De reformatorische inquisitie (2)

SMS / 7 reacties

14-10-2011, 08:14

Ze kwam radicaal tot bekering tijdens de poplezing "Heilige Geest, of boze geest" van de stichting Jijdaar! Tot dat moment vertoefde ze op zaterdagavond in de plaatselijke disco en bestond haar leven uit feesten en occulte spelletjes. Het werd door haar ouders oogluikend toegezien, want hun gezin was niet uitverkoren, zei vader. Dus reden ze iedere zondagochtend en -avond met de muziek van Radio 538 naar de leesdienst en evenzo vrolijk ook weer terug.

Van persoonlijke bijbelstudie of -lezing was geen sprake. Levensgevaarlijk. Alleen een dominee of ambstdrager had immers van Godswege de gave van uitleg. Andere kerkgenootschappen brachten een leugenleer en sprekers van jongerenavonden waren boodschappers van satan.

Dat was haar waarheid, totdat de Heilige Geest dit meisje radicaal in haar kraag greep. Tijdens de lezing over de gevaren van popmuziek, waar ze door een vriendin mee naar toe was genomen, brak haar hart. Ze vluchtte de zaal uit, in tranen en ze viel... rechtstreeks in de armen van Jezus Christus. "Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart." En die roep kon ze niet weerstaan, omdat de Heilige Geest haar overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. Haar leven veranderde radicaal, evenals haar zaterdagavondbesteding. Ze ging vruchtdragen... voor Hem.
 
Thuis kreeg ze de meeste grove uitlatingen over zich heen. Ze geloofde immers in een valse Jezus, gepredikt door een vertegenwoordiger van "de boze". Het jonge plantje werd geestelijk geschopt en geslagen, maar hield stand. Immers, "niemand zal ze uit Mijn Hand rukken." Nu, enkele jaren later, is deze jonge vrouw na vallen en opstaan een levende getuige van de liefde en genade van Jezus Christus.
 
En zo zijn er veel jonge mensen die in hun eigen zeer behoudende kerkelijke gemeente worden veracht en vernederd, omdat ze Jezus hebben liefgekregen en niet meer over Hem kunnen zwijgen. Dat is de praktijk in veel rechts-reformatorische parochies. En wie helpt deze jongeren? Wie heeft het lef om ze de helpende hand toe te steken of een liefdevolle arm om hun schouders te leggen? Waar zijn de wijze vaders en moeders in Israël gebleven? Of overheerst de angst voor de toorn van dominee en kerkenraad? Angst voor vlees en bloed. Mensenvrees. Is het dát niet waarmee deze (en andere) ernstige zonden in onze achterban worden bedekt en de Geest wordt uitgeblust?
 
Wie de volslagen liefdeloosheid en kilheid van sommige kerkenraden beziet, kan niet anders dan vrezen dat Gods oordeel ons kleine volksdeel als eerste zal treffen. Ik weet immers beter... Ik heb Gods Woord, ogen om te lezen en verstand om het te begrijpen. En... Gods Geest die het mij wil schenken. Uit genade, uit liefde! "Koopt en eet, ja komt, zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk" (Jes. 55). Maar... ik wil niet. Ik laat de liefdevolle roepstem van Gods Zoon aan mij voorbijgaan. Te lui, te moe, te ongelovig, te koud, te druk etc. Dag aan dag roept Christus: Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven. Nooit stond een bedelaar langer aan de deur van een rijke, dan Jezus aan het hart staat van zondige schepselen. Hij verliet de hemel om jou en mij te redden. Komt dan naar Hem, want alle dingen zijn gereed. Heden! Nog is er plaats.

SMS op 14-10-2011, 08:14
7 reacties
1a2b3c
14-10-2011 / 12:18
- Van persoonlijke bijbelstudie of -lezing was geen sprake. Levensgevaarlijk. Alleen een dominee of ambstdrager had immers van Godswege de gave van uitleg.

En daar hebben ze ook nog wel een paar Bijbelteksten bij:
Hand.8:30 ... Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst?
Dus mensen, je kunt zelf de Bijbel wel lezen maar we kunnen het niet begrijpen, daarvoor heeft God Zijn herders en leraars gezonden.
Ef.2 We zijn van nature dood en blind, Mat.15:14 ... Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen.
Denk toch nooit dat je Gods Woord kunt begrijpen door zelf de Bijbel te gaan lezen, dat komt niet goed!
Dan meen je te begrijpen maar dan: Joh.9:41 ... Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.
Zo gevaarlijk, dan wordt je rijk en verrijkt: Opb.3:17 ... maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Maar van de Bereërs staat dat zij dagelijks de Schriften onderzochten om te zien of die dingen die Paulus zei zo waren. En velen van hen geloofden Han.17.
SecorDabar
14-10-2011 / 16:07
Het middel op zichzelf genomen is niet zaligmakend. Verwacht het niet van de middelen, maar van de God van de middelen.
Verwacht het in de eerste plaats van de Heilige Geest Die je levend kan én wil maken.
Gedenk aan Zijn Woord, gesproken tot jou. Niet als een mensenwoord, maar als Gods Woord dat tot jouw persoonlijk spreekt: Alzo spreekt de HEERE.
Ik las vanmorgen in Genesis 25: 20 en Izak bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar.
Zoek Gods aangezicht gedurig en aanhoudend net als Izak om je eigen onvruchtbaarheid en van je naaste. Izak en Rebekka kregen niet aanstonds een tweeling, want Izak heeft pas op 60 jarige leeftijd zonen gekregen. Op Gods tijd is toch altijd de beste tijd: vers 21: ... en de HEERE liet Zich van hem verbidden.
refo_evan
16-10-2011 / 01:55
Hoe herkenbaar dit! De Heere te leren kennen, en daar niet meer over kunnen zwijgen en dan uitgespuugd te worden door de zogenaamde vrome kerkmens.

Het wordt de hoogste tijd dat er in refoland bezinning wordt gedaan. Alle ingewikkelde leerredenen eens aan de kant worden gezet voor de realiteit: Laat je met God verzoenen! En niet je bezighouden met dorre regels die ingezet zijn om vroom te lijken.

Bezinning is overigens overal nodig, dat beperkt zich niet tot de refo gezindte. Ook de andere gezindtes zouden met elkaar in gesprek moeten gaan om de Heere alle eer te geven. En ons dan niet verschuilen achter allerlei zelfbedachte regeltjes.
reneb
16-10-2011 / 10:00
Helemaal mee eens.
Maar bezinning aan de linkerkant van de kerk is net zo hard nodig.
Ook daar is het nodig om bijv. mediagebruik, kleding, taalgebruik, stille tijd, etc. telkens weer te toetsen aan de bijbel.
Ik weet wel dat in bepaalde kerken de bekrompenheid hierin volledig dooslaat.
Maar hier op refoweb wordt continu aangetrapt tegen de rechterkant.
op zich terecht op bepaalde fundamentele punten, maar mijns inziens kan kritiek alleen in liefde én met een kritische zelfblik.
Omega
16-10-2011 / 12:03
@reneb

Refoweb is een website voor de reformatorische gezindte. Hoe ongeloofwaardig is het om steeds met een opgeheven vingertje anderen de les te lezen en niet kritisch naar jezelf en je eigen achterban te durven of willen kijken. Zelfkritiek en zelfreflectie heet dat. En helaas is dat hard nodig. Er is behoorlijk wat mis in reformatorisch Nederland. Zonder de bijdragen van SMS weten we dat ook wel, maar helaas doen we er weinig mee. We roepen alleen maar: ja maar... Kijk eens naar anderen, wat daar allemaal mis is... Laten we eerst maar eens bij onszelf beginnen en onze eigen rotzooi opruimen, voordat we 'linkse' christenen (wat zijn dat?) de les lezen.
Pompelmoen
17-10-2011 / 10:28
@Omega
Hier word ik toch overvallen door enige verbazing. Wie roept op Refoweb dingen als 'rechts rulezzz' en meer van dat soort merkwaardige uitingen? En als iemand het een keer benoemt, weet je ineens niet wat linkse christenen zijn?
Terwijl je daar gewoonlijk zulke ongenuanceerde onzin de wereld instuurt? Het kan verkeren.
Omega
17-10-2011 / 14:10
Ga je gang Pompelmoen. Ik ben benieuwd naar je (inhoudelijke) uitleg.

Lees ook deze columns

In eigen land hebben we natuurlijk Joop van Ooijen met zijn 'Jezus redt'-dakpannen. Of dominee Heule uit Staphorst met z...
geen reacties
12-10-2011
En de vrucht van de geest is haat, boosheid, ongeloof, ongeduld, traditie, hardvochtigheid, kilheid; doodsheid en vijand...
20 reacties
10-10-2011
De samenleving criminaliteit kan niet zonder prostituees. Dat is wat blijkt uit het onderzoek van journalist en schrijve...
1 reactie
07-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering