Altijd naar een vakman

Refoweb / 14 reacties

29-09-2016, 08:13

Als jeugdpredikant heb ik het mijn pupillen dikwijls als volgt duidelijk gemaakt: Als ik een paar schoenen wil laten repareren, ga ik niet naar een automonteur.

Automonteurs zijn beste mensen, maar van schoenen repareren hebben zij geen verstand. Met mijn schoenen ga ik naar de schoenmaker! Maar als ik pech heb met de auto, ga ik niet naar de schoenmaker, maar naar een automonteur in een garage. En als ik broodjes wil kopen, ga ik niet naar de slager of de groenteman. Dat zijn beste mensen, maar van brood bakken hebben zij geen verstand. Als ik broodjes wil kopen, ga ik naar de bakker. En als de waterleiding springt, laat ik een loodgieter komen. Dat wil zeggen: ik ga altijd naar een vakman.

Maar als wij willen weten wat er na de dood komt, vragen wij het aan Jantje of Pietje of gaan af op onze eigen vage gedachten. Zouden wij ons met deze uiterst belangrijke vraag  -Wat komt er na de dood?-- niet juist tot de vakman moeten wenden? Wie is de vakman?

Er is slechts één vakman! En dat is de Zoon van God, Die uit die andere wereld is gekomen en zelf in het dodenrijk is geweest. Hij is aan het kruis gestorven en teruggekomen uit de dood. Hij is volledig op de hoogte! En Hij zegt: 'Je kunt in het verderf komen. Maar je kunt ook in de hemel komen.' En al zouden vijfentwintig professoren mij vandaag proberen te bewijzen: 'Met de dood is alles uit!' dan zeg ik: 'Met alle respect voor uw vele titels, maar op dit gebied bent u geen vakman. U bent namelijk nog niet aan de andere zijde van het graf geweest. Maar ik ken Iemand die er wel is geweest: Jezus. En die zegt dat het anders is.'

Ds. Wilhelm Busch
(uit het boek 'Jezus, onze bestemming'. Download hier gratis)

Refoweb op 29-09-2016, 08:13
14 reacties
andrew
29-09-2016 / 16:43
Er zijn genoeg mensen aan de andere kant geweest en weer teruggekomen.

Verder valt me op dat er in de bijbel meerdere mensen uit de dood zijn opgewekt, maar helemaal niets vertellen hoe het tijdens die periode was, terwijl dat toch één van de dingen zouden zijn die je zou vragen als iemand weer terugkwam!?
schaapje
30-09-2016 / 10:47
De Heere Jezus heeft ook niet verteld hoe het daar was hoor.
De enige boodschap is bekering en geloof en ontvang het eeuwige leven.
Ongeloof betekent verloren gaan.
En waarom zouden wij mensen geloven en God niet!
En er staat ergens in de Bijbel wat geen oog heeft gezien dát heeft God voor ons in gedachten.
Hoe uit te leggen als er geen voorstelling van te maken is?
GH
01-10-2016 / 19:17
Toch spreekt de Bijbel wel over een leven na de dood.
De gelijkenis van de rijke man en Lazarus is daar helder over!
De rijke man leed vreselijke pijn, zo staat geschreven in Lukas 16:19-31.
Lazarus, daarentegen werd door engelen in de schoot van vader Abraham gedragen.

Waarom slaan wij het Woord niet open om te zien wat daarin staat geschreven over leven na de dood? De Bijbel spreekt er zeker over.
Dat Woord is er tot ons behoud!!
Sammie2016
21-10-2016 / 07:38
Je hebt gelijk Andrew.
Sterker nog als iedereen die sterft in de hemel bij God terecht komt, waarom heeft dan nooit iemand die is teruggekomen van de schoonheid van Gods woning gesproken en gesproken over Gods majesteit dat hij/zij toch duidelijk heeft moeten zien of over de miljoenen en miljoenen engelen.

Nee, het is zoals de Bijbel zegt van mensen die sterven: " 5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets (hebben geen bewustzijn).......
10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.
(Prediker 9:5,10).

Alle doden "slapen" zoals Jezus over Lazarus zei, ze zijn zich van niets bewust, maar zijn in afwachting van het moment dat Jezus ze een opstanding zal geven in de 'nieuwe wereld, het aardse paradijs'.

groet,
Ed
huibertus
21-10-2016 / 11:33
Sammie 2016
U moet maar eens kennis nemen van Math 17 vs 3
Sammie2016
28-10-2016 / 08:33
Huibertus,

In Mat 17:3 staat .... Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Jezus spreken.

Ja, dit is de transfiguratie (gedaanteverandering) van Jezus in aanwezigheid van Mozes en Elia.
Het was een visioen van Jezus in zijn 'toekomstige' koningsmacht.
Petrus refereert ernaar in 2 Petrus 1:16-19 en zegt dat hij en 2 andere apostelen met eigen ogen Jezus' luister hebben gezien ....
(vers 16) ..maar doordat wij ooggetuigen van zijn luister (grootsheid) waren geworden.

groet.
huibertus
28-10-2016 / 23:41
sammie 2016
In Math 17 vs 3 lees ik En zie aan Hen verschenen Mozes en Elia,
die met Hem spraken,d.w.z dat de apostelen Hen zagen,hoorden, en herkenden Zij wilden zelfs tenten maken.U gaat er van uit dat Mozes en
Elia te zelfder tijd nog in hun doodslaap waren. in 2 kon-2 vs 11 lees ik
dat Elia ten hemel voer, ging hij daar slapen? Ook de moordenaar aan het
kruis ging te gelijker tijd naar het paradijs.Tenslotte ook Paulus ging er
van uit , dat hij met zijn sterven direct naar Christus zou gaan zie Filip 1vs 23
Sammie2016
31-10-2016 / 08:45
Hi Huibertus,

Jezus had inderdaad voorzegd dat er een opstanding zal zijn van "zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen" (Hand 24:15), maar dat zal pas zijn na Jezus hemelvaart en in de nieuwe wereld, het aards Paradijs.
Deze en andere beloften die God had gedaan zouden pas verwezenlijkt worden nadat Jezus zijn bloed (zijn leven) had vergoten en zijn offer in de hemel aan God was aangeboden. Tegelijkertijd ging dan ook het "nieuwe verbond" die Jezus had ingesteld in werking.

Dus afgezien van de 9 personen die uit de dood zijn opgewekt (staat in de Bijbel), inclusief Jezus, zou de grote vervulling van Hand 24:15 pas na het jaar 33 plaats vinden, het jaar waarop Jezus stierf en pas nadat Jezus koning is geworden, dat is pas vééééél later daarna.

Mozes en Elia behoren niet tot de 9 personen die uit de doden zijn opgewekt, Lazarus wel maar die is toch ook weer de Adamitische dood gestorven.

Huibertus, volgens de Bijbel zullen de meeste mensen in de toekomst eeuwig op aarde leven (het aards paradijs) en daar zullen ook degene die gestorven zijn een opstanding krijgen....
lees maar ....Psalm 37:29, 34 .....
29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
en voor eeuwig daarop wonen.
34 Wacht op de Jahweh en houd u aan Zijn weg.
Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten;
u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.

De broeders van Christus gaan met hem vanuit de hemel over de aarde regeren
lees aub Johannes 14:1-4: Jezus bereid een plaats in de hemel;
en Lukas 22:29-30: Jezus sluit een verbond met zijn broeders voor een Koninkrijk, zij zullen koningen en priesters zijn met Jezus ...
lees Openbaring 20:6 ...
Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Ik hoop dat dit je geloof in de Bijbel vergroot en je hoop voor de toekomst versterkt.

groet!
henkie
31-10-2016 / 10:07
Ik vind die dodenslaap die je denkt te lezen helemaal niet zo´n hoop voor de toekomst, Sammie. Wil je eens ingaan op die punten die Huibertus noemt?
Sammie2016
11-11-2016 / 13:13
Hi Henkie,

Volgens 2 Koningen 2:11 voer Elia ten hemel.
Er staat niet dat hij dood ging en naar Gods woonplaats de hemel ging.
Dat kan ook niet want jaren later schreef Elia namelijk een brief aan Joram, de koning van Juda. — lees 2 Kronieken 21:1, 12-15.

Het woord 'Hemel' wordt voor verschillende dingen gebruikt in de Bijbel:
- Gods woonplaats en die van Jezus en de miljarden engelen
- de atmosferische hemel, de bovenste luchtlaag van de aardse atmosfeer. Daar waar allerlei vogels e.a. vliegende schepselen vliegen
- hooggeplaatste personen
- etc.

Dus het is logisch dat Elia door God door de lucht is vervoerd naar een andere plaats op aarde waar God hem opdrachten gaf, maar hij ging zeker niet dood.
---------------------------------------------------------------------------------------
In Filippenzen 1vs 23 zegt Paulus dat hij liever bij Jezus in de hemel wilde zijn (maar daar was hij nog niet), maar hij zegt in datzelfde vers dat hij dan losgemaakt (van het aardse leven) moet worden, dor te sterven en opgenomen te worden in de hemel bij God en Jezus.
Maar volgens Lukas 12:36 zouden mensen pas in de hemelse worden opgenomen als Jezus Parousia of wederkomst op aarde een feit was dus niet eerder.
***Dit sluit dus opname van wie maar ook uit die voor Jezus waren gestorven.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Math 17 vs 3.
Hier spreekt de Bijbel over een visioen, een bespiegeling.

Wikipedia: Een visioen is een droombeeld of verschijning, ervaren als het bovennatuurlijk of mystiek schouwen van beelden.

Het is dus niet echt in de zin dat Elia en Mozes naast Jezus stonden.
Petrus spreek later van een transfiguratie waar hij en 2 andere apostelen bij waren.
-------------------------------------------------------------------------------------------
De dood wordt door Jezus zelf vergeleken met toestand van slaap: lees het verslag van Lazarus nog eens door!
De doden zijn zich van helemaal niets bewust.... lees Prediker 9:5,10 eens.

groeten Henkie, ik hoop dat je het verder brengt in je geloof in God.
huibertus
12-11-2016 / 10:13
Sammie 2016

HEDEN zult u met mij in het paradijs zijn,waar om laat u dat woord
buiten uw uit leg?
Sammie2016
17-11-2016 / 09:18
Ja, Huibertus dat staat in Lukas 23:43.
Dat is een eeuwenoude discussie, misschien zelf een kwestie van interpunctie.
Wat heeft onze heer Jezus toen (hangende aan de martelpaal, geflankeerd door de 2 misdadigers)?
Zei hij: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
( ik zeg je dat je vandaag met mij in het paradijs komt)
OF
Zei hij: Voorwaar, zeg Ik u Heden: zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
( ik zeg je vandaag dat je met mij (in de toekomst) in het paradijs komt)


Zie je het wezenlijke verschil!

Ik leg het straks verder uit!
Sammie2016
18-11-2016 / 08:59
(vervolg op 17-11-2016).
Ja, Huibertus dat staat in Lukas 23:43.
Dat is een eeuwenoude discussie, misschien zelf een kwestie van interpunctie.
Wat heeft onze heer Jezus toen (hangende aan de martelpaal, geflankeerd door de 2 misdadigers)?
Zei hij: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
( ik zeg je dat je vandaag met mij in het paradijs komt)
OF
Zei hij: Voorwaar, zeg Ik u Heden: zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
( ik zeg je vandaag dat je met mij (in de toekomst) in het paradijs komt)


Zie je het wezenlijke verschil!


Wat is er werkelijk gebeurd en wat zegt Gods woord verder over deze kwestie.
Jezus is zo’n 3 dagen in het graf (Hebreeuws: Sjeool; Grieks: Hades) geweest, daarna werd hij door Jahweh weer tot leven gewekt, als geest niet als mens van vlees en bloed!
Jezus is niet meteen naar de hemel gegaan, maar is nog zo’n 40 dagen op aarde gebleven. Hij is gezien door honderden personen waaronder zijn trouwe apostelen en discipelen.


Dus hieruit blijkt wel dat het woord ‘heden’ niet betekende ‘de dag waarop Jezus de uitspraak uit Lukas 23:43 deed’, want Jezus was nog 40 dagen op aarde!
De misdadiger waartegen Jezus de uitspraak deed (inmiddels dood gedurende de 40 dagen) was zielloos en begraven of zoals vaker met misdadigers werd gedaan in ‘het dal van Hinnom’ geworpen en met zwavel overgoten (eeuwig brandende Gehenna of hel).


Je bent het met me eens dat Jezus voor alle mensen is gestorven toch! (Joh 3:16).
De zegeningen die de Almachtige God Jahweh zou geven geschieden op basis van Jezus zoenoffer. Bijvoorbeeld: , vergeving van zonden, gods heilige geest, opstanding der doden, eeuwig leven, al deze zegeningen zouden de mensheid bereiken op basis van het offer van Jezus.
Maar Jezus moest eerst naar de hemel gaan om zijn offer voor het aangezicht van God in de hemel aan te bieden en dan pas komen de zegeningen. Jezus bevestigde dat: …
Joh 16: 7 och zeg ik U de waarheid: Het is in UW belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga, zal de helper geenszins tot U komen; maar als ik wel heenga, zal ik hem tot U zenden.


De helper is Gods heilige geest! Hoe weten we dit? Jezus zei het ronduit in …
Johannes 14:26 ... Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.


Nog een belangrijk punt is dat ‘de opstanding der doden’ ook pas ver na jezus’ dood zal plaatsvinden namelijk pas in het Paradijs EN op aarde. Dit leren we uit een aantal teksten zoals bijvoorbeeld: ..
- Johannes 5:28-29 .. de graven zullen worden geleegd en de doden zullen een opstanding krijgen aarde
- Psalm 37:29 .. de rechtvaardigen zullen eeuwig op de aarde leven.
Huibertus, de goddeloze wereld van Satan bestaat nog steeds en wij moeten daarin leven.
Jezus zei dat God de wereld zal herscheppen en dan zal er geen goddeloosheid meer zijn (ook de goddelozen zullen verdwenen zijn). Pas in de herschepping zal Jezus de mens op aarde tot volmaaktheid brengen en zal de aarde een paradijs worden. Lees tot slot Jezus’ woorden …
Mat 19:28-29 … Jezus zei tot hen: „Voorwaar, ik zeg U: In de herschepping, wanneer de Zoon des mensen plaats neemt op zijn glorierijke troon, zult GIJ die mij zijt gevolgd, ...29 ..., zal vele malen meer ontvangen en eeuwig leven beërven.

Een geloofsgroet.
huibertus
19-11-2016 / 11:31
Sammie 2016
U komt wel met een lange reactie, maar ook hier valt wel wat op af te dingen.
Hoe wel ik geen theoloog of wetenschapper ben, wil ik het toch proberen.
!ste Van Elia zegt u hij voer omhoog naar de hemel, maar kwam verderop
weer naar beneden, en ging weer aan het werk.In 1Koningen 19 v.s 16 staat
dat Elia,als zijn opvolger moest zalven Elisa
In 2 koningen2 vs 11-12 kwam het emotionele afscheid,Elia voer ten hemel,
en zijn Geest ging over op Elisa,het bewijs de profeten mantel 'ambtsketting"
viel naar beneden,Toen was Elisa profeet in de plaats van Elia
DE brief voor Joram was niet lijfelijk aan geboden door Elia.Trouwens ook wij lezen de brieven van de profeten

2de Heden zult u met mij in het paradijs zijn,Heden staat niet cursief gedrukt,
dus laat het staan zo het er staat, en maak er niet van t.z.t

3de Filipp 1 v.s 23 was de vraag van Paulus, wat is beter ,bij jullie blijven,
of naar Christus gaan, hij sprak niet over gaan naar het dodenrijk.

4de U stelt dat Jezus als Geest is opgestaan in Lukas 24 v.s 39-41 zegt Jezus raak mij maar aan ,u ziet dat ik vlees en beenderen heb,
die vind je niet bij een geest

5de De lange rij van getuigen uit Hebre 11, Hij had voor hun een stad
gereed gemaakt hebre 11v.s 16 .U wil mij toch niet wijs maken dat die
lange rij van getuigen in hun doden slaap liggen te getuigen?

Hier wil ik het bij laten, ik vrees dat u links om of rechts om toch in het
doden rijk uit wil komen

Lees ook deze columns

Een paar jaar geleden was ik door een lange reis vele weken van huis geweest. Ik had in die tijd steeds mensen om me hee...
geen reacties
21-09-2016
Er is een verhaal van het testen van een kandidaat voor het werk van de zending: Op een besneeuwde ochtend om 5.00 uur b...
geen reacties
17-09-2016
Je hoort het regelmatig voorbij komen in preken in de Gereformeerde gezindte. Een opmerking waar ik al jaren mee worstel...
2 reacties
15-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering