Dominee niet pal achter Israël

Ds. A. Jonker / Geen reacties

26-06-2021, 10:09

Vraag

Pasgeleden was er weer veel te doen om Israël (Israël-Hamas). Vaak krijgt Israël volop commentaar in de media terwijl het verhaal erachter veel genuanceerder. Mijn dominee bad voor Israël en Hamas, dat ze moesten stoppen met “oog om oog, tand om tand.” Ik schrok daarvan. Daarom heb ik mijn dominee gemaild met de vraag wat hij daarmee bedoelde. Hij schreef terug: “Vergeldt geen kwaad met kwaad, maar overwin het kwaad door het goede te doen.”

Volgens mij werkt dat niet. Ik geloof wel in deze uitspraak: “Als Hamas morgen de wapens neerlegt, dan is er vrede. Als Israël morgen de wapens neerlegt, dan is er geen Israël meer.” Ik vind het ernstig te beseffen dat mijn dominee niet pal achter Israël staat. Ik denk eraan een gesprek aan te vragen. En als blijkt dat hij echt niet achter Israël staat, wil ik niet in die kerk blijven. Dat voelt voor mij namelijk niet goed. Wat zou u doen?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Een vraag met een politiek onderwerp is altijd een lastige vraag. Een vraag waarop het antwoord bepalend is voor wel of niet in een kerk blijven is dubbel lastig.

Om met het laatste te beginnen. De kerkelijke gemeente waar jij bij hoort is meer dan de dominee die deze gemeente mag dienen. Een dominee is beperkt in zijn opvattingen en hij kan ook op onderdelen onjuiste denkbeelden hebben. Maar is dat een reden om de gemeente te verlaten? Daarvoor is mijns inziens bepalend of de predikant Bijbels preekt, de zonden van ons mensen aan de orde stelt en de rijke genade van Gods belofte van vergeving door het geloof in Jezus Christus.

Dat de media de Joden en het handelen van de staat Israël niet altijd juist beschrijven en van goed commentaar voorzien, is een understatement. Eerlijk gezegd ben ik ook van mening dat er meer dan eens een onjuiste voorstelling van zaken gegeven wordt. Halve waarheden, die een hele leugen zijn. Wel uitgebreid de reactie van Israëls leger beschrijven met alle ernstige gevolgen van dien en niet nadrukkelijk aangeven hoe die reactie is uitgelokt en hoe erg de gevolgen dáárvan zijn. 

Hamas bedreigt Israël in zijn volksbestaan en richt zich tegen de burgerbevolking. Daarbij misbruikt Hamas de eigen bevolking, waaronder vrouwen en kinderen, als menselijk schild. Het leger van Israël waarschuwt de burgerbevolking in Gaza en probeert zo goed mogelijk burgerslachtoffers te vermijden.

Doet het leger van Israël alles goed? Maakt de regering van Israël geen fouten? Wie dat beweert, maakt van hen halve of hele heiligen. Maar regering en leger van Israël zijn wel geroepen om het eigen land en de eigen bevolking te beschermen. Dat is toch het recht van iedere natie?

Wanneer Hamas vandaag in woord en daad de staat Israël erkent, kan er vrede komen! Je mag God bidden dat Hij aan jouw predikant het juiste zicht geeft op Israël en het conflict van Hamas en anderen met Israel.

Ds. A. Jonker,
Putten

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Israel
Geen reacties

Terug in de tijd

Steeds vaker krijg ik te horen van mensen: Ik geloof wel maar op mijn eigen manier. Ze geloven dat er een God is en dat er een hemel is maar doen hier verder niets mee. Zo bezoeken ze bijvoorbeeld noo...
1 reactie
26-06-2009
ABN-Amro wil dat aan het eind van het jaar alle klanten met een ring kunnen betalen. Er wordt ook geëxperimenteerd met betalen met een horloge. De chip kan ook onder de huid worden geïmplanteerd, maar...
7 reacties
26-06-2017
Geachte dominee Van den Brink. Dominee P. de Vries heeft een analyse gegeven van uw boek 'Dordt zoals je dordt niet kende'. Wilt u daar een reactie op geven? Hij valt u enerzijds bij, maar anderzijd...
Geen reacties
26-06-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering