Atheïsme

Refoweb / 4 reacties

17-10-2016, 12:11

Het was tijdens de oorlog. Ik wilde een bezoek afleggen. Terwijl ik onderweg was, kwam er een luchtaanval. Ik rende naar de dichtstbij zijnde bunker en wachtte tot het voorbij was. Daarna vervolgde ik mijn weg en kwam in het dorpje aan waar ik op bezoek wilde gaan. Het stond er nog. Maar ik trof alle twintig huizen van dat dorpje volkomen verlaten aan. Ik dacht: 'Je droomt! De huizen staan er allemaal nog – maar er is geen mens meer!'

Toen kwam ik de leider van de burgerbescherming tegen en vroeg: 'Waarom zijn de mensen allemaal weg?' Hij zei niets, trok me mee aan m'n arm, bracht mij in één van de huizen en liep met mij naar het raam. En toen zag ik het: de huizen stonden in een kring om een grasveld heen – en midden op dat grasveld lag een reusachtige bom, zo groot als de ketel van een stoomlocomotief. Ik zei: 'Een blindganger!' 'Nee, antwoordde de leider van de burgerbescherming, 'het is geen blindganger! Het is een tijdbom!' Dat waren heel geraffineerde bommen. Ze explodeerden niet als ze neerkwamen, maar misschien vijf of ook wel twintig uur later. Als alle mensen weer uit de bunkers waren gekomen, ontploften die dingen. 'Ze zijn allemaal weggevlucht!' ging hij verder. 'Hoort u hoe hij tikt?' En werkelijk, het tikken van de tijdbuis kon je zelfs horen. En ieder moment kon de bom uit elkaar spatten. 'Kom, spoorde ik hem aan, 'het is niet erg aangenaam hier!' Wij liepen een stuk terug en zochten een schuilplaats om dekking te hebben voor het geval de bom zou ontploffen.

Op dat ogenblik zag ik iets grappigs. Er kwam een hele zwerm mussen aangevlogen – en die gingen doodgemoedereerd op de bom zitten. Eén zat er zelfs op de lont. Ik riep: 'Hé mussen, dat is gevaarlijk!' Maar het leek wel of de mussen terug riepen: 'Ha ha! Wij weten wel beter. Wie gelooft er nu nog in bommen! Volkomen ongevaarlijk!'

Begrijpt u het? Zo dwaas spotten de mensen ook in onze dagen! God heeft al zeer ernstig met ons gesproken door zijn Woord en door gerichten, ook over ons volk. En de Zoon van God is gekomen, aan het kruis gegaan en uit de doden opgestaan. Het is toch voor iedereen te begrijpen, dat God er is en dat Hij een heilig God is! Maar als er iemand komt die zegt: 'Jullie verkeren in levensgevaar! Jullie moeten redding zoeken voor je ziel!' dan lachen de mensen en zeggen: 'Ha ha! Wie gelooft er nou nog zoiets!'

Weet u, de Bijbel kan ook erg smalend doen. Het hele atheïsme, het loochenen van God dus, wordt slechts één enkele maal met één zin genoemd. Er staat: 'De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God.' Zo spreekt de Bijbel over het atheïsme. En verder komt de zaak helemaal niet in beeld.

Ds. Wilhelm Busch
(uit het boek 'Jezus, onze bestemming'. Download hier gratis)

Refoweb op 17-10-2016, 12:11
4 reacties
Sammie2016
18-10-2016 / 09:11
Ja Wilhelm,

Mooie tekst in Psalm 10:4 De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen onderzoek in; Al zijn denkbeelden zijn: „Er is geen God.”

Deze moet je er ook bij lezen ..
Ps 14:1 ..De persoon zonder verstand heeft in zijn hart gezegd:
„Er is geen Jahweh.”
Zij hebben verderfelijk gehandeld, zij hebben verfoeilijk gehandeld in [hun] gedragingen.

Mensen reageren inderdaad niet op de prediking van het goede nieuws en de waarschuwingen die worden gegeven dat de dag van Jahweh binnenkort zal komen en een eind zal maken aan deze goddeloze wereld die door Satan wordt geregeerd!

Maar het is voorzegd dat het zo zou zijn, wij gaan gewoon door met de prediking want Christus voert ons mee naar de victorie.
mortlach
31-10-2016 / 10:11
Die dag komt al bijna 2000 jaar "binnenkort"; vind je het dan heel gek dat mensen dat op een gegeven moment niet meer serieus nemen?
Omega
04-11-2016 / 15:05
@Mortlach Dat komt omdat mensen geen Bijbel meer lezen: "Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en [als] een nachtwaak" (Ps. 90:4).

Bovendien is daar een reden voor: "De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen" (2 Petr. 3:9).
Sammie2016
11-11-2016 / 07:34
mortlach,

Jezus zei (Markus 13:33, 37) ..Blijft toezien, blijft wakker, want GIJ weet niet wanneer de bestemde tijd is....
Wat ik echter tot U zeg, zeg ik tot allen: Waakt voortdurend.”

Christenen dienen God niet op grond van tijd, maar uit liefde, uit het hart en met Waarheid en geest!

Christus is "koningsmacht" aan het halen in een ver land, de hemel.
Hij heeft ons talenten gegeven om mee te werken en te vermeerderen.
Als Jezus terug komt gaat hij iedere christen inspecteren of ze wel voor hem hebben gewerkt om "koninkrijksbelangen, dat is de prediking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk".

Blijf dus wakker en werk hard want koning Jezus komt op een dag "dat Gij het niet hebt gedacht".

Lees ook deze columns

Ik herinner mij een voorval uit de tijd dat ik nog niet zo lang predikant was. Ik was zevenentwintig jaar oud en juist i...
1 reactie
10-10-2016
Toen ik tijdens het Derde Rijk weer eens bij de Gestapo werd ontboden, moest ik wachten in een ruimte waar alleen maar a...
geen reacties
05-10-2016
Als jeugdpredikant heb ik het mijn pupillen dikwijls als volgt duidelijk gemaakt: Als ik een paar schoenen wil laten rep...
14 reacties
29-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering