Hoe kun je ooit bekeerd worden als je merkt dat je altijd weer in de zonde terug...

Ds. H. Liefting / geen reacties

20-04-2007, 00:00

Vraag

Hoe kun je ooit bekeerd worden als je merkt dat je altijd weer in de zonde terugvalt. Soms denk ik: Ik gooi me voor de trein, als ik heel boos ben. Later denk ik: Nu kan ik nooit meer bekeerd worden als je zoiets in je hoofd haalt. Ik weet zeker dat ik het nooit zal doen, maar de Bijbel lezen, daar snap ik werkelijk zeer weinig van. Eerst deed ik het wel eens, maar ja, gelijk daarna wist ik niet meer waar het over ging. Dan denk ik: Dit heeft ook geen zin. Maar dan kan ik toch nooit bekeerd worden?

Antwoord

Beste vriend(in),

Soms zijn er van die vragen die je onder vier ogen zou willen doorspreken. Dat geldt zeer zeker ook voor jouw vraag. Maar ik begrijp één ding niet helemaal: jij spreekt over bekering - een heel belangrijk Bijbels begrip- en je leest ternauwernood de Bijbel. Hoe weet je dan dat je bekeerd moet worden? Ik zou je dringend willen aanraden toch te beginnen met Bijbellezen. Met bijv. een goed dagboek ernaast. En ga naar de kerk, hoewel je dat misschien al wel doet. En naar catechisatie, jeugdvereniging of wat dan ook.

Waarom raad ik je dat aan? Omdat de Heere ons roept door Zijn Woord! Vanuit dat Woord komt die roep ook naar jou toe. Om bekeerd te worden. Om je hart aan de Heere Jezus te leren geven. Want zonder Hem gaan we verloren.

Vanuit dat Woord komt de roep naar je toe om jezelf te verfoeien vanwege je zonde. Ook vanwege die overmatige driften. Vecht daartegen!! Pak jezelf daarin aan! En belijd het aan de Heere. En is het dan de bedoeling dat je achter dat verfoeien van jezelf een punt zet? Nee, zeker niet! Dwars daar doorheen klinkt immers de roep, de vriendelijke nodiging van de Heere Jezus om tot Hem te komen! Met al je verlorenheid. Om je tot Hem te wenden en behouden te worden! Om bij Hem je zondepak kwijt te raken.

Leef niet door zoals je nu leeft. En als je de Bijbel niet begrijpt, koop desnoods een goede Kinderbijbel. Of de Herziene Statenvertaling, die al voor een deel uit is. En train jezelf in het Bijbellezen. Iedere dag bijv. een minuut of twaalf. Zonder gestoord te worden. En bid dan ook of de Geest het je wil laten begrijpen. En of Hij je erdoor vernieuwen wil.

Bedenk dat het nu de tijd is om tot Jezus te vluchten! En het uit te roepen: “Heere, behoud me.” Ook jij kunt nog bekeerd worden! Bekering begint immers vaak met een uitroep om hulp. Een roep naar Boven! En als de Heere dan het roepen van de jonge raven hoort, zou Hij jou dan niet horen? Geef ook niet te snel op. De tijd van de Heere is wel eens een andere tijd dan onze tijd!! Klop maar als een verloren schaap op de deur van de Schaapskooi! Waar de goede Herder de wacht houdt. Zou Hij jou dan buiten laten staan?? Wie tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen. Pleit daar maar op.

Ds. H. Liefting, Delft

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb als jongen een zondig verleden achter me. Ik heb namelijk wel eens seksueel contact gehad met andere mannen. Nu d...
geen reacties
20-04-2003
Beste dominee Pieters. Het valt me op dat u tijdens een weekdienst niet uit de belijdenisgeschiften leest. Dit is toch e...
geen reacties
20-04-2013
Ik heb diverse burgerlijke huwelijksceremonies meegemaakt. Soms was daarbij sprake van de zinsnede “tot de dood u scheid...
3 reacties
20-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering