(...) Toch heb ik het er erg moeilijk mee. Ik heb namelijk zo lang ik me kan her...

Ds. G. van 't Spijker / geen reacties

02-07-2005, 00:00

Vraag

Ik ben nu 19 jaar oud, ben christelijk opgevoed, etc., maar ben een half jaar geleden pas echt tot besef gekomen dat het christelijke geloof geen onzin is en ben nu ook volledig overtuigd van God en Zijn Genade door Jezus Christus. Toch heb ik het er erg moeilijk mee. Ik heb namelijk zo lang ik me kan herinneren al problemen op het gebied van seksualiteit. Als klein kind had ik dat al. Ik ben zelfs zo diep gevallen dat ik op internet dagelijks porno opzocht en ga zo maar door. Het ergste is dat het niet alleen heteroseksueel was, maar ook homo etc. Ik ben zelfs een keer bij een man langs geweest. Als ik op mijn leven terugkijk word ik zo vreselijk bang omdat het allemaal zo erg en zo laag is. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik geloof dat Jezus mij wil helpen, mijn leven is ook totaal veranderd, maar soms heb ik het gevoel alsof ik mezelf de schijn voorhoud en beland ik zo weer op een website waar ik niet hoor te komen. Dat vind ik erg moeilijk want ik wil het niet. Ik wil juist blijven veranderen en getuigen van Christus bij andere ongelovige en gelovige mensen, maar wat ik niet wil dat gebeurt, en wat ik wel wil komt m’n mond niet uit. Ik heb hierover met een vertrouwenspersoon gesproken en samen hebben we gebeden en zelfs gehuild. Maar nog geen drie weken later zat ik alweer op zón website. Na afloop voel ik me dan zo vuil, maar even later gebeurt het weer. Geloof ik dan wel oprecht of houd ik mezelf voor de gek?

Antwoord

Ik kan mij goed voorstellen dat je dit een heel groot probleem vindt. Het is heerlijk om overtuigd te zijn van Gods genade door Jezus Christus ook voor jezelf. En het is vreselijk als dat wordt aangetast door wat jezelf doet. Je gaat aan jezelf twijfelen en aan je geloof.

Nu zitten aan jouw vraag verschillende aspecten. Ik hoop ze na elkaar te behandelen. In je vraag spreek je ook over het verlangen om voor de Heere te getuigen en het onvermogen dat je hindert. Op dat aspect wil ik niet direct ingaan, omdat ik het gevoel heb dat dit samenhangt met dat andere probleem. Je schaamt je enorm over wat je gedaan hebt en soms nog doet. Maar dat heeft tot gevolg dat je niet vrijuit durft te spreken over de goedheid van de Heere. Ik denk dat dit een stuk eenvoudiger zal worden naarmate je je meer en meer bevrijd gaat voelen.

Dit is het eerste wat opgemerkt moet worden: Bekering wil niet meteen zeggen dat je van oude neigingen helemaal verlost bent. Dat is heel jammer want je wilt er juist wel van verlost zijn. De kern van de bekering wat het praktische leven betreft is nu juist, dat je wel van je oude neigingen verlost wilt zijn. Het geloof in de Heere maakt dat je wil breken met de zonde. Daarom verlang je ernaar verlost te zijn van de oude neigingen. Die roepen voortaan een afkeer bij je op. Niet meteen, maar wel nadat je gedaan hebt wat je eigenlijk niet meer wilt doen. Dit blijft een gevecht, misschien wel een groot deel van je leven.

Ik hoop dat je hierover niet al te zeer teleurgesteld bent. Aan de andere kant kan het je troosten als je weet dat het dus niet betekent dat je geloof niet echt zou zijn. Bij de echtheid van het geloof hoort de afkeer van datgene dat je niet meer wil. Je beschrijft het zelf: na afloop voel ik me dan zo vuil... In de kerkelijke formulieren staat dan: een mishagen van jezelf hebben vanwege de zonde. De Heere gebruikt dit om je meer en meer tegen de zonde te laten strijden. Ook om je meer en meer de zonde te laten overwinnen. Daarom is mijn eerste advies dat je je blijft verzetten tegen die oude neigingen. Je mag de Heere om een zegen vragen in die strijd, je mag er ook van overtuigd zijn dat de Heere die zegen zal geven. Laat je niet ontmoedigen door die keren dat je toch weer terugvalt. Wees ervan overtuigd dat de genade van de Heere Jezus Christus groot genoeg is om je ook deze dingen te vergeven, zelfs al klaagt je hart je aan dat je vrijwillig gezondigd hebt.

In de tweede plaats is het goed om te kijken naar een aantal oorzaken. Hoe komt het dat je juist op dit gebied zo'n zware strijd te voeren hebt? Daarbij is het goed om te weten dat nagenoeg iedere jongere op dit gebied een zware strijd te voeren heeft. Dit gaat pas over tegen de tijd dat je een jaar of veertig bent. Een schrale troost, maar je bent niet de enige die op dit gebied met grote problemen worstelt. De aard van je problemen kan aanleiding zijn tot de gedachte dat je de enige bent. Je denkt dat anderen een stuk beter zijn. Je gaat je misschien wel erg eenzaam voelen. Maar je bent beslist niet de enige. Er is wel wat verschil, de een heeft een zware strijd te voeren en de ander een heel zware strijd. Het kan een kwestie van karakter zijn, waardoor je je eigen zware strijd op je eigen manier moet voeren, zodat hij misschien wel zwaarder is dan bij een ander. Maar er kunnen ook andere oorzaken in het spel zijn. Weet je ook of er nog iets anders is waardoor je je ongelukkig voelt? Je voelt je ongelukkig als je hebt toegegeven aan je seksuele prikkel? Maar was je daarvoor ook al  vol onlustgevoelens? Dit is een belangrijke vraag. Daar is vaak een wisselwerking. Onlustgevoelens kunnen je doen vluchten in het toegeven aan een seksuele prikkel. Sommigen vluchten daarin wanneer ze hevig geplaagd zijn, anderen wanneer ze zich een mislukkeling voelen, weer anderen wanneer ze bang zijn voor slechte prestaties, weer anderen wanneer ze zich veruit de mindere voelen van anderen. En ook kan iemand je wat aangedaan hebben. Iemand kan je tegen je zin in aanraking hebben gebracht met seksualiteit. Misschien ben je het allang vergeten hoe het begonnen is. Zou het kunnen zijn dat iemand je het nodige voor gedaan of aangedaan heeft en dat eigenlijk meer in zijn of haar eigenbelang en niet in jouw belang, ja zelfs ten koste van jou?

Tussen je ongelukkig voelen, om welke redenen ook, en vluchten in seksuele prikkeling bestaat een wisselwerking. Dat is omdat vrijwel iedereen nu eenmaal zo gevoelig is voor seksuele prikkeling. De seksuele prikkeling leidt de aandacht van het ongelukkige gevoel af. Daarom is het zo gemakkelijk om erin te vluchten. Maar achteraf versterkt het gebeuren je ongelukkige gevoel. De neiging om in een seksuele prikkeling te vluchten wordt dan sterker. Dit kan een vicieuze cirkel worden. Die moet doorbroken worden.

Hoe kom je nu op een gemakkelijke wijze aan een seksuele prikkeling? Door naar zo'n website te gaan. Nu wil je dat niet meer. Maar het ongelukkige gevoel komt misschien regelmatig te voorschijn. Is het misschien zo dat je nu ook op zo'n website terechtkomt, elke keer dat je je min of meer teleurgesteld voelt, of onbevredigd om iets wat je mist zonder dat je precies kunt aangeven wat je mist? Zo'n onbestemd vervelend gevoel waar je liever vanaf wil zijn. Vroeger ‘verloste’ je daarvan jezelf door aan seksuele prikkeling ertoe te geven en ze zelfs te versterken. Je hebt in dat geval destijds jezelf  een reeks handelingen aangeleerd. Je hebt zonder het zelf te weten je hierin ‘getraind’. Je bent je niet eens meer zo scherp bewust dat die samenhang bestaat. Eerst de onlustgevoelens, dan de vlucht naar seksuele prikkels. Zodra je niet oplet, ben je al met die vaste reeks handelingen bezig. Halverwege merk je het op en dan is het moeilijk om meteen te stoppen, omdat de spanning al is toegenomen. Misschien heb je er wat aan dat je dit (als dit inderdaad het geval is) opmerkt. Zoek dan voortaan naar iets anders als je je onplezierig voelt. Ga bijvoorbeeld een eindje fietsen. Op je kamer blijven is even niet verstandig. Misschien kun je wat in de tuin doen. Even een lichamelijke inspanning leveren. Dat kan goed helpen om het opbouwen van de seksuele spanning tegen te gaan.
Als het inderdaad een ongelukkig gevoel is waardoor je tot deze reeks handelingen komt, kan het ook verstandig zijn om uit te zoeken waarom je je ongelukkig voelt. Blijf dan niet staan bij de vaststelling dat je je ongelukkig voelt omdat je toegegeven hebt aan datgene wat je juist niet wilde. Weet dat je je vóór die tijd al ongelukkig voelde en dat het van belang is waarom dat zo was. Het kan zijn dat je daarbij de hulp van een deskundige, bijvoorbeeld een christen-psycholoog nodig hebt. Niet iedereen is in staat om van zichzelf te achterhalen wat de oorzaak van ongelukkige gevoelens is. (Noot van de redactie: Op iedere woensdagavond is het via de chat van Refoweb mogelijk om anoniem met een deskundige van Eleos te spreken over psychische problemen.)

In de derde plaats kan iets anders ook helpen. Ik geef je opzettelijk een tamelijk verstandelijke ontleding van wat er precies gebeurt, of gebeuren kan. Sommige mensen zijn geholpen als ze snappen wat er aan de hand is. Dan overkomt het ze wat minder gemakkelijk.

Zoals je misschien al gemerkt hebt spreek ik over seksuele spanning. Vergelijk het maar met elektriciteit. Een "machientje" begint te draaien en veroorzaakt steeds meer elektrische spanning, totdat de vonk overspringt en de spanning ontladen is. Zo is er ook -bij wijze van spreken- seksuele spanning die steeds groter kan worden, totdat die spanning ontladen wordt. Iéts roept die spanning op. Als er weinig aan de hand is, mag je die spanning en de ontlading gewoon prettig vinden. Zo zijn wij door de Heere geschapen. Het zijn de gevolgen van de zonde waardoor die spanning wordt bedorven door een bittere bijsmaak. Het wordt zaak om dan weer normaal tegen de seksuele spanning te gaan aankijken, en te beseffen dat de spanning op zichzelf genomen niet vervelend of verkeerd is, maar die bittere bijsmaak. Nagenoeg alle mensen zijn vatbaar voor seksuele spanning. Nagenoeg alle mensen laten regelmatig die spanning oplopen. Net zolang tot er een ontlading komt. Veel mensen doen dat door zelfbevrediging.

In het voorgaande zie je drie stadia. Het ontstaan van de spanning, het oplopen van de spanning, het ontladen ervan.

Waardoor ontstaat deze spanning? Bij hetero's ontstaat die spanning meestal door beelden die zij oppikken van personen van het andere geslacht. In de beelden die ze oppikken, worden lichamelijke details getoond of gesuggereerd. Een reclamebord langs de weg, vluchtig bekeken, kan al genoeg zijn om de spanning te laten ontstaan. Of een onderdeel van wat je op de televisie ziet. Soms ook de herinnering aan een website. Misschien weet je niet eens meer wat je gezien of gedacht hebt. Bij homo's ontstaat de spanning op dezelfde manier bij het zien van sommige personen van hetzelfde geslacht. Wat jij nu doet als je een website bezoekt, is dat je je ongelukkig voelt en je zoekt een afbeelding om geprikkeld te worden.  Omdat je je van die ellendige gewaarwording wil bevrijden. Je zoekt een afbeelding op waarop de details of de suggesties getoond worden, zodat de seksuele spanning ontstaat en je afgeleid wordt van je ellendige gevoel. Vroeger, toen er nog geen websites bestonden, moest men zich behelpen met pornoplaatjes of pornoblaadjes. Daar kon je tamelijk lastig aankomen, het opzoeken van een website is een stuk eenvoudiger en daarom ook zo verleidelijk. Het gaat dus om het ontstaan van seksuele spanning.

Zodra die spanning ontstaan is, gaat ze oplopen. Dat is tenminste bij velen de bedoeling. Er is een manier om dat te voorkomen. Dat is een heel oude methode, waarbij je in gedachten datgene wat je bedreigt belachelijk maakt. Je kunt bijvoorbeeld als je naar afbeeldingen van mensen op een pornowebsite kijkt bij jezelf zeggen: eigenlijk zijn het net vuilniszakken. Ze zijn glad van buiten, smerig van binnen (ze zijn overigens niet smerig om wat ze zijn maar om wat ze doen). Je vergelijkt ze dus met iets dat afkeer bij je kan opwekken. Met zo'n gedachte kan vaak de spanning op tijd verdwijnen. Daarna heb je voldoende zelfbeheersing om te zeggen: weg van die website. Dan kan het gaan gebeuren dat je deze afweergedachte al in je voelt opkomen voordat je naar de website gaat. Het is een middel om te zorgen dat je de strijd tegen het opzoeken van websites wat makkelijker aan kunt. Dit vraagt enige oefening, het zal dan ook niet meteen lukken. Het is een kwestie van uitproberen welke gedachte geschikt is om de plaatjes belachelijk genoeg te maken. Je neemt de oorzaak waarom je de websites bezoekt niet weg, die ligt ergens anders. Je maakt het wel gemakkelijker om van de websites weg te gaan zodra je er toch gekomen bent. En later om er van weg te blijven. (Je moet deze methode alleen hier toepassen, niet zomaar in het algemeen, want eigenlijk is het helemaal niet fraai om mensen met iets smerigs te vergelijken. Maar voor dit doel kun je er mee geholpen zijn.)

Het is de bedoeling van de Heere dat wij op een zuivere wijze in deze wereld leven, getroost en gesterkt door Zijn genade. Daartoe wil Hij ons leren strijden tegen de zonde, zodat we meer en meer afstand nemen van die overtredingen. Want dat zijn zonden, en het is goed om te beseffen dat het overtredingen zijn. Het feit dat wij gevoelig zijn voor seksuele spanning is geen overtreding. Het feit dat we er misbruik van willen maken wel. Het zijn overtredingen van Gods geboden. Je mag de strijd zou aangaan, zodat je geen misbruik meer wil maken van seksuele spanning. Je hoeft de strijd niet aan te gaan om van de seksuele spanning af te komen. Seksuele spanning op zichzelf genomen is niet laag. Je hoeft jezelf dan ook niet te verachten voor het feit, dat die spanning zich voordoet. Wat verkeerd is en bestreden moet worden is het gebruik dat je er tot nog toe van gemaakt hebt. Probeer dat onderscheid te zien. Ik hoop dat je ooit nog eens een heel lieve levensgezellin zult krijgen. Dan moet je niet gehinderd worden door een afkeer van seksuele spanning. Het gaat om het zuivere dat de Heere bedoelde, namelijk de bekroning van de liefde tussen man en vrouw die elkaar trouw zijn. Dus gaat het erom dat je het misbruik bestrijdt. Ik hoop dat de hierboven behandelde adviezen je kunnen helpen.

Verder is het heel belangrijk dat je de troost van het geloof kent. De troost is niet dat je een succesvolle christen bent, maar dat je het eigendom van de Heere Jezus bent. De Heere weet dat wij gevallen mensen zijn en dat wij deze strijd hebben te voeren. Daarom is het zo heerlijk dat Hij Zijn genade wil schenken. Hij koopt al Zijn volgelingen vrij met Zijn kruisoffer. Hij wil ons helpen in de strijd en ons door die strijd heen maken tot mensen die uiteindelijk zuiver voor Hem kunnen bestaan. Dat "uiteindelijk" is pas ten volle gerealiseerd op het moment dat de Heere Jezus terugkomt en alles nieuw maakt. Voor die tijd mogen wij ons getroost weten door Gods genade. Daarom is het van het grootste belang dat je de Heere Jezus Christus toebehoort, want zo mag een mens leven met die genade. Daarom, naast het geven van de "neutrale" adviezen, die je hierboven vond, wil ik je ook het dringende advies geven om veel te lezen en na te denken over de genade die God in Christus schenkt. De duivel probeert dit te bestrijden met onlustgevoelens en met beschuldigingen. Soms ook met verleidingen door je op ongewenste momenten van seksuele prikkels te voorzien. Misschien heb je nu begrepen hoe je je er enigszins tegen kunt wapenen. Een heel belangrijk wapen is dan ook het gebed. Vergeet dat vooral niet, en laat je vooral niet ontmoedigen met de gedachte dat je maar niet meer zou moeten bidden, omdat  het schijnheilig zou zijn of omdat het nutteloos zou zijn. Het is geen van beide. Het gebed is een belangrijk onderdeel in de strijd die jij te voeren hebt. Ik wens je van harte Gods zegen hierbij toe.

Ik hoop dat je goed begrepen hebt, dat ik je niet veroordeel om de dingen die in het verleden gebeurd zijn. Terecht zeg je dat het erg en laag en zo is. Ik heb niet het recht om je te veroordelen. Ik mag je wel bemoedigen: zoek de Heere, van Zijn genade is onvoorstelbaar groot. Vrijheid krijg je door het eigendom van Christus te zijn.

Ds. G. van ‘t Spijker

Ds. G. van 't Spijker

Ds. G. van 't Spijker

 • Geboortedatum:
  17-12-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Baarn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds drie maanden ga ik weer regelmatig naar een kerk. Ik ben opgevoed met het christelijk geloof maar heb dat vanaf mi...
geen reacties
02-07-2018
Al weken zoek ik op internet en overdenk ik ons probleem, maar ik vind het onwijs lastig. Ik heb een vriend, hij is 20, ...
5 reacties
02-07-2020
Aan ds. W. Harinck. Zondag hoorde ik uw preek over: Zijt heilig, want Ik ben heilig. Toen ik de tekst hoorde zonk me de ...
geen reacties
02-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering