Zoveel bloed

Ds. W. F. 't Hart / Geen reacties

23-05-2024, 09:54

Vraag

In de Bijbel (1 Koningen 8) werd na de bouw van de tempel door koning Salomo bij de voltooiing hiervan de inwijding gedaan. Hierbij werden 22.000 runderen geslacht en 120.000 schapen. Die werden als offer opgedragen. Als een rund ongeveer 30 liter bloed heeft en een schaap 3 liter, dan komen we uit op 1.000.000 liter bloed. Hoe werd dat afgevoerd of waar bleef dat?


Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag! Het heeft even geduurd voor ik tot een antwoordformulering ben gekomen, omdat ik er in moest duiken hoe het precies zat. Allereerst een paar vooropmerkingen:

- Heel het volk offerde, daarbij vergeleken vallen de offeraantallen relatief mee;
- Het woord “duizend” in het Hebreeuws is een lastig woord, omdat het niet altijd “duizend” betekent. Het kan ook gaan om bepaalde eenheden. Voorbeeld: een officier kan met dertigduizend man komen, maar dat duizend kan ook vertaald worden met eenheden, waardoor je kunt verlaten: een officier kan met dertig eenheden komen.
- Letterlijk staat er in 1 Koningen 8:63 dat het gaat om slachtoffers die gebracht worden. Bij slachtoffers geldt dat ook het bloed verbrand moet worden.

Al met al denk ik dat in het laatstgenoemde een praktische oplossing ligt. Daarnaast: zal de HEERE niet bij machte zijn om een oplossing aan te dragen bij deze hoogtijgebeurtenis voor Israël?

Tot slot, zoveel bloed: het wijst heen naar het bloed van Christus. Zijn offer is van oneindige waarde. Laten we Zijn offer gebruiken voor onze eeuwige verzoening én elke dag.

Van harte de zegen van de HEERE in alles toegewenst.

Hartelijke groeten,
Ds. W. F. ’t Hart

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W. F. 't Hart

 • Geboortedatum:
  16-08-1990
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Zwartebroek-Terschuur-Voorthuizen
 • Status:
  Actief
31 artikelen
Ds. W. F. 't Hart

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik las het antwoord van ds. Hulsman op een vraag over het vierde gebod en andere spanningen in de GKV die tot een afscheiding van die kerken hebben geleid. Ds. Hulsman schrijft dan: "Mijn mening is da...
Geen reacties
22-05-2004
God legt verlangens in ons, verlangens om met mensen om te gaan. Niemand is gemaakt om alleen te zijn. De eenzaamheid is zo groot in mijn leven. Het doet me zoveel pijn en verdriet. Ik roep Jezus om h...
5 reacties
22-05-2013
Vanavond was er in onze gemeente dienst van openbare belijdenis. Tijdens de dienst moest ik mijn tranen bedwingen om het volgende. In 2016 heb ook ik mijn ja-woord gegeven. Maar in die drie jaar daarn...
4 reacties
22-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering