijbelse normen en waarden. En dat is hier wat mij betreft niet het geval. De bijbelse roede en tuchtiging kan namelijk op een geheel eigentijdse wijze uitgevoerd worden, met bovendien veel effectievere gevolgen. De Nintendo DS van je zoon of dochter tijdelijk in bewaring nemen bijvoorbeeld, aldus een creatieve twitteraar. Of een uurtje niet achter de pc. Dat doet meer pijn. Het zal Corlinde leren straks.

Kruipolie op 15-11-2011, 08:07
26 reacties
zeeland
15-11-2011 / 09:27
Toch blijf ik erbij: wie zijn zoon of dochter liefheeft spaart de roede niet.
Niet met drift en zonder letsel, maar met pijn in je hart en met liefde.
Volgens mij heeft de wijze Salomo dit gezegd en hij was een stuk wijzer dan wij met z'n allen bij elkaar.
Samanthi
15-11-2011 / 15:13
@zeeland Ik vraag me af tot welke leeftijd dit dan doorgaat?
Er zijn al veel discussies over gevoerd en unaniem was men het er mee eens dat het na een jaar of 10 moet stoppen.
Ik lees dit nergens terug in de bijbel.
Het gaat in de bijbel over de roede, tucht, slaan, als je de bijbel goed leest gaat dit over opvoeden of terug brengen ope de goede weg, het wordt meer gebruikt als het gaat over volwassenen dan over kinderen.
Tucht in de kerk? krijg je dan ook een pak slaag? En de mensen die willens en wetens niet luisteren?

Als kinderen vloekte, hoerarij bedreven het land verontreinigde dan moesten hun ouders hen zelfs aangeven.
Dit gaat echt niet over kleintjes hoor!

Ouders nemen de bijbel in de hand om hun kind te slaan en de onderdrukken.
Ik moet de eerste ouder nog tegenkomen die niet in boosheid slaat.
Omega
15-11-2011 / 16:24
Niet alle wijsheden van Salomo zijn om na te volgen. Zijn veelwijverij en afgodendienst maken helder dat ook deze wijze koning niet volmaakt was. Bovendien kun je gebruiken en gewoonten uit het verleden niet een-op-een overzetten naar deze tijd. Ook bijbelse strafmaatregels niet. Ik mag althans niet hopen dat @zeeland het stenigen wil (her)invoeren ;-)
Matjan
15-11-2011 / 20:47
Vreemd stukje. Ondertussen was al lang duidelijk dat zowel ds. Koelman als ds. Vlietstra geen lichamelijk bestraffing bedoelden. Waarom dan toch nog dit stukje? Waarom heeft de redactie besloten tot plaatsing van deze digitale lynchpartij? Waarom toch nog dit onwaardige baggerstukje? Bewust een persoon beschadigen?
tapijtdoorn
15-11-2011 / 21:45
Heel nederland schreeuwt: slaan? nee toch, maar abortus? Tuurlijk!!!
Omega
15-11-2011 / 22:06
@Matjan

Koelman en Vlietstra hebben het beiden over "onderwijzing, bestraffing en kastijding". Hoe zou jij "kastijding" in de ogen van Koelman, die ook een kind van zijn tijd was, willen duiden? Dr. Hoek deelt je visie in ieder geval niet. Koelman zelf ook niet als ik lees wat hij daarover schrijft: „Als uw kinderen kastijding verdiend hebben, kastijdt hen dan zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen, hoewel u wat verzachting mag geven.”
Reurink
16-11-2011 / 08:28
Ik vind het niet bepaald gepast om op een christelijke site lezers van de Telegraaf aan te duiden als tokkies Ds Vlietstra heeft deze commotie geheel aan zich zelf te danken. Het doet hem al helemaal geen eer dat wanneer je zo een stuk schrijft je niet voor de camera durft te reageren. Ook al heb je bezwaren tegen televisie dan nog kun je reageren op een item wat over jezelf gaat.
Ikke21
16-11-2011 / 09:47
Wat we allemaal van tuchtigen vinden... Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd! Laten we er rekening mee houden dat de christelijke/reformatorische zuil in ons land steeds meer onder druk komt te staan. Alles wat met God en Zijn gebod te maken heeft moet verdwijnen. Laten we met z'n allen vurig bidden of God ons vast wil houden!!
Matjan
16-11-2011 / 17:33
Beste Omega,

@Omega: Het woord kastijding is in deze kwestie maar op één manier te duiden. En dat is in de Bijbelse context.
God zelf gebruikt het woord kastijding meerdere malen. En overwegend in de context als Vader en kind.
Dan gaat over een (liefelijke) beproeving of bestraffing. Kastijding wordt door God niet gebruikt om Zijn kinderen lijfelijk te tuchtigen.
Wat betreft de tekst:„Als uw kinderen kastijding verdiend hebben, kastijdt hen dan zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen, hoewel u wat verzachting mag geven.” Dat is ook eenvoudig te duiden. Wanneer een kind voor straf naar zijn kamer gestuurd wordt en begint te piepen en te huilen dan roep je het kind halverwege toch ook niet terug alleen vanwege het huilen en piepen. Of wanneer een kind voor straf niet achter de computer mag dan is een potje janken toch geen reden om het kind alsnog zijn/haar zin te geven?
En m.b.t. je opmerking over dr. Hoek. Al jaren geleden heb ik besloten om zelf na te denken en mijn eigen afwegingen te maken. De mening van d-erren en d-essen etc. is geen garantie voor een juiste opvatting. Misschien nog een opmerking voor/over ‘kruipolie’. Hij/zij heeft een vaardige pen. Echter, in de kastijdingen! door middel van de columns ontbreekt de liefelijkheid. Misschien een aandachtspunt?
QuadCoreInside
16-11-2011 / 18:13
@tapijtdoorn "Heel nederland schreeuwt: slaan? nee toch, maar abortus? Tuurlijk!!!"

Jouw reactie is me uit het hart gegrepen!!
pts
16-11-2011 / 19:03
@tapijtdoorn Helemaal met je eens en dat is in een heleboel landen het zelfde!
zeeland
17-11-2011 / 00:04
@kruipolie: laten wij toch onze naaste liefhebben als onszelf (incl onze gezindte). ds Vlietstra is geen Godloochenaar zoals Hendrikse en dus misschien niet helemaal geschikt voor een column?!
Laten we elkaar toch in waarde houden, de een de ander uitnemender achten dan zichzelf.
Ik hou best van een beetje 'dwarse' columns, maar sommigen vindt ik wel wat te ver gaat.
Laten we elkaar toch niet om de oren slaan:-), maar elkaar liefhebben.............
daf
17-11-2011 / 10:20
Laten we elkaar nou geen Gekke Gerritje noemen. Tuchtigen betekent slaan, zowel in de volksmond als in het woordenboek. Niet echt handig om te citeren uit de eeuwenoude Koelman. Het ironische is overigens dat de dominee bepaald geen voorstander van de nieuwe Bijbelvertaling is.

Dat ds. Vlietstra het goed bedoeld en dat de media er als hongerige wolven op springen, zijn we het denk ik wel over eens.
Race406
17-11-2011 / 10:32
@Zeeland: Het gaat er ook niet om, om alleen maar "die linksen" te bekritiseren! Ook als er in de "rechterhoek" iets mis gaat moet dat worden gemeld! En dan hebben we onze handen meer dan vol..!
Klavart
18-11-2011 / 13:08
Ik weet niet of er mensen zijn die de column in de Metro van gisteren (17 november) over dit onderwerp hebben gelezen? Zo nee, zie onderstaande link. Echt lezenswaardig! (vaak is dat niet het geval, maar nu wel)

http://www.metronieuws.nl/columns/gouden-tip-van-jacobus-koelman/SrZkkq!6lLd2oZFtBxc/

Zoals u merkt, is de toon van Luuk Koelman in de Metro(!) veel positiever dan Kruipolie in het bovenstaande stuk! Ergens klopt er iets niet. Iemand van buiten onze kring die veel positiever is dan bovenstaande schrijver. Vreemd...

Het wordt hoog tijd dat Kruipolie en andere 'Dwarse mensen' eens getuchtigd worden! Een corrigerende tik (waar niets mis mee is) kan echt geen kwaad!
Of misschien moeten Luuk Koelman en Kruipolie gewoon van 'werkgever' wisselen...
Omega
19-11-2011 / 22:19
Maar Matjan, welke vertaling gebruik jij dan? Als ik de Statenvertaling lees, staat kastijding vrijwel altijd in de context van lijfstraf(fen). Vaak wordt daar zelfs geselen mee bedoeld. Lees de Kanttekenaars. Zie b.v. het "kastijden met schorpioenen" (1 Kon 12) of Lucas 23:16, de kastijding van Christus. Misschien dat er mensen in onze achterban die dat als lieflijk ervaren, maar ik mag hopen dat dit uitzonderingsgevallen zijn.

Het zal waar zijn dat ds. Vlietstra dit geheel ter goeder trouw heeft geschreven, maar geef dan gewoon toe dat het niet verstandig is geweest om in dit verband een 17e eeuwse predikant te citeren. Helaas probeert ds. Vlietstra er een m.i. ongeloofwaardige draai aan te geven. Overigens daalt deze predikant daarmee niet in mijn achting. Niets menselijks is een dominee vreemd.

En tja, we zijn nu eenmaal gewend dat Refoweb ook de misstanden in de eigen achterban (en die zijn er volgens de commentator van het RD en ds. P. den Ouden in het Kerkblad van de HHK meer dan genoeg) niet goed praat of met de mantel der liefde probeert te bedekken. Zachte heelmeesters...
Omega
19-11-2011 / 22:24
@Klavart

Als iedereen zijn eigen achterban kritisch durft aan te pakken, hoeven buitenstaanders dat niet meer te doen ;-) En dat Luuk Koelman het opneemt voor zijn betovergrootvader, verbaast mij niet echt. Kruipolie kan van hem leren dat een column best nog iets pittiger mag.
zeeland
19-11-2011 / 23:23
@Race406: Ik probeer het voorzichtig uit te drukken, maar het lijkt wel alsof rechts wat vaker wordt bekritiseert. Het gaat niet om links of rechts. Rechts kan veel van links leren en links veel van rechts.
Ik probeer alleen te zeggen; houdt elkaar in waarde. Je hebt gelijk dat er veel mis is op het totale 'kerkplein'.
Ds van Reenen (ik ken heel die beste man niet) schrijft in het RD 17-11 een mooi stukje over discussiëren.
Als iedereen die een column schrijft dit ter harte zou nemen, zou er meer liefde vanuit gaan!

@Klavart: Dank voor het plaatsen van die link. Ik ben blij eens een keer iets positiefs te lezen in de niet christelijke media en niet van die stijlloze columns!
henkie
20-11-2011 / 13:04
Inderdaad een prima column, Klavart. Maar dat gaat over de dubbele moraal die er heerst over straffen en dat is niet de strekking van bovenstaande column.
En de corrigerende tik waar je fan van bent, heeft de dominee niet bedoeld volgens zijn eigen zeggen.
Matjan
21-11-2011 / 22:24
Beste Omega,

Je reactie doet me denken aan een predikant die zijn preek klaar heeft maar nog op zoek is naar een tekst.
Je haalt een paar teksten aan, maar vergeet de belangrijkste. Onder andere de teksten uit Hebreeën waar ds. Koelman naar verwijst. Ter info onderstaand alsnog.
En wat mij betreft prima dat Refoweb misstanden aan het licht probeert te brengen. Maar wel graag op een evenwichtige en eerlijke manier. En misschien zit kruipolie/Refoweb er ook wel eens naast. En dat toegeven is geen zwakte bod. maar getuigd juist van kracht en dwingt respect én geloofwaardigheid af.

De teksten m.b.t. kastijding. (Let op de Vader zoon/kind verhouding) Heb 12,5: En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;
Heb 12,7 : Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)
Heb 12,8: Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.
Heb 12,11: En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.

Lees ook deze columns

Een van de meest radicaal-orthodoxe republikeinen die ik ken is Klaas Hendrikse. Deze eigenzinnige voorzitter van de vri...
22 reacties
03-11-2011
Schoolstrijd en verzuiling hebben (reformatorische) christenen in ons land een unieke positie gegeven. We hebben eigen v...
23 reacties
31-10-2011
Wel eens een wildvreemde kerk binnengelopen in vakantieland en bekropen door het gevoel dat je niet helemaal op je plaat...
2 reacties
27-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering