Gestolen Jezus

John Tollenaar / 2 reacties

15-09-2016, 09:39

Je hoort het regelmatig voorbij komen in preken in de Gereformeerde gezindte. Een opmerking waar ik al jaren mee worstel. Misschien verslijt u me voor autist, maar ik zie het nog niet voor me, Jezus stelen. Een Joods verzinsel om Zijn opstanding te ontkrachten. Dat is het enige wat we over het eventueel stelen van Jezus kunnen vinden in de Heilige Schrift. Maar waarom zeggen mensen dat dan? Waarom denken mensen dat je Jezus  zou kunnen stelen? En hoe zou je dat dan moeten doen?

U zult begrijpen dat het hier nooit om de Persoon van Jezus kan gaan. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de Rechterhand van Zijn Vader. Daarom schreef ik al, dat ik het nog niet helemaal voor me zag. Het kan dan ook op geen enkele manier. Niet lichamelijk en niet geestelijk. Het wordt gezegd omdat er soms mensen wel 'heel gauw denken dat ze bekeerd zijn'. En van zulke mensen wordt gezegd dat ze Jezus 'gestolen' hebben. Want je moet toch immers eerst het complete stramien wat door de godsdienst verzonnen is, doorlopen.

Of ik niet in dogma's geloof? Tuurlijk. Maar waar ik echt in geloof is in Jezus Zelf. En alle dogma's ten spijt... zelfs de meest simpele ziel kan gelukkig zalig worden. Daar kun je aan zien dat de dogma's en stramienen die opgesteld zijn en waarlangs de weg der zaligheid moet gaan, niets toevoegen aan het zalig worden van mensen. Zie het als een uitleg die door mensen bedacht is om iets duidelijk te maken. En ja daar zitten fouten in.

Mocht u nu denken dat u Jezus lief heeft; dat u Hem door genade gekregen hebt, laat u dan nooit wijsmaken dat u Hem gestolen heeft. Kan een natuurlijk mens Jezus lief hebben? Nee! Definitief nee. Sterker nog, de Schrift zegt dat we van nature vijanden van God zijn. Dus als er ook maar de minste liefde tot God, tot Jezus in uw hart is, neem dan maar van mij aan dat Hij uw Koning is. Niet gestolen. Nee. Het is:

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God GEGEVEN.

John Tollenaar op 15-09-2016, 09:39
2 reacties
3parels
18-09-2016 / 10:20
Amen!
Sammie2016
19-09-2016 / 08:32
Jezus is nu een machtige koning die (inderdaad zoals John schreef) zit naast de Almachtige God.
Zoals het boek Openbaring schrijft voert hij op dit moment een rechtvaardige oorlog (koning op het witte paard).
Jezus zal er volledig voor zorgen dat ook hier op aarde de wil van zijn hemelse Vader wordt gedaan....."Uw wil geschiedde in de hemel als zo ook op aarde".
De hemel heeft Jezus al gezuiverd van satan en zijn miljoenen demonen (Openbaring 12) nu de aarde nog.

Jezus weet precies wie hem toebehoren en wie niet, of in de vreemde terminologie "hem gestolen hebben".
Ja uit Mattheüs hoofdstuk 7 leer ik dat vele 'christenen' door Jezus zullen worden verworpen als 'werkers der wetteloosheid'.
Wat hebben volgens Jezus deze 'christenen' verzuimd te doen?
Zij hebben Gods wil niet gedaan, want Jezus zei dat dat het criterium is om goedgekeurd te worden Mat.7:21 ...hij die de wil doet van mijn Vader!

Velen laten in hun leven zien dat voor hen "Jezus gestolen kan worden".
Laten we dat niet doen maar laten we "Jezus heiligen in ons hart" en laten we met iedereen spreken over de grote daden van Jahweh, de Schepper van hemel en aarde, en getuigen van Zijn grootse redding die in Christus Jezus is.

Lees ook deze columns

Van een pastoraal werker uit Berlijn heb ik het volgende verhaal gehoord. Hij had de zorg voor een man die aan de drank ...
geen reacties
07-09-2016
Daar ben ik dus mee gestopt. Ergerlijk. Irritant. Vervelend. Wat? Waarmee gestopt? Je hebt van die mensen die altijd all...
9 reacties
02-09-2016
Een domineesgezin zit aan de middagmaaltijd. In het dorp waar het gezin woont, heerste al een lange tijd een ernstige dr...
5 reacties
26-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering