Kleermaker

Refoweb / 2 reacties

28-10-2016, 20:27

Generaal Von Viebahn vertelde hoe hij tijdens manoeuvres eens door een bos reed, aan een boom bleef hangen en een flinke winkelhaak in zijn jas had. En dat is niet zo mooi voor een generaal. Als hij 's avonds een kazerne binnenrijdt, zitten er op een muurtje een paar soldaten. Hij laat zijn paard halt houden en roept: 'Is er onder jullie een kleermaker?' Daarop komt er iemand aanrennen, gaat in de houding staan en zegt: 'Jazeker, generaal, ik ben kleermaker.'

Dan geeft generaal Von Viebahn bevel: 'Kom onmiddellijk naar mijn kamer in hotel Zum Lamm om mijn jas te repareren.' Maar dan antwoordt die soldaat: 'Maar dat kan ik niet' 'Hoezo kunt u dat niet, u bent toch kleermaker!' 'Pardon, generaal, zegt deze, 'ik heet Kleermaker, maar ik ben geen kleermaker.'

Toen hij dat vertelde, zei Generaal Von Viebahn er zo mooi bij: 'Dat kun je van de meeste christenen ook zeggen. Op de lijst staat bij godsdienst: “christelijk, protestant”, maar in werkelijkheid zouden ze moeten zeggen: “Ik heet christen, maar ik ben geen christen.”'O, wat een erbarmelijke situatie! En wat is die situatie gevaarlijk, omdat je dan immers nog helemaal niet behouden bent!

Ds. Wilhelm Busch
(uit het boek 'Jezus, onze bestemming'. Download hier gratis)

Refoweb op 28-10-2016, 20:27
2 reacties
tiswat
01-12-2016 / 13:10
Kenmerken van een christen?

Een tekst als 2 Petrus 1 vers 5: ‘Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters’

Hierin worden zo al zes kenmerken genoemd die specifiek zijn voor een christen. Dit zijn herkenbare eigenschappen, die vaak ook als ideaalbeeld worden genomen.

Een tekst die op het voorgaande aansluit is Galaten 5: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’

Hierin wordt de vrucht van de Geest beschreven. Dit zijn wederom enkele kenmerken die specifiek gericht zijn op de christenen. Dit houdt in dat elke ‘echte’ christen in meer of mindere mate deze eigenschappen zou moeten bezitten. Het kan niet zijn dat iedereen voor de volle honderd procent hieraan voldoet, maar in iedereen zou iets van elk van deze kenmerken herkenbaar moeten zijn.

Ten slotte nog een tekst die het belangrijkste van dit alles weergeeft. Korintiërs 13 vers 13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’

Dit zijn de drie allerbelangrijkste kenmerken van elke christen. Hier zijn alle andere eigenschappen op gebaseerd, en zonder deze drie kan denk ik geen enkele christen bestaan/geloven.

Als we op de Heere Jezus willen gaan lijken moeten we elkaar, een ander, liefhebben als onszelf.
Sammie2016
10-12-2016 / 09:24
Wat maakt een christen een christen?
Iemand die de heer Jezus, de eniggeboren zoon van God, nauwkeurig navolgt.
Geen eenvoudige zaak in deze van God vervreemde wereld die niet door God maar door satan de duivel wordt beheerst.

Jezus zei dat zijn discipelen te herkennen zijn aan de liefde die zij onder elkaar hebben. "Onder elkaar" is dat binnen 1 kerk, een dorp/stad, een provincie/land, NÉÉ wereldwijd!

Ik merk onder christelijke collega's in de Bijbel Belt dat zij hun dominee volgen en ook merk ik de rivaliteit naar hun broeders/zusters van een andere kerk ... waar is de liefde!

Welke religie kan nu met recht beweren dat het een internationale broederschap is?
De meeste christelijke religies zijn verdeeld tot op het bot, met al hun splintergroeperingen.

Welke religie doet de voortreffelijke werken die Jahweh heeft voorzegd, wie doet het werk van de heer Jezus (Lees o.a. Mat 24:14 en Joh 17:6,16), wie maakt de naam van God bekend en eert/verhoogd deze?

Efeziërs 4:4-6 maakt het heel duidelijk dta er 1 ware God is die aanbeden wil worden door 1 religie: .......
4 Eén lichaam is er en één geest, zoals GIJ ook werd geroepen in de ene hoop waartoe GIJ werd geroepen; 5 één Heer, één geloof, één doop; 6 één God en Vader van allen.

Zoek Hem en hij laat zich vinden.
fijn weekend.

Lees ook deze columns

Het was tijdens de oorlog. Ik wilde een bezoek afleggen. Terwijl ik onderweg was, kwam er een luchtaanval. Ik rende naar...
4 reacties
17-10-2016
Ik herinner mij een voorval uit de tijd dat ik nog niet zo lang predikant was. Ik was zevenentwintig jaar oud en juist i...
1 reactie
10-10-2016
Toen ik tijdens het Derde Rijk weer eens bij de Gestapo werd ontboden, moest ik wachten in een ruimte waar alleen maar a...
geen reacties
05-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering