Ik heb als puber wel eens geld gestolen van mijn broertjes/ouders. Vaak om dan eten te kopen in de kantine op school. Nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen, ik heb pas wel aan één van mijn broert...
4 reacties
31-01-2024
Ik kwam op de website howardpittman.com. Ik ben erg bang en vraag me af: geloof ik wel in Jezus Christus? Maakt het geloof in Jezus zalig? Deze man spreekt volgens mij hier niet over geloven in Jezus....
Geen reacties
31-01-2024
Beste dr. M. J. Paul. Ik heb een vraag over “de afgrond” die in de Bijbel genoemd wordt. Openbaring 11 en 17 spreekt over “de afgrond” waaruit het beest komt. In Openbaring 20 wordt satan opgesloten...
Geen reacties
30-01-2024
In Galaten 3:16 wordt gesproken over de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht. Er staat niet nageslachten, maar Nageslacht, dat is Christus. Over welke beloften gaat het hier? Is dit alleen Ge...
Geen reacties
30-01-2024
Onze CGK-gemeente is enkele jaren geleden samen gegaan met een veel kleinere GKV (nu NGK) gemeente. De kerkenraad geeft nu zonder enige Bijbelse gronden aan dat er vanwege het samengaan met NGK ruimte...
Geen reacties
30-01-2024
Ik heb de Heere nodig in mijn leven, voor de tijdelijke en voor de eeuwige dingen. Toen ik nog naar de kerk ging, ging ik aan het avondmaal, maar ik kom al lang niet meer in de kerk vanwege psychische...
Geen reacties
29-01-2024
Is er iets bekend over de vrouwen van de zonen van Jakob? Moeten we ervan uitgaan dat dit heidense, Kanaänitische vrouwen waren? Of net als Rebekka, Lea en Rachel, familie?
Geen reacties
29-01-2024
Ik vroeg me af welke teksten in de Bijbel gaan over de kinderdoop. Je ziet in evangelische kringen dat mensen zich laten dopen ná hun persoonlijke bekering. Er staat op diverse plekken in de Bijbel da...
Geen reacties
29-01-2024
Wij vinden het een goed gebruik om na het eten als gezin de Bijbel te lezen. We zijn dat van huis uit ook gewend. Verder lees ik zelf veel tussendoor de Bijbel via een leesplan. Maar onze volwassen zo...
13 reacties
29-01-2024
Mijn zoontje gaat naar de basisschool. Bij het ophalen ben ik zo onzeker, ik heb er letterlijk buikpijn van en thuis regelmatig tranen van boosheid en verdriet. Andere moeders praten met elkaar. Ik wo...
13 reacties
26-01-2024
Ik heb anderhalf jaar eerder al eens de vraag 'Kerkshoppen na onvrede' gesteld op deze website. Destijds was ik 18. Ik vroeg toen of ik in de GKv moest blijven en of het erg was dat ik was wezen kerks...
Geen reacties
26-01-2024
In Romeinen 6:16 gaat het over de twee soorten slaven. Of de slaaf van zonde tot dood, of van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid. Kan het zijn dat je je allebei die slaven voelt en bent (nee toch?...
Geen reacties
26-01-2024
In Mattheüs 10:28 staat: “Maar vreest veelmeer Hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.” In de uitleg eronder (Statenvertaling met uitleg) staat: “Haat en vijandschap kunnen de lichame...
Geen reacties
26-01-2024
Het voelt alsof God zo ver weg is en ook op mijn gebed blijft het stil. Daarom vind ik het lastig om te blijven bidden en bid ik soms niet meer. Hierdoor word ik ook achterdochtig richting God en komt...
Geen reacties
26-01-2024
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering