Ik heb een vraag over de zekerheid van het geloof (...)

Ds. W. Harinck / geen reacties

30-11-2005, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over de zekerheid van het geloof. Ds. Harinck schrijft ergens: "Het getuigenis van de Heilige Geest is een allesoverwinnend getuigenis, dat alle twijfel overwint, brengt alle beschuldiging tot zwijgen. Gaat gepaard met een overstelpend gevoel van Gods liefde, is een aanschouwen van Gods heerlijkheid, ontvangen van het zegel en het onderpand dat wij een kind van God zijn. Dit onmiddellijk getuigenis van de Heilige Geest is daarbij doorslaggevend. Naast vele vormen van zekerheid is dat toch de beste vorm van zekerheid." Kan het zijn, dat je dit wel eens ervaren hebt en dat je die zekerheid toch weer kwijt bent? Of is het toen niet van de H.G. geweest? Hoe kan ik weten of het toen van de H.G. was? Bij voorbaat dank.

Antwoord

Het gaat hier over het getuigenis van de Heilige Geest. Naast b.v. verzekerdheid door de kenmerken of vruchten van het geloof, zoals droefheid naar God over de zonde, honger en dorst naar Christus enz. is er de werkzekerheid die de Heilige Geest geeft door Zijn getuigenis in het hart. De belofte is dan niet alleen waar voor anderen maar ook waar voor mij! Twijfel, vrees, beschuldiging wordt door dit getuigenis overwonnen (Rom. 8:16).

Nu is de vraag of je die zekerheid later weer verliezen kan? En moet je concluderen dat het niet van de Heere is geweest als je die zekerheid weer kwijt bent? Eigenlijk zijn deze dingen zo teer en persoonlijk dat je als pastor er eigenlijk in een persoonlijk gesprek dieper op door zou willen gaan. Maar in het algemeen kan gezegd worden dat zekerheid verbonden blijft aan de oefeningen van het geloof. Wanneer het zicht op Christus en Zijn werk afneemt, het rusten op de belofte van het Evangelie ontbreekt, het waarnemen van de evangelieplichten van het gebed enz. wordt nagelaten, is er/komt er donkerheid in het hart. Dan vermindert ook de zekerheid dat wij werkelijk voor rekening van Christus zijn. We kunnen door verachtering in de genade de vrijmoedigheid verliezen.

In beproeving en strijd kan het zijn dat we zeggen met Jakob: al deze dingen zijn tegen mij. Zekerheid groeit uit het geloof en deze groei kent trap en maat. Ook blijft het geloof vele tegenstanders en bestrijders kennen. Daarom geeft de laatste Gods ontmoeting de beste verzekering. Zoek nieuwe ontmoetingen met de Heere. Zoek naar de vertroostingen en onderwijzingen van de Heilige Geest. Alleen in Christus is vrede en zaligheid. We rusten zo spoedig weer op iets buiten Hem. Onderzoek dan eens wat het geestelijk fundament is onder je ziel. We kunnen het weer zo zoeken in onszelf. David begeerde met de verse olie van Gods Geest overgoten te zijn. Dan wordt ook het oude weer nieuw.

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Op basis van Joh. 20:23: "Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zij...
geen reacties
30-11-2011
Dominee Vergunst, op welk hoofdstuk en boek doelt u in uw antwoord op de vraag van 27-08-2003 dat ik zojuist las, het bo...
geen reacties
30-11-2006
Hoe kun je zonder hulpverlening van een obsessieve compulsieve stoornis afkomen?
2 reacties
30-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering