(...) In dit antwoord wordt aangegeven om te vragen om "boetvaardigheid" als je ...

Ds. W. Harinck / geen reacties

20-03-2007, 00:00

Vraag

Even nog een vraag m.b.t. het antwoord van ds. W. Harinck. In dit antwoord wordt aangegeven om te vragen om "boetvaardigheid" als je dat bij jezelf onvoldoende vindt. Mijn vraag is of daarmee niet een verkeerde weg wordt ingeslagen? Wat heeft het voor zin om te gaan bouwen op zondekennis en op boetvaardigheid? Daar hebben we toch niets aan. Het gaat toch niet om iets in onszelf? Dan is het toch altijd tekort? Gaat het niet om de volledige overgave, het vertrouwen in Jezus Christus? We moeten toch niet aan de Heere gaan vragen of hij de juiste kenmerken in ons wil gaan werken? Dan gaan we de Heere toch vragen om een bepaalde weg zoals wij denken dat een mens tot geloof moet komen, dat is toch niet goed?

Antwoord

Met nadruk wil ik stellen dat er geen verkeerde weg wordt ingeslagen om zondaren die bij zichzelf gebrek aan zonde smart en overtuiging waarnemen, heen te wijzen naar Christus bij Wie alles te vinden is wat ons ontbreekt. Leegheid vlucht hierbij tot volheid! Dat is toch geen verkeerde weg? Tot Wien zullen wij anders heengaan, vroegen de discipelen. De kennis van de ellende is geen voorwaarde of geschiktheid om door Hem ontvangen te worden. Het is de weg die tot Christus leidt en meer niet. Er is geen waardigheid in zondekennis. Het zit de mens wel in het bloed om God te willen bewegen door ons berouw enz. maar God is zondaren alleen genadig om Christus wil.

Twee dingen willen we dan ook graag vasthouden: zonder overtuiging van zonde en schuld zal niemand tot Christus komen, maar deze overtuigingen zijn niet de grond van het komen tot Christus. Wet en Evangelie worden dikwijls vermengd. Alleen de vrije nodiging in het Evangelie geeft grond en vrijmoedigheid om tot Christus te komen. De schuldverslagen zondaar kan geen moed halen uit zijn tranen en gebrokenheid van hart. Hij zal juist zeggen... zijn mijn tranen wel oprecht, is mijn berouw wel diep genoeg, enz. Hun hoop en verwachting kan alleen van Christus en het Evangelie komen. Het gaat er niet om mensen rust te geven in hun ellendekennis, maar om op Christus te wijzen als een volkomen Zaligmaker in Wie alles te vinden is.

In de vraag beluister ik iets van onduidelijkheid over de plaats van de kennis van de ellende en de boetvaardigheid. De oefening van boetvaardigheid vloeit uit het werk van de Heilige Geest in het hart. Christus doet dit werk door Zijn Geest! Hand 5:31 zegt dat Christus verhoogd is aan de rechterhand Gods tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Op Hem mag dan ook gewezen worden als iemand vraagt om meer arm makende genade, om meer zelfkennis, om hartelijker berouw, enz.
 
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 17 jaar oud. Ik ga soms stappen en luister voornamelijk naar (heavy)metal; denk hierbij aan Rammst...
2 reacties
20-03-2014
Op welke leeftijd kun je, je kinderen het beste seksuele voorlichting geven?
geen reacties
20-03-2009
Ik ben een vrouw van bijna 39 en na mijn laatste zwangerschap zeven jaar geleden heb ik altijd een vrij regelmatige mens...
geen reacties
20-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering