Gaven van de Geest

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Paulus noemt in 1 Korinthe 12 de volgende gaven van de Geest op: Het woord der wijsheid, Het woord der kennis, Het geloof, Gezondmaking, Werking der krachten, Profetie, Onderscheiding der geesten, Menigerlei talen, Uitlegging der talen. Als ik naar onze gemeente kijk dan zie ik wel dat er een aantal gaven gebruikt worden. Maar ik zie ook dat er een aantal gaven niet gebruikt worden. Ik krijg het idee dat sommige mensen ook niet meer in sommige gaven geloven. Gaat dat wel goed? Hoe komt het dat veel gaven niet meer gebruikt worden? Als die gaven op een goede manier gebruikt zouden worden dan zou het Woord van God toch nog meer voor de mensen gaan spreken? Die gaven waren er toch niet alleen voor de mensen die in de tijd van Paulus leefden? Nu zijn ze toch ook belangrijk?
 

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Vooraf deze opmerking: al is aandacht voor de gaven van de Heilige Geest in bijbels licht zeker gerechtvaardigd, laten we nooit vergeten dat daar wel wat aan vooraf gaat: het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte van de zondaar. Het gevaar is groot dat we meer met de gaven dan met de vrucht van de Geest bezig zijn, zoals daarover gesproken wordt in Gal. 5 : 22. De Bijbel spreekt over een groot aantal gaven. We komen verschillende lijsten tegen, die ook weer onderling verschillende gaven noemen (Rom. 12:6-8, 1 Cor. 12:8-11, 1 Cor. 12:28, Ef. 4:11 en 1 Petr. 4:11). Deze gaven zijn bedoeld voor de opbouw van Christus` kerk. Het is willekeurig om een onderscheid te maken tussen de beginperiode van de kerk en de latere kerkgeschiedenis, alsof bepaalde gaven alleen voor de eerste periode bestemd zouden zijn. Reeds Calvijn wees dat af. Hij laat de mogelijkheid open dat God opnieuw, wanneer het nodig zou zijn, vooral wanneer de godsdienst in verval is geraakt, bijzondere gaven kan uitdelen. Dat is dan volgens hem nodig om de zuivere leer te herstellen. Dat geeft tegelijk ook aan dat niet alle gaven op hetzelfde moment overal aanwezig hoeven te zijn. Als we dat zouden stellen, zouden we tekort doen aan de soevereiniteit van de Heilige Geest. Hij deelt immers aan een ieder toe zoals Hij dat wil (1 Cor. 12:11). We zullen dus voor twee gevaren moeten waken. Enerzijds moeten we de eerste tijd van de kerk niet willen kopiëren. Anderzijds moeten we die eerste tijd ook niet vergeten. Vervolgens moeten we ook niet vragen: met welke gave zou ik de meeste indruk kunnen maken? Maar: wat bouwt de gemeente het meeste op? Het is van belang dat een kerkenraad inventariseert welke gaven (ook heel 'gewone') er in een gemeente aanwezig zijn. Die mogen en moeten dan vervolgens ook gebruikt worden, opdat de gemeente van Christus wordt opgebouwd. Soms kan iemand een bepaalde natuurlijke aanleg hebben. Graag citeer ik in dit verband een gedeelte uit het boekje van prof. dr. L. Floor: "De gaven van de Heilige Geest in bijbels-theologisch perspectief|", ISBN 90-5829-081-6, een echte aanrader! "In vele gevallen blijven aanleg, talenten, capaciteiten natuurlijke gaven. Ze worden werkelijk een gave van de Geest als de Geest er beslag op legt, ze in zijn dienst neemt, ze als het ware doet ontwaken en ontvlammen. Maar dan moet er eerst iets met de persoon die zo`n aanleg, talent of capaciteit bezit gebeuren. Een radicale levensvernieuwing, een wedergeboorte is de eerste vereiste.Er is echter nog meer nodig, namelijk een soort transformatie waardoor een natuurlijke aanleg of een natuurlijk talent een geestelijke gave wordt. Het principe van kruisiging en opstanding, van sterven en opstaan is hier van toepassing. Wanneer iemand met Christus gekruisigd is en met Hem opgestaan (Rom. 6 : 4), wordt zijn begaafdheid een gave van de Geest. Eerzucht, eigenbelang, zelfhandhaving, het moet alles op het altaar. Gekruisigde christenen, geheiligden in Christus Jezus zullen met hun gaven van de Heilige Geest in de gemeente dienstbaar kunnen zijn." En laten we ook nooit vergeten wat Paulus aan het slot van 1 Cor. 12 opmerkt: "Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is." En dan volgt 1 Corinthe 13...

Ds. P.D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

gaven van de Geest
geen reacties

Terug in de tijd

De sinterklaastijd zit er weer aan te komen. Vele mensen doen hieraan mee. Maar is dit bijbels gezien wel verantwoord? A...
geen reacties
30-11-2005
Hoe wordt je een nuttig mens voor God? Ik heb geen baan (zit in WIA), geen man en geen kinderen. Bij het laatste vrijwil...
5 reacties
30-11-2016
Hoe kan ik kort maar duidelijk aan iemand die niks van het christelijk geloof af weet (en dus ook niet van de Drie Formu...
3 reacties
30-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering