Niet meer in het wit trouwen

Ds. A. de Lange / geen reacties

14-03-2007, 00:00

Vraag

Wij zijn een gelukkig stel van begin twintig. We hebben nu ruim drie jaar verkering en hopen over ongeveer een jaar te gaan trouwen. Helaas hebben we een paar maanden terug een paar keer gemeenschap met elkaar gehad. We hadden er spijt van en we vechten er nu serieus tegen. Het gaat nu weer een paar maanden goed. Als we straks op gesprek gaan bij een dominee, moet je dat dan wel vertellen? En mag je dan niet meer in het wit trouwen?

Antwoord

Wat jammer, dat jullie het niet tot jullie trouwen hebben kunnen volhouden om zonder gemeenschap te hebben met elkaar om te gaan. Het is juist in je verkeringstijd zo goed om van elkaar te houden en elkaar beter te leren kennen, zonder dat je jezelf helemaal aan elkaar hebt gegeven. Dat is nu wel gebeurd. Dat is niet Gods bedoeling geweest, en moet daarom ook zonde genoemd worden.

Je vraag is eigenlijk: wat moet er nu verder gebeuren, nu deze zonde er gekomen is? Dan denk ik aan Spreuken 28:13: “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” De zaak is dus dat je de zonde niet bedekt. Het gaat er vooral om, dat je dat naar GOD toe niet doet. Je zonden niet bedekken wil zeggen, dat je er niet mee leeft op de manier van: het hindert niet, ik denk er niet meer aan, we laten dit gewoon achter ons. Dan zul je niet voorspoedig zijn, d.w.z.: dan  blijft de zonde bij je, je draagt er de schuld van, en ze kan ook sporen blijven trekken in je leven. Wat nodig is, is dat je de zonde BEKENT. Dat je met berouw en besef van het verkeerde ervan het voor God neerlegt in het gebed. En dat je er Hem om vergeving voor vraagt. Dat mag je ieder apart doen. Omdat je de zonde samen begaan hebt, zal het in jullie relatie verbetering, versterking en reiniging geven als je dat ook SAMEN doet. Verder is nodig dat je de zonde LAAT. Je schrijft, dat jullie er nu serieus tegen vechten om te ver te gaan. En dat het de laatste maanden goed gaat. Fijn, dat dat zo is. Het zal best moeilijk zijn, want als je de grens een keer over bent geweest, ga je er daarna gemakkelijk weer over. Maar het is goed om dit vol te houden. Spreek het met elkaar af. En probeer situaties en plaatsen te vermijden, die in de hand werken om te ver te gaan.

Moet je dit aan de dominee vertellen als je op gesprek bij hem gaat, voorafgaande aan de trouwdag? Als je de weg die ik beschreef gegaan bent, is het niet nodig om het de dominee te vertellen om zo met God in het reine te komen - we kennen als protestanten immers geen biechtplicht. Maar je mag het hem natuurlijk wel vertellen, en het gesprek met hem daarover en het er samen voor bidden, kan je misschien ook helpen. Als het in het gesprek er over zou gaan, en de dominee. zou er naar vragen of jullie geen gemeenschap gehad hebben, zul je het uiteraard wel moeten vertellen.

In het wit trouwen. Dat symboliseert het ongerept, als maagd het huwelijk ingaan. Kan dat in het wit trouwen, nadat jullie al gemeenschap gehad hebt? Daar ligt een probleem. Maar dat is natuurlijk niet het enige probleem. Ik kan er nog wel een vraag aan toevoegen: Is er eigenlijk wel één bruid die in het wit kan trouwen - want we hebben toch allemaal zoveel zonden? We hebben gezondigd “tegen alle geboden van God” (dus ook tegen het zevende).

Er zijn kerken waar in principe geen enkele bruid in het wit trouwt. Hoe kan het dat er in heel wat kerken wel bruiden in het wit trouwen? Zijn de bruidegom en bruid daar inderdaad ongerept? Natuurlijk niet. Het kan eigenlijk alleen maar als ze weten van het bloed van Christus, en als ze mogen leven van Jes. 1:18: “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” Je mag dus wel een witte trouwjurk dragen op je trouwdag. Maar dan is het wel goed als je beseft dat je met heel je leven alleen maar voor God kunt bestaan vanwege het bloed van Christus. En dat geldt dan bruid EN bruidegom!

Voor alle (toekomstige) stellen die de grens nog niet over gegaan zijn: onderken wat voor verdriet en zorg het oplevert als je met elkaar naar bed gaat voordat je getrouwd bent. En laat het je des te meer motiveren om ervoor te strijden pas gemeenschap te hebben na je huwelijk. En probeer je daarvoor aan de regel te houden: geen lichaamsdelen bij de ander aanraken, die je zelf niet hebt.

Ons lichaam is immers bedoeld als tempel van de Heilige Geest?!

Oldebroek, ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is er verkeerd aan als ik als jongen in één of beide oren één klein diamantje als oorbel heb? In Exodus 32:2-4 st...
geen reacties
15-03-2019
In sommige bijbelgedeeltes staat dat de Heere Jezus zit ter rechterhand Gods, in andere bijbelgedeeltes staat weer dat d...
geen reacties
14-03-2017
Met Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Christus en met Pasen Jezus' opstanding. Nu vraag ik me af waar...
2 reacties
14-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering