Het is om te janken!

Kruipolie / 23 reacties

31-10-2011, 10:23

Schoolstrijd en verzuiling hebben (reformatorische) christenen in ons land een unieke positie gegeven. We hebben eigen verenigingen, instellingen, organisaties, maar vooral scholen die door het rijk betaald of gesubsidieerd worden. Vrijwel nergens ter wereld is het mogelijk om een leerplek met een eigen identiteit of religieuze grondslag te institueren die ook nog eens door de overheid bekostigd wordt. Hoewel daar ook best kritiek op mogelijk is (geen of nauwelijks transparantie naar buiten en naar binnen toe), mogen we onderwijs in eigen beschermde omgeving met bijbelse normen en waarden ook koesteren en zien als een bijzondere zegen. Maar als het aan sommige radicaal-orthodoxe schoolbesturen ligt, komt hier snel een eind aan.

Een van die rechtzinnige colleges heeft zelfs de vragenrubriek van Refoweb gehaald. Ze eist van de ouders dat er thuis, dus in de privésfeer, alleen uit de SV wordt gelezen. Vermoedelijk zelfs uit de nimmer herziene Statenvertaling van 1618, eerste druk. Dat is natuurlijk de enige echte vertaling. Let wel: vertaling, want de grondtalen beheersen de mannenbroeders aan de rechterkant ter rechterzijde van de rechterflank in onze achterban over het algemeen niet. Je zou eens mogen komen staan te ontdekken dat er enkele vertaalfoutjes in de aloude SV staan. Gelukkig wordt er door het schoolbestuur niet geëist dat een mens bekeerd moet zijn, om maar eens een 'bijzaak' te noemen...
 
Maar goed, vergeef mij deze kleine maar noodzakelijke zijsprong. Vorig jaar ontstond er een piepklein nationaal opstootje toen een reformatorische basisschool met een zeer behoudend bestuur, in een dorp op de Veluwe, concurrentie kreeg van een nog reformatorischer schooltje met een nog behoudender bestuur uit nota bene hetzelfde kerkgenootschap. Tja, soms reiken de rokjes niet helemaal tot aan de enkels, zijn de pakken net niet zwart genoeg en is het evangelie zelfs voor de enkele uitverkorene te ruim. Het is om te janken!
 
Twee incidenten die een wezenlijk probleem in reformatorisch Nederland ont(k)leden tot op de naakte botten. Wat wij godsdienstvrijheid noemen is namelijk verworden tot gewetens- en geloofsdwang van nota bene christelijke broeders en zusters. We gedragen ons alsof er geen ontkerstening en ontkerkelijking bestaat en we vechten elkaar dezelfde tent uit. Waar zijn we in Vredesnaam (!) mee bezig. Je hoeft ook geen profeet met bijzondere gaven te zijn om te voorspellen dat dit niet zonder gevolgen kan en zal blijven. Het verdwijnen van de vrijheid van onderwijs is wel het minste dat er staat te gebeuren. En maar wijzen naar de boze seculiere buitenwereld. Dat doen we het liefst, de schuld bij een ander zoeken... Maar Nee: "Ik heb tegen U o Heer', zwaar en menigmaal misdreven."
 
Het meest trieste is dat al die goedwillende besturen van christelijke en reformatorische scholen -en die zijn er gelukkig genoeg- de dupe worden van deze dwaze hovaardij. Ten diepste gaat het hier om de hoogmoed van het ongeloof, die als ontkruid voorwoekert in onze gezindte en als een vroom vernislaagje de rotte binnenzijde maskeert. Wat is het verschil met Juda ten tijde van Zedekia? "En ze deden wat kwaad was in de ogen des Heeren." Zijn we dan ziende blind en horende doof?

Kruipolie op 31-10-2011, 10:23
23 reacties
Discipel
31-10-2011 / 15:57
Amen.
Helaas, helaas... wat slaat deze column de spijker op z'n kop.
sydneylover
31-10-2011 / 16:48
Niets aan toe te voegen. Hulde dat Refoweb als enige(!!!!) via een kritische column dit aan de kaak stelt. Waarom blijft het bijvoorbeeld in het RD zo oorverdovend stil?

Ik denk dat het tijd wordt om een commissie met ervaren onderwijsdeskundigen op te richten die regels die door individuele schoolbesturen zijn/worden opgesteld, te toetsen aan dit soort ergerlijke dwaasheden, en waar nodig te corrigeren. Domme/wettische mensen kunnen het niet helpen dat ze dom/wettisch zijn, zolang ze dat maar niet aan een ander dwingend gaan opleggen.

Ter vergelijk: wij hebben in september van de Lodenstein een brief ontvangen waarin het bestuur stelling nam dat op school de SV wordt gehanteerd, met het verzoek aan de ouders deze lijn thuis door te trekken.
Ik denk dat dit de juiste aanpak is. Een school moet duidelijkheid scheppen, maar tegelijk weten én respecteren waar de grenzen van school ophouden en die van gezin beginnen.
15045
01-11-2011 / 20:45
Dit bovenstaande bericht doet mij zeer. Omdat de persoon die dit bericht schrijft een hekel of misschien wel haat degenen die naar Godswoord (SV) beslissingen nemen en daar naar leven.
meribel
01-11-2011 / 23:05
ik begrijp de reactie van 15045 niet. Ik lees niet over haat naar de SV, enkel oprechte bezorgdheid dat we de poten onder onze eigen stoel vandaan aan het zagen zijn.
sydneylover
03-11-2011 / 10:24
@15045: bedoel je mij of de columnist?
Justinus
03-11-2011 / 21:03
Mijn reactie gisteren werd niet overgenomen... Ik ben schijnbaar niet (meer) reformatorisch genoeg om te mogen reageren, waarvan akte. Het valt me daarom nu nog meer op dat deze column geplaatst is.
jeewee
04-11-2011 / 12:01
Gelukkig! Een gedegen column die weer een vinger op al weer een zere plek legt.
"Ik wil dat zij één zijn".

Hoe moet dat toch ooit in de hemel, als al Gods kinderen uit alle volken ( en dorpen) samen zijn?
Het antwoord is dat we dan alleen nog maar oog voor Hem hebben, die in Zijn genadige goedheid oog voor ons heeft gehad.
Wat moet het de Heere verdriet doen, als we zo langs elkaar heen leven..

Ik zat vroeger op 'De School met de Bijbel'.
Er was niet anders op het dorp.

En wat zo belangrijkste was, dat mijn ouders de zaken met ons bespraken, getuigden van hun geloof en ons vertelden hoe wij een genadige God konden krijgen.
Helaas laten veel ouders het tegenwoordig te veel aan anderen, waaronder de school over.

Wat kan ik verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde....
90gwn
05-11-2011 / 13:57
Beste columnist,
Bedankt voor je hartelijke medeleven met zulke mensen.
Ik begrijp dat je vanuit je hele hart medelij hebt. Het raakt je diep.
Je gaat gebukt onder de grote geesteloosheid.
Erg, erg, verschrikkelijk erg.
Je meent een oplossing te hebben. Laten we het wat makkelijker nemen.
Zullen we het maar wat soepeler worden?
Mijn SV zegt dat dit niet de oplossing is. Mattheus 5 vs 13 is duidelijk genoeg hierover.
Ga eens na hoe de eerste christenen opvielen! Niet door zo ver als mogelijk met de wereld mee te gaan. Integendeel!
Het is inderdaad om te wenen. Maar waar breng het mij jou en ons allemaal?
We zingen in psalm 81 Op uw noodgeschrei Deed Ik grote wond'ren.
Je vind het om te janken. Is dit het noodgeschrei waarvan de Heere belooft er grote wonderen op te doen?
Of.., word er onder ons wel veel gejankt en geklaagd als jengelende kinderen? Maar word het noodgeschrei aan de voeten van de Heere gemist. De Heere beloofd op dat noodgeschrei grote wonderen te doen!
Waar brengt het ons? Kittelachtig doen en vijandig elkaar de tent uitvegen? Of toch ergens anders?
Race406
07-11-2011 / 10:22
@90gwn: In je reactie klinkt bewogenheid door. Wat ik echter wel wil opmerken: Wat jij tegen de columnist zegt, kun je ook zeggen tegen de "rechterkant". Daar wordt ook veel afgekeurd als het anders is dan wat zij denken dat goed is....
En dat gaat er lang niet altijd zachtzinnig aan toe...!
matthew
14-11-2011 / 23:09
Inderdaad.... column slaat de spijker keihard op z'n kop, waar gaan we heen???
(column had wat mij betreft wel iets minder fel mogen zijn, maar dat doet nog niets af aan de overduidelijke boodschap)
SecorDabar
17-11-2011 / 03:19
De vreze des Heeren doet ons wijken van het kwade.
Vraag daarom niet om kruipolie, maar om de olie des Geestes.
Als die olie des Geestes ons hart vervuld, dan gaat het er niet om of het allemaal wat makkelijker ermee door kan.
Dan gaat het vanzelf, door deze liefde des Geestes geleid.
Dan heb je niet zo veel behoefte aan allemaal zaken waartegen in deze columm zo geageerd wordt.
Waar we heen gaan?
De mens gaat naar zijn eeuwig huis.
Hoe spoedig kan dat al niet zijn voor ons allen.
Haast u, spoed u om des levens wil
(geldt net zo goed ook voor SecorDabar)
Race406
17-11-2011 / 10:31
Het gaat er inderdaad niet om of het er allemaal makkelijker mee door kan. Maar het gaat er OOK niet om of het allemaal nog moeilijker zou moeten dan God in Zijn Woord ons zegt: Bekeert u, want waarom zou u sterven?
SecorDabar
18-11-2011 / 13:15
Bekeert u ! 100 % mee eens.

Alleen als twee mensen het zelfde zeggen, wil dat nog niet zeggen dat die twee mensen hetzelfde bedoelen.

Als jij het voor jouw niet zo moeilijk hoeft, en als je denkt dat je langs een makkelijke weg naar de hemel kunt wandelen, dan is dat jouw eigen keuze.
Daar kan ik niets in veranderen. Ik kan alleen maar waarschuwen, meer niet.
Race406
23-11-2011 / 12:08
Ik zeg niet dat ik makkelijk naar de hemel wil wandelen! Dat maak jij er van.
Maar zo ingewikkeld als het is/wordt gemaakt hoeft ook niet, laten we de Bijbel laten spreken en niet allerlei theologische constructies en dogma's in elkaar flansen die niet in de Bijbel staan..
Zie ook de vraag over de toeleidende weg en het topic op het forum hierover....
Omega
23-11-2011 / 21:55
Er is niets eenvoudiger dan zalig worden: "Gelooft het evangelie en gij zult zalig worden." Maar helaas, we kunnen niet geloven dat het zo eenvoudig is. Of "willen" we het niet geloven?...
1a2b3c
24-11-2011 / 10:35
Tja Omega, maar als je het ermee eens bent dat je pas geloofsvermogen krijgt bij de wedergeboorte wordt het meteen een stuk moeilijker.
Dan is het net zoiets als wanneer je tegen iemand die geen benen heeft zegt: niets is zo eenvoudig als lopen.
Omega
24-11-2011 / 16:52
Touché ;-)

Maar dat is nu het heerlijke en onverklaarbare wonder van bekering: je krijgt waar je hart naar uit gaat. En (achteraf) kun je alleen maar zeggen: er is niets van mijzelf bij, het is 100 procent Gods werk geweest. Ik snap niet hoe dat kan. Ik hoef het alleen maar te geloven.

Kortom, God geeft zelfs benen als je ze niet hebt. Je hoeft er alleen maar om te vragen. Maar gezien jouw eerdere reacties vermoed ik wel dat je het daar mee eens bent ;-)
1a2b3c
25-11-2011 / 10:12
O jawel, ik ben het er zeker mee eens dat het uiteindelijk allemaal Gods werk is.
Alleen: iemand die geen benen heeft kun je niet verwijten dat hij niet kan lopen.
Maar iemand die de verkeerde kant oploopt terwijl hij weet wat de goede weg is, die is schuldig.

Dat aan de mens bij de wedergeboorte uit genade gegeven wordt om in Hem te geloven (Filp.1:29) betekent niet dat hij voordien nooit kon geloven, maar dat hij bij de wedergeboorte dat vermogen om te geloven gebruikt om de waarheid te geloven.

Ik vind dat best een belangrijk punt want anders heb je een 'plausibele' verontschuldiging als je niet gelooft. Dan ga je verloren omdat je niet kunt, en niet vanwege ongeloof en/of onwil.
Of je zit almaar te bidden of God je het 'geloofsorgaan' wil geven zodat je ook kunt gaan geloven.
En als je een heel nieuw vermogen moet krijgen, dan zul je daar wel iets van merken, toch?
En zo zit je maar te bidden en te wachten en heel je focus is verkeerd, en als je niet oppast leef en sterf je zo, terwijl de redding onder handbereik was.
Omega
26-11-2011 / 18:54
Punt is dat een mens geen benen heeft. Een dode zondaar heeft immers niets. En nu komt God Zelf dag aan dag met Zijn Woord naar ons toe. Dat Woord is de belofte, de pneuma van het eeuwige leven, dat wij mogen (en moeten!) inademen, waardoor we benen krijgen om te lopen. En als we dan nog geen kracht hebben om te lopen, krijgen we dat als we er om vragen. 1. Kortom, alles komt bij Hem vandaan. 2. Hij wil het graag aan ons schenken, uit vrije genade. 3. Als we dat niet aannemen en verwerpen gaan we voor eeuwig verloren door eigen schuld.

Uiteindelijk gaat het maar om één ding, één persoon: Jezus Christus. Hoe je aan Hem komt maakt niet uit, als Hij maar je Zaligmaker is of wordt.
1a2b3c
26-11-2011 / 20:50
Het is gewoon een bewezen feit dat een mens wel vermogen heeft om te geloven, iedereen doet het z'n hele leven door.
Ik zou in de hele Bijbel geen enkele tekst weten die grond geeft om zoiets te veronderstellen.
Da's gewoon een eigen bedenksel van A. Comrie en van jou had ik eigenlijk niet verwacht dat je daarin meegaat. (trouwens, waarom zou een dode zondaar geen benen hebben?) DWAALLEER!!! Uiteraard is alleen de Bijbel het bewijs, maar o.a. Spurgeon, Boston, Bunyan, Ryle, Bonar en de Erskines leren dit ook allemaal. En vooral Spurgeon heeft er prachtige voorbeelden bij aangehaald.

Dus 1: Klopt dat alles bij Hem vandaan komt want de natuurlijke geloofsvermogens die de mens bij zijn geboorte heeft meegekregen komen ook bij Hem vandaan.
Maar da's wel net even anders dan wanneer je zegt dat een mens pas geloofsvermogen krijgt bij de wedergeboorte. 2 en 3 ben ik met je eens.

Als je zegt dat een mens geen geestelijk leven heeft ben ik het achter elkaar met je eens, maar hij is 'actief dood'.

Lees ook deze columns

Wel eens een wildvreemde kerk binnengelopen in vakantieland en bekropen door het gevoel dat je niet helemaal op je plaat...
2 reacties
27-10-2011
Ik kan niet slapen. Lig ik wakker van het feit dat ik met de mensheid niet kan praten? Ik besluit op te staan, me aan te...
1 reactie
25-10-2011
Als ik nu maar wist dat ik uitverkoren was, dan zou ik wel... Hoe vaak hoor je dat niet in het pastoraat onder jongeren ...
8 reacties
22-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering