Weest in geen ding bezorgd

Ds. E.K. Foppen / geen reacties

15-05-2007, 00:00

Vraag

“Weest in geen ding bezorgd maar laat uw begeerten in bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God.” Wat wordt er met deze tekst bedoeld? Is dit voor bekeerde en onbekeerde mensen geschreven? Hoe moet je het zien? Wat mag en kun je ermee? Kan iemand mij dit uitleggen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Je vraagt naar de precieze betekenis van een Bijbeltekst. Ik zal proberen je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. “Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God”. Deze woorden kun je vinden in Filippenzen 4:6. Deze woorden zijn daarmee allereerst bedoeld voor de christelijke gemeente van Filippi. Met deze gemeente had de apostel Paulus, de briefschrijver, een ontzettend goede band. Het is ook de eerste plaats in Europa waar Paulus het evangelie heeft verkondigd (lees Handelingen 16). De gemeente van Filippi heeft tijdens de gevangenschap van Paulus ook een zekere Epafroditus gestuurd met een gift voor Paulus. Toen deze Epafroditus terugkeerde, na een poosje ziek te zijn geweest, heeft Paulus hem de  Filippenzenbrief meegegeven.

Op je vraag of deze brief voor bekeerde of onbekeerde mensen is geschreven zou ik het volgende willen zeggen: Paulus richt zich allereerst tot de mensen die tot een levend geloof in Jezus Christus gekomen zijn en een gemeente hebben gevormd, maar dat wil absoluut niet zeggen dat deze brief daarom geen waarde heeft (gehad) voor ongelovige Filippenzen, of voor ongelovige mensen nu!

Nu, naar de tekstwoorden. Ze staan aan het einde van de brief. Zoals in veel brieven eindigt Paulus ook deze brief met een aantal vaak praktische raadgevingen. Paulus (en door hem heen de Heilige Geest) spoort de mensen in Filippi (maar ook jou) aan om niet bezorgd te zijn. Met bezorgd zijn wordt hier bedoeld: iets krampachtig vasthouden, iets zelf denken te moeten regelen. Paulus is daar heel direct in: Stop daarmee. Er zijn wellicht zaken waar de Filippenzen zich bezorgd om maakten. Misschien stond doordat ze christen geworden waren hun baan wel op de tocht, misschien waren er andere dingen. Er kunnen allerlei situaties zijn, waar je bezorgd om kan raken. Let op: je mag in geen enkel ding bezorgd zijn. Niet bezorgd om kleine en grote dingen. Makkelijk gezegd denk je misschien. Onthoud wel goed dat Paulus dit niet vanuit zijn luie stoel schrijft. Hij schrijft dit vanuit de gevangenis. Hij wist zelf dus heel goed wat zorgen waren.

Nu, is het altijd makkelijk om te zeggen hoe iets niet moet, maar vervolgens is er de vraag hoe het dan wel moet. Nu, dat doet Paulus ook. We hebben onze begeerten, d.w.z. alle dingen waar we zo bezorgd zijn niet zelf krampachtig in handen te houden, maar in Gods handen te leggen. Als je de tekst goed leest, dan staan er twee dingen tegen over elkaar: in geen ding bezorgd, <-> begeerten in alles, die twee verhouden zich tot elkaar als hol en bol. Alle dingen moeten bekend gemaakt worden bij God. Je kunt dingen op verschillende manieren bekend maken: direct, maar ook indirect. Paulus leert ons dat we geroepen zijn om alle dingen direct bekend te maken, en dat door bidden en smeken. Het bidden wijst op het openlijk uitzeggen voor Gods aangezicht. Het smeken is ook te vertalen met het indienen van een verzoekschrift. Leg de HEERE dus maar concreet alles voor. Natuurlijk hoort de dankzegging daar wel bij. Gebeden die bestaan uit louter vragen, zijn ontzettend arm. Dank bij alle vragen en zorgen die je hebt de HEERE voor al het goede dat Hij geeft. Alleen al het feit dat je Zijn woord mag lezen!

Kortom: houdt niets in eigen hand, maar leg alles in Gods handen. Jouw zorgen zijn op de beste plaats in de handen van Hem Die zorgt.

Ik weet niet waarom je deze vraag gesteld hebt, misschien maak je je zorgen om iemand, misschien om jezelf en het geloof, misschien om je ouders, vrienden, je toekomst. Het maakt niet uit waarover het gaat (klein of groot; de HEERE vindt niets gek of vreemd), maar blijf niet rondlopen met al die dingen: Maak ze bekend bij God. Leg verzoekschriften voor Zijn aangezicht. Dank Hem voor wie Hij is.

Je vraag gaat alleen over vers 6, maar eigenlijk hoort vers 7 erbij. In dat vers staat namelijk wat het gevolg is van het bekend maken van al je begeerten. Nee, er staat niet dat je dan precies krijgt wat je wil, of dat het door jouw bidden precies zo gaat als jij denkt dat het moet gaan. De HEERE belooft iets anders: en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. In de weg van het bekend maken van al je zorgen ontvang je de vrede van God in je hart. Dat is een groot geschenk. Ik sluit af met de woorden van een oud, maar mooi  lied.

Wie maar de goede God laat zorgen
En op Hem hoopt in ’t bangst gevaar
Is bij Hem veilig en geborgen
Die redt Hij Goddlijk wonderbaar
Wie op de Hoge God vertrouwt
Heeft zeker op geen zand gebouwd.

Ds. E. K. Foppen

Ds. E.K. Foppen

Ds. E.K. Foppen

 • Geboortedatum:
  11-03-1977
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belofte(n)bezorgdheid
geen reacties

Terug in de tijd

In Galaten 3:13 staat: “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is...
geen reacties
15-05-2014
Mijn vrouw en ik hebben een probleem, om dit uit te leggen zal ik eerst kort schetsen wat onze gezamelijke geschiedenis...
geen reacties
15-05-2009
Kun je zwanger worden als je met alleen een onderbroek aan op elkaar ligt, opgewonden wordt en als meisje klaarkomt? Ik ...
geen reacties
15-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering