Schuldbelijdenis doen voor de kerkenraad (4)

Ds. A.K. Wallet / Geen reacties

27-08-2003, 00:00

Vraag

Dominee Wallet heeft wat vragen beantwoord over schuldbelijdenis doen. Hij verwees ook naar de DKO die door ds. De Gier verduidelijkt is. Ik heb dat gedeelte nagelezen. Daar staat echter wel bij de vraag wat openbare zonden zijn, dat ook zonden die erg zijn vanwege hun gruwelijkheid ook openbare zonden zijn. Maar hoe weet je nu wat gruwelijk genoeg is om schuldbelijdenis te moeten doen? Valt het geval van de vraagsteller daar ook onder?


Antwoord

Beste vrager,

Wanneer is er sprake van "gruwelijkheid van de zonde" die vanwege haar aard ook openbare zonde is? Ik heb de vorige keren geschreven dat zonden die niet in de openbaarheid zijn gekomen ook niet in het openbaar beleden hoeven te worden. Wanneer moet dat toch wel? Ik denk dat het hier over heel tere zaken gaat. Als iemand zijn schuld in een bepaalde zaak gaat gevoelen, zal die hem zo gaan drukken dat hij er mee bij de Heere komt. Het is immers de Heere ,Die de grootste zondaar wil ontvangen. Dat niet om hem van Zich weg te duwen maar om hem aan Zijn hart te drukken en de zonden te vergeven.

De vraag is hoeverre de samenleving geleden heeft onder deze zonde. Het kan zijn dat in een gemeente iemand de oorzaak is van een verhindering van de werking van Gods Geest. Het kan zijn dat andere mensen geleden hebben onder zonden die hij bedreven heeft. Ik wil je een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis noemen,waar ik overigens wel mijn vragen bij heb.

Ds. Ebenezer Erskine moest, door Gods Geest gedreven, op een bepaalde zondag tegen zijn planning in preken over het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan. Er was een vreemdeling in de kerk die ook heel onverwacht in deze kerkdienst beland was. Na de dienst wilde hij graag de predikant spreken. Het woord was bij hem ingeslagen.Hij vertelde dat hij zijn eigen broer vermoord had, die met hem in hetzelfde bed lag. Maar God had hem zo geraakt door de preek dat hij zich wilde aangeven bij de justitie en zijn straf ondergaan. Ds.Erskine vroeg hem of iemand anders hem verdacht. Het bleek dat niemand enige verdenking op hem laadde, waarop Erskine hem vermaande om zeer bedroefd te zijn over deze misdaad; onmiddellijk gebruik te maken van het Bloed der besprenging en vruchten ter bekering voort te brengen. Hij gaf de man de raad om deze zaak niet in de openbaarheid te brengen en zichzelf ook niet aan te geven. Ik heb hier mijn vragen bij. Ik denk dat de familie dacht dat deze broer een plotselinge dood gestorven was en dat er daarom alleen nog maar meer verdriet in het leven van de ouders zou komen.

Ik geef dit voorbeeld om te laten zien hoe verschillend op deze vraag gereageerd kan worden. De vraag is altijd: wat beoogt men met bekendmaking? Wordt hierdoor de Heere verheerlijkt? Is dit tot ontlasting van de betrokkene? Als ook maar iemand verdacht zou worden dan moet de zaak zeker zoverre openbaar komen dat de zgn. verdachte hiervan wordt bevrijd. In de meeste gevallen zal dat dan wel in de openbaarheid komen. Het allerbelangrijkste is niet dat zonden in het openbaar worden gebracht, maar dat zonden worden beleden. En dat de zondaar met God verzoend wordt.

Veel wijsheid is nodig om bij de kerkelijke tucht het doel voor ogen te blijven houden. Wat de vragensteller van destijds betreft heb ik toen al geschreven dat indien de zaak van homoseksuele relaties verder niet in de openbaarheid was gekomen, deze ook niet in het openbaar beleden hoeft te worden.

Als alle mensen in de kerk echt geestelijke mensen waren en als al Gods kinderen altijd in de kracht van het geloof stonden zou er meer schuldbelijdenis in het openbaar gedaan kunnen worden. Maar daar dit niet het geval is, drijft het meer van het Woord en van de kerk af dan dat het verbindt. Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt. In alle dingen, bang zijn voor de zonde en haar verschrikkelijke gevolgen maar ook bang zijn voor bekendmaking en haar verschrikkelijke gevolgen.

Ik hoop dat de vraag voldoende beantwoord is en ik wens je de zegen van de Heere toe.

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

schuldbelijdenis
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag in het buitenland wat vrijwilligerswerk willen doen t.b.v. een goed doel. Ik ben nogal handig met mijn handen, al zeg ik het zelf. Weet u een organisatie of stichting die mijn hulp zou ku...
Geen reacties
27-08-2012
Waarom blijft ook een kind van God zonden doen? Waarom stelt God een bekeerde niet hier op aarde al in een staat van zondeloosheid?
9 reacties
27-08-2011
Ik ben een vrouw van 27 jaar en ben sinds een aantal maanden op consult bij een gynaecoloog omdat ik al sinds mijn 14e een heftige menstruatie heb en het steeds heftiger lijkt te worden. De klachten d...
11 reacties
27-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering