De koning zegt het...

Refoweb / 2 reacties

02-03-2017, 12:48

Koning Lodewijk II van Beieren deed eens een reis in Zwitserland en liet zich herhaaldelijk op het Vierwoudstedenmeer rondvaren door een oude, trouwhartige schipper. De koning had schik in de oude man en zei bij het afscheid nemen tot hem: ‘Everhard, nu moet je me ook eens bezoeken in mijn huis te München’. De schipper beloofde het. Maar toen hij het zijn vrienden vertelde, werd hij hartelijk uitgelachen. Maar hij bleef er vast bij: ‘De koning heeft het gezegd’.

Vijf jaar later ging onze schipper inderdaad op reis. Het scheen echter wel dat zijn vrienden gelijk hadden gehad, want toen de Zwitser zich bij het paleis aanmeldde, werd hij door de dienaren eenvoudig afgewezen. Tot zijn geluk echter kwam een officier naar hem toe, die samen met de koning in Zwitserland was geweest en hem herkende. Deze bracht de koning dadelijk bericht en nu liet Lodewijk de schipper dadelijk in zijn kasteel roepen, onthaalde hem vorstelijk en leidde hem door zijn gehele huis rond. Tot afscheid schonk hij Everhard een fraai gouden horloge, ’t welk deze bij zijn thuiskomst triomfantelijk aan zijn vrienden toonde.

Hoe treffend werd het vertrouwen van de schipper beloond. En wat denkt u dan, zou God dan geen woord houden? Zou Hij Zich door een koning beschaamd maken? O, vertrouw dan op Zijn Woord. Hij is er een Waarmaker van!

Ds. R. van de Kamp

Refoweb op 02-03-2017, 12:48
2 reacties
Sammie2016
10-04-2017 / 07:43
Ja vertrouw op Jahweh met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand, zegt Spreuken 3:5.
De ware God heeft zijn zoon aangewezen om koning te zijn voor 1000 jaar, binnenkort zal de Messiaanse koning in opdracht van zijn Vader de heerschappij van de aarde overnemen en zal het aardse paradijs worden hersteld.

De Messiaanse koning zegt ...
"Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, en leert hen onderhouden alles wat ik U geboden heb. En ziet! ik ben met U alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen.”

Niets is belangrijker dan het koninkrijk God bekend te maken aan de geplaagde mensheid en het evangelie van hoop te prediken!
irenicus
25-04-2017 / 12:29
Een mooi verhaal, dank.

Ik ben benieuwd naar de herkomst:
Gezien bepaalde woorden en stijl (de koning 'deed' een reis - hij werd 'eenvoudig' afgewezen) , roept het bij mij de vraag op: komt het uit een (oude) bundel met verhalen, of is het vertaald?

Lees ook deze columns

Na de Tweede Wereldoorlog emigreerden vele Nederlanders naar Canada. Dat gold ook een Veluwse jongeman. Met een schip va...
geen reacties
20-02-2017
Op dit moment is het buiten echt winterweer. Het doet me terugdenken aan een winters tafereel dat ik vorig jaar bekeek i...
2 reacties
07-02-2017
In veel huisgezinnen kan opgelucht ademgehaald worden: Fluffy de Filaysonklappereekhoorn mag blijven. Net als zijn vrien...
1 reactie
31-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering