Mag je belijdenis doen als je weet dat er een redelijke kans inzit dat je binnen...

drs. I. A. Kole / Geen reacties

17-03-2007, 00:00

Vraag

Mag je belijdenis doen als je weet dat er een redelijke kans inzit dat je binnen een aantal jaren over gaat naar een ander kerkverband (wij willen over 3,5 a 4 jaar trouwen)? Is het in dit geval beter om met belijdenis te doen, te wachten tot we getrouwd zijn en we naar een kerkelijke gemeente gaan samen? Als dit Ger. Gem. is en we -voor ik dan belijdenis doe- een kind hebben, mag die dan wel gedoopt worden? (Het is mogelijk bijv. als we in nov. trouwen dat ik dan niet meer belijdeniscatechisatie kan volgen dit jaar en in nov. het jaar daarop een kind hebben, en er is dan in jan. dopen, mogen we hem of haar dan al laten dopen of moeten we dan wachten tot ik belijdenis heb gedaan?) Hoe kunnen we weten naar welke kerk de Heere wil dat we zullen gaan?


Antwoord

Hartelijk dank voor je vragen. Je wilt belijdenis van het geloof doen. Dat is heel fijn; je neemt dan de verantwoordelijkheid van je ouders over, die zij op zich hebben genomen toen je gedoopt werd. Je stemt in met de leer die in je gemeente en het kerkverband geleerd wordt en je ziet de noodzaak in en het is de inhoud van je gebed, dat je wedergeboren, bekeerd moet worden en dat de Heere daarvoor de genademiddelen gebruikt.

Die belijdenis moet je niet uitstellen omdat je over vier jaar mogelijk overgaat naar een ander kerkverband. Er kan in die tijd nog zoveel gebeuren. Vandaar dat de eerste vraag is: Heb je de begeerte in je hart om de Heere te dienen, doe dan belijdenis van het geloof. Door het uitstel daarvan heb je ook geen kerkelijk recht om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. En de Heere zegt tegen jou/jullie: Geel Mij je hart! en doe dat Mijn gedachtenis! Wie een ander liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. Het komt aan op een hartelijke keuze.

Als je trouwt en je hebt nog geen belijdenis van het geloof gedaan, dan vindt wel de kerkelike bevestiging van je huwelijk plaats, als je belooft in dit jaar de belijdeniscatechisatie te volgen en het jawoord uit te spreken voor God en de gemeente. Na het afleggen van je belijdenis kan jullie baby dan gedoopt worden.

Uit het voorgaande blijkt dat je niet onnodig het doen van belijdenis van het geloof uit te stellen. Lees in dit verband Mattheüs 10:32-40. Voordat je samen een beslissing neemt, ga dan eerst in gebed met de vraag om van de Heere wijsheid te ontvangen om een goede beslissing te nemen.

Drs. I. A. Kole

Lees meer artikelen over:

belijdenis
Dit artikel is beantwoord door

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
170 artikelen
drs. I. A. Kole

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

De Heere is mijn Vriend, mijn Verlosser, mijn Redder. Hij is er altijd, hoewel ik dat niet altijd merk en dat maakt het voor mij vaak moeilijk. Ik sprak met iemand en die zei: het heeft te maken met g...
Geen reacties
17-03-2006
Bij ons in de kerk mag je niet in een lichte trouwjurk trouwen. Wat kan hiervoor de reden zijn?
Geen reacties
17-03-2005
Berijmde en onberijmde psalmen, daar zitten vaak verschillen tussen. Veel berijmde psalmen zijn prachtig van inhoud en bijbelgetrouw. Maar ook zijn er links en rechts elementen in te vinden, waarbij j...
Geen reacties
17-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering