Een poosje terug hoorde ik de volgende uitspraak: zonde is ten diepste Godsmoord...

Ds. G. van 't Spijker / geen reacties

16-05-2007, 00:00

Vraag

Een poosje terug hoorde ik de volgende uitspraak: zonde is ten diepste Godsmoord. Kan iemand uitleggen wat dit betekent?

Antwoord

Als je op het internet in Google het woordje "godsmoord" opgeeft, vind je een een uitgebreide lijst met stukken die allemaal gaan over de oude beschuldiging aan het adres van de Joden, dat zij de Heere Jezus hebben vermoord, en omdat Hij de Zoon van God is dus Godsmoord hebben gepleegd. Het is een oude beschuldiging die in deze vorm nooit geuit mag worden. Helaas heeft deze beschuldiging in het verleden altijd gediend als smoes om de Joden te kunnen vervolgen. Even spijtig is het dat er nog steeds mensen rondlopen die deze beschuldiging in de mond durven nemen.

Er zijn minstens drie redenen waarom dat helemaal verkeerd is.

In de eerste plaats mogen we nooit een heel volk beschuldigen en vervolgen voor wat sommigen uit dat volk gedaan hebben. Verder leidt een religieuze smoes om vreemdelingenhaat goed te praten nooit tot iets goeds (eerder tot grote zonden). Alle mensen die vreemdelingenhaat willen goedpraten, moeten goed beseffen dat de Heere ons in de Bijbel totaal anders leert. In de derde plaats -en dan kom ik bij de achtergrond van jouw vraag- moeten we beseffen dat de hoofdoorzaak van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus gelegen is in onze zonden.

Wat dit betreft wil graag even een uitweidinkje geven bij het begrip oorzaak, omdat je daarmee ook komt bij het begrip schuld. Neem het volgende voorbeeld: Als je brandstof tankt voor je brommer moet de slang bij het benzinestation in de opening van je tank doen, en vervolgens in het mondstuk van de slang knijpen. Wat is nu de oorzaak dat de brandstof in je tank komt? Het is een feit dat je het mondstuk zelf in de opening moest doen. Het is ook een feit dat je knijpt en dat zonder knijpen er niets stroomt. Het is ook nog een feit dat een pomp de brandstof laat stromen en dat zonder die pomp niets in je tank komt. Met gemak kunnen we nog meer van zulke feiten opsporen. Algemeen gezegd: Als A er moet zijn om B mogelijk te maken, is A een oorzaak van B. Uit dit voorbeeld en vele dergelijke volgt, dat we zelden over één oorzaak kunnen spreken. Praten over schuld is daarom meestal ook veel ingewikkelder dan de meeste mensen denken. Als we dit op tijd bedenken, kunnen een boel ruzies misschien voorkomen worden.

Ben ik zonder schuld als het gaat over het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus? Nee! Ook om mijn zonden moest de Heere sterven. Daarom (en om de andere argumenten die ik hiervoor noemde) mogen we nooit de Joden de schuld geven van de kruisiging. We zullen juist moeten toegeven: onze zonden zijn de hoofdoorzaak. Vandaar we niet de Joden mogen beschuldigen van Godsmoord. We moeten leren inzien dat onze zonden ten diepste die Godsmoord hebben veroorzaakt. De dichter Jacobus Revius heeft dit vroeger heel fraai onder woorden gebracht. Ik hoop dat je dit lezen kunt want het is erg mooi.

Hy droegh onse smerten

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht, (togen: sleepten)
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten, (stieten vol puysten: sloegen vol wonden)
T'en sijn de crijghs-luy niet die met haer felle vuysten (felle: harde)
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht, (gesticht: overeind gezet)
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:  (tuyschten: onderling verdeelden)
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit hebt gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden, (streng: touw)
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord, en ook dat dit inzicht van harte jouw eigendom wordt. Want dat hoort mijns inziens bij het ware geloof.

Ds. G. van ‘t Spijker

Ds. G. van 't Spijker

Ds. G. van 't Spijker

 • Geboortedatum:
  17-12-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Baarn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Er zijn medicijnen waarbij in de bijsluiter wordt afgeraden om zwanger te worden op het moment dat je die medicijnen geb...
geen reacties
18-05-2018
De laatste tijd voel ik mij zo verschrikkelijk verdrietig, alles is mij te veel. Het huishouden, gezin, nevenactiviteite...
5 reacties
16-05-2012
Mijn vriendin en ik studeren allebei en hebben nog een paar jaar te gaan. We hebben inmiddels vier jaar verkering en zou...
geen reacties
17-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering