Gebedshouding: op de knieën i.p.v. zittend of staand

Ds. J. Driessen / geen reacties

07-05-2007, 00:00

Vraag

Is gebedshouding belangrijk? Ik stel deze vraag omdat mijn man en ik beurtelings de dag sluiten en dat doen we zittend. Deze houding is zo gewoon geworden (denk aan de gebeden tijdens de kerkdiensten die ook zittend worden gedaan en ook de gebeden aan tafel), zodat ik maar zelden op de knieën ga. Soms denk ik: is het niet Bijbelser om op de knieën te gaan in de kerk (knielbanken) in plaats van zittend of staand?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Gebedshouding is in zoverre belangrijk dat onze eerbied voor de Heere er in tot uitdrukking moet komen. Wanneer u samen met uw man de dag sluit, is er m.i. niets tegen om dat zittend te doen. Het mag natuurlijk ook knielend.

Iets anders is dat ik vind dat het samen sluiten van de dag niet de plaats in moet nemen van het persoonlijk gebed, dat je ’s morgens na het opstaan of ’s avonds voor het slapen gaan, of op een ander tijdstip van de dag doet. Denk aan Daniël die op geregelde tijden knielde voor het aangezicht van de Heere. Dat persoonlijke gebed zal als regel knielend gedaan worden, al realiseer ik me dat de gezondheidstoestand van met name oudere personen het nodig maakt dat ook dit gebed zittend of zelfs liggend gedaan wordt.
 
Nogmaals: het gaat vooral om de eerbied en de gezindheid van het hart. Zie ook Mattheüs 6:5-8.

Met hartelijke groet,
Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

Ds. J. Driessen

 • Geboortedatum:
  25-07-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Driessen is op 12-02-2021 overleden.

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Het bijbelboek Judas refereert aan het apocriefe boek Henoch. Wat is de status van dit apocriefe boek? Pas heb ik een ge...
geen reacties
07-05-2004
Ik ben ontzettend bang voor de toekomst. Voor verdrukking, Christus' wederkomst en de dood. Ik durf soms niet eens meer ...
3 reacties
07-05-2010
Ik ben al bijna tien jaar bloeddonor en heb mij zo'n tien jaar geleden ook aangemeld als orgaandonor en nu wil ik mij aa...
2 reacties
07-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering