(passieve) Euthanasie

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

05-02-2005, 00:00

Vraag

Hoe moet ik staan tegenover euthanasie? In welke bijbelgedeeltes kan ik hier iets over vinden? Is passieve euthanasie ook tegen Gods wil? Ik stel deze vragen omdat ik aan een groep mensen hier iets over ga vertellen en ik er niet zo goed uitkom! Ik hoop dat u me kunt helpen?

Antwoord

Beste vrager,

De vraag die je aan de orde stelt is veelomvattend. Ik zal me beperken tot enkele hoofdzaken. Er is al veel over geschreven. Als je aan anderen hier iets over wilt vertellen dan moet je er echt lectuur over aanschaffen. Ik kan je het boekje: “Mag ik sterven, moet ik leven”? aanraden. Kijk ook naar publicaties van mevrouw Hoek van Kooten. Verder kun je bij elke kerkelijke  jeugdbond en bv. het NPV voldoende informatie in lectuur ontvangen.

Velema definieert als volgt: “Het opzettelijk levensbeëindigend handelen van een ander dan de betrokkene in gevallen van zeer ernstige en ongeneeslijke ziekte.” We lezen tegenwoordig dat het soms al toegepast wordt bij minder ernstige ziekte en ook bij baby’s, met ernstige gezondheidsproblemen. Wat is geen of nog net geen euthanasie volgens de wet?  Behandeling staken en medicijnen achterwege laten of juist het toedienen van pijnbestrijdende middelen die soms meebrengt dat de zieke eerder overlijdt. Is hier sprake van passieve euthanasie? De grenzen zijn soms vloeiend tussen deze behandeling en het zgn. onnodig rekken van het sterven. Mag iemand ook rustig sterven? In de laatste gevallen zal men ieder geval afzonderlijk moeten bezien. We zijn dankbaar voor de pallitatieve zorg, die tegenwoordig meer toegepast wordt, waarbij terminale patiënten in hospices verpleegd worden.

Wat is de bijbelse visie? Het leven is een geschenk van God (Gen.1:26-28) Leven en dood zijn in Zijn hand (Ps.104:29 en 30) Denk aan Ps.139 en Hand.17:25 enz.). Een christen weet dat zijn tijden zijn in Gods hand. De Heere bepaalt het begin en het einde van het leven. Het is rijk als we door de kracht van Christus ook mogen mee belijden dat we onze geest geven in de hand van de hemelse Vader. We dienen, hoe moeilijk en lichamelijk gezien uitzichtloos de situatie ook kan zijn, toch de raad van God begeren uit te dienen. Laten we niet vergeten dat zolang iemand nog leeft er nog genadetijd is. Het ergste lijden is beter dan het eeuwig verderf.
We mogen vragen of de Heere de kracht daartoe wil geven, maar ook de pallitatieve middelen gebruiken en Gods zegen er over vragen.

Nogmaals als je er een inleiding over wil houden dan is meer nodig (denk aan de taak van de arts, de rechtsregels, enz.) dan in dit zeer korte bestek kan gezegd worden.

Met hartelijke groeten ds. A. K.Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

euthanasie
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan ik mijn zelfbeeld opkrikken? Ik ben erg afhankelijk van de bevestiging van anderen. Als zij vinden dat ik iets g...
geen reacties
05-02-2008
Als God alles kan, waarom zou Hij ons dan niet van de 'zonden' kunnen weerhouden?
2 reacties
05-02-2013
Ik vraag me af, zijn er eigelijk broeders en zusters die voor de kinderdoop zijn maar wel de gave van de geest uitleven,...
1 reactie
05-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering