Dodenrijk

Ds. H.H. Klomp / 3 reacties

13-02-2013, 14:04

Vraag

Aan iemand met kennis van de grondteksten van de Bijbel. Binnenkort krijg ik van iemand het boek "Het wonder van het kruis" van Wilkin van der Kamp te leen. Nu denk ik dat ik scherp genoeg ben om zelf uit te vogelen wat bijbels is en wat niet. Echter: er wordt in dat boek gesproken over een "dodenrijk", heb ik die iemand horen zeggen. Als ik de verschillende Bijbelvertalingen naloop, komt het woord "dodenrijk" in sommige vertalingen niet eens voor. Dan wordt het vertaald met "de dood". Als men de grondtekst onbevooroordeeld maar toch kritisch leest, moet men dan de conclusie trekken dat er een dodenrijk was vóór Jezus' offer? Een dodenrijk waar mensen in terechtkwamen die nog niet naar de hemel konden omdat Jezus Zichzelf nog niet had geofferd? Of moet men de conclusie trekken dat het woord "dodenrijk" een minder handige vertaling is, waarmee zowel hemel als hel wordt bedoeld? Zelf neig ik naar dat laatste. Een gedachte: Jezus sprak een gelijkenis over Lazarus en de rijke man. Lazarus kwam terecht in de schoot van vader Abraham. Er staat niet letterlijk "hemel", maar voor zover ik weet geloofden de joden over het algemeen ook niet in een dodenrijk zoals beschreven in het boek van Wilkin. Ook in het Oude Testament wordt vaak gesproken over de hemel, waarvan de meeste keren gewoon de atmosfeer of het heelal wordt bedoeld, maar ook regelmatig de hemel van God.

Antwoord

Beste vragensteller,

Het bedoelde boek heb ik (vroeger) eens gelezen, maar ik herinner me er niet zo veel meer van. Over de aangesneden problematiek kan ik vanuit de Bijbel wel wat zeggen. Het spreken over hemel en hel komt uit de Schrift. Bij hemel kan bedoeld worden het firmament. Dus wat met het blote oog waarneembaar is. Maar ook de verblijfplaats van God en de Heere Jezus. Dat heet in de Bijbel: Boven (Kol. 3:1), waar Christus is, of:  derde hemel (2 Kor. 12: 2), of rondom de troon (vaak in Openbaring), of: de heerlijkheid van/bij God. Deze plaats is buiten ons heelal. Er is ook een plaats waar God niet is. Dat is de hel. Ook buiten ons heelal.

Wat maakt de hel tot hel?  Waar God niet is, daar is geen leven, liefde noch licht, dus ook geen gemeenschap met elkaar. Je bent er bewust eenzaam, voor altijd. Vooral de Heere Jezus spreekt over het eeuwig van God verlaten zijn. Er wordt vaak in beeldtaal over de hel gesproken (buitenste duisternis/een poel die daar brandt van vuur en sulfer/buiten staan vóór de gesloten hemeldeur). Maar in de mond van Jezus Zelf is dat wel betrouwbare informatie.

Het woord dodenrijk wordt in de Bijbelvertaling uit 1951 vaak gebruikt. Hier kan de hel mee worden aangeduid. Vaak laten uitleggers het ook wat in het midden wat of er mee bedoeld wordt. Een modernere opvatting is dat "dodenrijk" een plek voor gestorvenen is, geen hel als strafplaats. Maar deze opvatting doet geen recht aan de duidelijke uitspraken van de Heere Jezus in de Bijbel. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar dat zou te ver voeren. Hopelijk is je vraag beantwoord. Zo niet, dan kun je gerust verder vragen.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

dodenrijkdood
3 reacties
dkw
13-02-2013 / 14:42
In het oude testament, in het Hebreeuws word gebruik gemaakt van het woord she-ol, totaal 65 keer.
Bijvoorbeeld in psalm 116, de angsten der hel (she-ol).
De letterlijke betekenis van she-ol is: "plaats waar de doden zich bevinden", in de statenvertaling word dit willekeurig vertaald met "graf" als het om een gelovige gaat zoals Jacob, en soms met "hel" als het om ongelovigen gaat, waar dit duidelijk staat aangegeven, maar soms staat er dan ook in de kanttekening dat dit "graf" moet zijn.
"Graf" word dan niet bedoeld als zijnde waar iemand begraven is, maar een plaats waar de doden zich bevinden, dus een dodenrijk.
Het is dus afhankelijk in welke context het woord staat om de juiste verklaring en vertaling eraan te koppelen, letterlijk betekend het dus inderdaad "dodenrijk" maar dit kan dus of hel of hemel zijn.

In het nieuwe testament zijn dit de woorden: Hades en Gehenna.
Boaz
13-02-2013 / 18:31
Er is in het Hebreeuws inderdaad wel degelijk onderscheid in ' hel' en 'dodenrijk'. Bovendien: als een ongelovige sterft en al meteen naar de hel zou gaan, waarom zou er nog een oordeel plaatsvinden?
In Openbaring 20:14 staat ' En de dood en het rijk van de dood werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood. In de statenvertaling staat dat de hel in de poel des vuurs werd geworpen. Maar de poel des vuurs IS de hel, hoe kan de hel nu in de hel worden geworpen? (Zie ook Openb. 19: 20, 20:10, 20:15
MUS
14-02-2013 / 22:22
Het is één van de vertaalfouten van de statenvertaling, dat ze het onderscheid in de grondtekst tussen de grondworoden 'hades' en 'gehenna' beiden hebben vertaald met hel. Het moet zijn 'dodenrijk' en 'hel'. De tekst uit Openbaring 20 is een prima voorbeeld!
De Herziene Bijbelvertaling heeft hierin verbeteringen aangebracht!

Terug in de tijd

Aan de Herziene Statenvertaling. Laatst viel mij een aanzienlijk verschil op tussen de Statenvertaling, Jongbloed-versie...
geen reacties
13-02-2015
Aan kand. Van Ginkel. Ik las uw antwoord over zelfbevrediging. Maar er is zoveel waarmee we onszelf (mogen) verwennen. E...
geen reacties
13-02-2009
Ik dacht altijd dat als de Heere Jezus terug komt, er recht gedaan wordt over al het onrecht op deze aarde (zoals de vel...
geen reacties
13-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering