Briefje voor God

Refoweb / 4 reacties

15-03-2017, 19:09

Een jongeman had enige jaren geleden in de kerk openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Maar al spoedig stelde hij zijn ouders, de predikant en de gemeente teleur door volop in de zonde te gaan leven. In de kerk zag men hem nooit meer en men wist dat zijn tijd werd doorgebracht met in kroegen te kaarten en te drinken. De predikant kreeg tenslotte opdracht hem voor de laatste maal te bezoeken en hem aan te zeggen dat hij na al de herhaalde vermaningen de laatste handeling van de tucht van de kerk tegemoet moest zien.

De jongeman die nog zo beleefd was geweest thuis te blijven, sprak niet één woord. Maar op het einde van het bezoek zei hij: ‘Dominee, het is het beste dat u mij maar meteen afvoert van het register, want ik breek met alle godsdienst’.

Rustig haalde de predikant een notitieblokje voor de dag en schreef erop: ‘Op eigen verzoek van het kerkelijk register afgevoerd. Vermaningen niet geholpen. Wil van de wereld zijn’. Dat briefje gaf hij aan de jongeman met de woorden: ‘Beste kerel, je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Een attestatie voor de eeuwigheid wordt niet meegegeven, maar als je straks voor Gods rechterstoel verschijnen moet, geef dan dit briefje maar over. Bewaar het goed’.

Na een gebed verliet de predikant met zijn ouderling het huis, diep ontroerd over de indruk die zij hadden opgedaan. Maar, zo meldt de geschiedenis, dat briefje heeft de jongeman niet met rust gelaten. Na enkele jaren zag men hem opeens weer in de kerk en het heeft niet lang geduurd of hij deed schuldbelijdenis voor de gemeente over zijn verkeerde levenswijze. De Heere gaat soms langs onbegrepen wegen, maar heeft alles in Zijn hand. Alles ook dat, juist dat, wat wij moeten loslaten!

Ds. R. van de Kamp

Refoweb op 15-03-2017, 19:09
4 reacties
Moeder69
16-03-2017 / 08:55
Juist met de meest eenvoudige dingen .
Doet God grote werken .
Sammie2016
25-03-2017 / 08:48
Jesaja 55:7-9 ... 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot Jahweh, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt Jahweh.
9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.
huibertus
05-04-2017 / 11:14
Waar is deze schuilnaam voor nodig?en waarom deze laster?vertel gewoon
uw verhaal.
Sammie2016
22-06-2017 / 07:30
Amos 5:14-15 ...
14 Zoek het goede en niet het kwade,
zodat jullie in leven blijven.
Misschien zal Jahweh, de God van de legermachten, dan met jullie zijn,
zoals jullie zelf zeggen.
15 Haat het kwade en heb het goede lief.
Laat het recht zegevieren in de stadspoort.
Het kan zijn dat Jahweh, de God van de legermachten,
[jouw] gunst zal tonen.”

Lees ook deze columns

Koning Lodewijk II van Beieren deed eens een reis in Zwitserland en liet zich herhaaldelijk op het Vierwoudstedenmeer ro...
2 reacties
02-03-2017
Na de Tweede Wereldoorlog emigreerden vele Nederlanders naar Canada. Dat gold ook een Veluwse jongeman. Met een schip va...
geen reacties
20-02-2017
Op dit moment is het buiten echt winterweer. Het doet me terugdenken aan een winters tafereel dat ik vorig jaar bekeek i...
2 reacties
07-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering