Aan dominee C. Harinck. Al een poosje vraag ik me af of er verschil is in uiting van berouw tussen het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt er uitvoerig en bijna hartstochtelijk over ...
Geen reacties
20-03-2024
Waar komt de traditie zwarte pakken en vooraan in de kerk zitten van kerkenraadsleden vandaan in de refogezindte?
Geen reacties
20-03-2024
Ik mag de Heere kennen als mijn Verlosser. Ik snap alleen niet zo heel goed wat geloven nou precies is? Is het nou iets wat ik zelf moet doen of doet Christus dit? Het is toch zo dat door de doop God ...
Geen reacties
19-03-2024
Mijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden. Ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft gehad. Misschien vindt Hij dat ik alleen ben wel beter voor mij. Sinds kort heb ik weer een vriendin. O...
3 reacties
19-03-2024
Een vraag aan iemand van de TUA.
In hoeverre wordt er aandacht besteed aan de gangen van Gods kinderen? Ik denk dan in het bijzonder aan boekjes als "de droefheid naar God" en de 3 ambten van Christus...
Geen reacties
19-03-2024
Ik ben niet de vraagstelster van de vraag “Geloof eisen van vriend” maar voel met haar mee. Uw antwoord ds. Baan is duidelijk als het over haar man zou gaan. Maar ze zijn nog ongetrouwd. Kun je als ...
Geen reacties
18-03-2024
Wat betekent “die het kruis heeft gedragen en de schande veracht.” Dit wordt vaak aangehaald in gebeden in onze CGK-gemeenten en wellicht ook door predikanten elders. Dat Jezus het kruis gedragen heef...
Geen reacties
18-03-2024
Wie zijn de heiligen waar de Bijbel over spreekt? Dat zijn toch niet de kerkgangers (gedoopt, belijdenis afgelegd, uiterlijk alles op orde, maar zonder geloof in de Heere Jezus). Maar als de Bijbel ...
Geen reacties
18-03-2024
Mijn vraag gaat over de betrouwbaarheid van vertalingen en herzieningen van de werken van bijvoorbeeld Luther, de Puriteiten, of oude Nederlandse werken zoals die van Gomarus, Voetius en Brakel. Mijn ...
4 reacties
18-03-2024
Geachte dominee G. A. van den Brink. Graag zou ik u een vraag willen stellen ter verduidelijking n.a.v. uw laatste boek 'Hyperdordt'. Op bladzijde 171 schrijft u m.b.t. de visie van Luther: “Wat gel...
7 reacties
15-03-2024
Ik zie een vraag over (de betrouwbaarheid van) You Version, beantwoord door de heer Slurink: 'Toevoegingen van YouVersion kritisch bekeken'. Hij is niet echt enthousiast over deze app en ik herken zij...
9 reacties
15-03-2024
Geachte ds. T. A. Bakker, hartelijk dank voor uw antwoord op mijn vraag 'Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben'.  Zoals u aangeeft is het werk van de Heilige Geest noodzakelijk, want wij ku...
Geen reacties
15-03-2024
 Laatst had ik een gesprek met een vrij nieuwe collega waarin zij me vertelde dat ze heks is. Ze vertelde dat mensen het vaak maar raar vinden en als iets duivels zien, maar dat ziet zij anders. Ze de...
1 reactie
15-03-2024
In gesprek met iemand over wederdopen kwamen er vragen op waar ik niet zo snel een antwoord op heb. Ik kan het ook niet echt in de Bijbel terugvinden. Wel in geschriften en formulieren, maar deze zijn...
Geen reacties
14-03-2024
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering