Het komt soms voor dat ik tijdens een persoonlijk gebed gestoord word en dat ik ...

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

03-07-2007, 00:00

Vraag

Het komt soms voor dat ik tijdens een persoonlijk gebed gestoord word en dat ik het gebed moet onderbreken. Dit vind ik altijd erg vervelend, want meestal ben ik nog niet klaar met het gebed. Als ik verder wil gaan met gebed, na een onderbreking dus, moet je dan opnieuw bidden (omdat je nog niet goed hebt afgesloten) of kun je verder gaan met waar je gebleven was? Meestal is het vuur dan al verdwenen. Heeft u enkele tips?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Het is lastig als je wordt gestoord. Je kunt dat in elk geval trachten te vermijden door de telefoon uit te schakelen (of te laten gaan) en je wat af te zonderen in een "binnenkamer". Gebeurt het desondanks toch dan is het wellicht het best om op een ander tijdstip het gebed ter hand te nemen. Je constateert zelf dat het vuur verdwenen is. Dat laat zich moeilijk weer aan maken. Wellicht moet je dat dan ook niet ogenblikkelijk proberen. De draad oppakken is doorgaans lastig. Zeker als je gestoord bent door zaken, die iets van je aandacht hebben opgeëist en je denken hebben beziggehouden. Stel het dus tot gelegener tijd uit.

Vergeet niet de Heere het verkeerde van het gestoord worden (je had het wellicht kunnen voorkomen!) te belijden. Het is ook goed de zaken die in het onafgemaakte gebed ter sprake kwamen, opnieuw te noemen. Als ze je hoog zitten is het niet moeilijk ze je nog weer te herinneren. Overigens kan ook een niet-afgemaakt gebed wel terdege een gebed zijn. Als het uit de grond van je hart kwam eer je gestoord werd, wat het dat zeker. Natuurlijk is het goed een gebed behoorlijk af te ronden, maar als dat noodgedwongen niet kon is het er op zich niet minder een gebed om. Denk ook maar eens aan het zgn. "schietgebed". Ook dat kan bidden zijn in de ware zin des woords.

Hartelijke groeten,
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Pieters. Ik heb onlangs kerkenraadsbezoek gehad. Alhoewel ik absoluut eerlijk ben behandeld, doet het pijn. Wat ...
10 reacties
03-07-2014
Aan Els de Bruin van Eleos. Heeft een vroeg-narcistische dynamiek dan ook te maken met een narcistische persoonlijkheids...
geen reacties
03-07-2008
Aan Els van Dijk. Ik studeer al enkele jaren aan een WO-instelling. Gedurende deze jaren ontstond de behoefte aan wat me...
geen reacties
03-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering