Onze huidige Statenvertaling is een vertaling uit andere talen. Waarom zijn somm...

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

17-04-2007, 00:00

Vraag

Onze huidige Statenvertaling is een vertaling uit andere talen. Waarom zijn sommige woorden niet vertaald? Bijvoorbeeld als Jezus aan het kruis zegt: Eli Eli Lama Sabachtani? Waarom staan die woorden er niet in het Nederlands? Hetzelfde gebeurt als Jezus een poos voor de kruisiging zegt: Simon Bar Jonas. En dat Petrus zegt: Rabboeni.

Antwoord

De Statenvertaling (1637) is een vertaling uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Dat zijn de grondtalen. Inderdaad zijn er woorden en namen die niet vertaald zijn, omdat anders het verband onduidelijk zou zijn. Als Jezus roept: Eli, Eli, Lama Sabachthani, dan staat de vertaling er wel achter (Matt 27:46, Mark.15:34). Maar het is ook onvertaald weergegeven om duidelijk te  maken waarom sommige mensen nu zeggen: deze roept Elia. En als Jezus Maria Magdalena ontmoet en haar naam noemt, antwoord zij (niet Petrus) met: Rabbouni (Joh 20:16). Ook daar staat de vertaling er direct achter: Meester.

Jezus noemt Simon, de broer van Andreas al direct Petrus (Joh 1:43). En later herhaalt Hij dit nog eens (Matt 16:17) . Als Jezus hem dan weer Simon bar (= zoon) van Jona noemt, dan wijst Jezus hem daarbij op zijn afkomst. De Naam Petrus (= rotsman) krijgt hij vanwege zijn rotsvaste belijdenis (deze Petra).

Dus de Hebreeuwse en Griekse woorden, die er zijn blijven staan, staan er voor de duidelijkheid en staan er ook in het Nederlands achter!

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Al een paar dagen loop ik met een vraag. Nu het rond lijdenstijd is, merk ik bij mijzelf dat ik erg ontroerd ben als ik ...
geen reacties
17-04-2006
Ik heb verschillende keren contact gehad met jongens via internet. Ze nodigden mij bijvoorbeeld uit als vriend op Hyves....
geen reacties
17-04-2010
Als ik in een groot of (vrij) onbekend gezelschap kom, voel en ben ik altijd best verlegen. Dan weet ik ook spontaan nik...
geen reacties
17-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering