Wat is overspel precies?

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

05-03-2003, 00:00

Vraag

Wat is overspel precies? Mijn ex-man ontkent dat hij ons huwelijk heeft gebroken, omdat hij geen totale geslachtsgemeenschap heeft gehad met die ander, maar 'alleen maar' intieme handelingen deed (strelen, voelen, kijken, e.d.). Hij zegt dat ons huwelijk pas echt (voor God) wordt verbroken wanneer ik met een ander zou hertrouwen. En dán zou voor hém de weg naar een nieuw huwelijk ook weer vrij zijn...

Antwoord

Beste vrager,

Geen gemakkelijke vragen zijn er gesteld. Er zijn eigenlijk drie vragen: a) Wat is overspel  precies? b) Wanneer gaat iemand te ver in contact met een ander? c) Na echtscheiding trouwen.

Om bij de eerste te beginnen: het zevende gebod verbiedt echtbreuk, waaronder verstaan moet worden het verlaten van man/vrouw en liefde bewijzen aan/ontvangen van een derde. Het huwelijk wordt in de Bijbel gezien als afschaduwing van de relatie tussen God en Zijn volk, tussen Christus en Zijn bruidskerk (Ef.5). Wie de Heere verlaat pleegt geestelijk overspel, wat de Bijbel noemt afhoereren. Het  luistert  in een huwelijksrelatie heel nauw. Wat God samen gevoegd heeft, scheide de mens niet. Ik weet wel dat men vaak zegt als een huwelijk op de klippen loopt: ja eigenlijk was het in het begin al niet goed. Maar... met dergelijke redeneringen moeten we uiterst voorzichtig zijn. Men projecteert dan vaak de huidige situatie op de vroegere om ontbinding te legitimeren. Voor een huwelijk moet gevochten worden .Er is maar één devies: Er is geen ander naast de eigen huwelijkspartner. God geeft er maar één (Maleachi 2:15)

B) Wanneer gaat iemand te ver? Ik denk aan het Woord van Christus: wie een vrouw/man aanziet om te begeren heeft al overspel gedaan. (Matth.5:28)  Natuurlijk zijn er graden van overspel. Maar er is niet dan pas van overspel sprake als men echt geslachtgemeenschap gehad heeft. De weg er naar toe is eveneens overspel. Een zoen uit hartstocht is het eveneens. We dienen gewoon van elkaar af te blijven. Wie gaat toegeven gaat vroeg of laat voor de bijl. Heel belangrijk is dat man en vrouw alles wat verwijdering kan geven tegenstaan. Ook luisteren naar wat de Schrift zegt dat men elkaar niet moet onthouden, dan alleen met beider toestemming en in bijzondere situaties. (1 Kor.7) Laat vooral de omgang een uiting zijn van het liefdeleven.

C) Het huwelijk is voor God verbroken door de omgang met de ander. Wie overspel pleegt breekt het huwelijk. Het is nog wat anders of men dan ook perse moet scheiden. Er zijn echtgenoten die elkaar weer mochten vinden na oprecht berouw en liefdesverklaring . Dat is natuurlijk het heerlijkste. Het is te begrijpen dat een vrouw na het vreemd gaan van haar man, er niet meer toe kan komen intiem met hem te zijn. Er is iets essentieels stuk gegaan. Maar in Christus zijn alle dingen mogelijk. Elkaar weer vinden is ook iets heel moois. Zeker wanneer er kinderen zijn dient met in eerste instantie altijd te zoeken naar hereniging. In de praktijk zijn de kinderen vaak de dupe.

Tenslotte: Christus zegt: wie de verlatene trouwt doet ook overspel. Dat is omdat door een huwelijk aan te gaan met iemand die gescheiden is de weg afgesloten wordt  tot hereniging met de van God gekregen echtgenoot(e)  We moeten dus de zaak niet omkeren en hopen dat de ander hertrouwt om zelf ook weer een huwelijk te kunnen aangaan.

Laat er veel gebed zijn in het huwelijk om elkaar hoog te achten en zo met elkaar te leven dat er niets tussen kan komen.

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

overspel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit in de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en heb twee vragen. Wat wordt er van mij verwacht als ik belijdeni...
geen reacties
06-03-2020
Ik had een mooie relatie met God en kon zonder zonden verder, tot ik opeens werd verleid door porno. Dan heb ik er spijt...
2 reacties
06-03-2018
In één van de antwoorden van ds. A. T. Vergunst las ik het volgende: "Diep van binnen weet je dat de leer van de evangel...
2 reacties
05-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering