Mijn man heeft vreselijke seksuele fantasieën

Ds. C. Westerink / geen reacties

05-06-2004, 00:00

Vraag

Mijn man heeft me gisteravond verteld dat hij wel eens seksuele fantasieën heeft over onze minderjarige dochters. Hij heeft er ook bij gezegd dat hij nooit in het echt de kinderen zal lastig vallen. Hij heeft (volgens hem) een nieuw hart gekregen van de Heere en de duivel valt hem er nu mee lastig. Ik moet dus medelijden hebben met hem. Maar ik heb de hele nacht gehuild terwijl hij lag te slapen. Ik weet niet of ik ooit nog seksuele gemeenschap met hem wil nu ik dit weet, terwijl we altijd heel gelukkig met elkaar waren. Ik weet niet eens of ik nog van hem kan houden. Ik zie hem ineens met andere ogen.

Dit is wel het laatste wat ik van hem had verwacht. Hij zegt dat het mijn eigen schuld is dat ik er zoveel last van heb, want ik wilde persé weten met welke slechte gedachten hij rondliep (en dat is ook zo). Maar hij vindt dat ik moet begrijpen dat het de duivel is die hem aanvecht en slaat. En dat begrijp ik ook wel, maar dit is niet zomaar iets waar ik overheen kan stappen. Hij zegt: je moet maar veel bidden en dat heb ik heel de nacht gedaan. Maar ik weet niet hoe ik er met hem over moet praten en hem mijn kant laten begrijpen. Want hij geeft gewoon elke keer de duivel de schuld.

Antwoord

Laat ik om te beginnen zeggen dat het niet vreemd is, dat u geschrokken bent van de seksuele fantasieën waarover uw man u verteld heeft. In onze kringen is seksualiteit en onze beleving daarvan (helaas) toch al geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Wonderlijk eigenlijk, als we bedenken dat de Bijbel ook over de dingen van het seksuele leven heel open spreekt.
 
Met het oog op het door u aan de orde gestelde probleem is het goed om te weten, dat bij vele (mannen en vrouwen, maar vaker bij mannen dan bij vrouwen) fantasieën een rol spelen in de beleving van hun seksualiteit. Ik ben onvoldoende deskundig om alles wat zich op dit terrein voordoet goed te kunnen beoordelen. Maar uit mijn pastorale praktijk weet ik van sommigen dat zij met behulp van bepaalde fantasieën een gezonde seksuele relatie in hun huwelijk onderhouden. Ik onderstreep dat hier om zo mogelijk iets van de schrik, naar aanleiding van wat uw man u vertelde, bij u weg te nemen.
 
Met het bovenstaande wil ik niet zeggen dat elke seksuele fantasie aanvaardbaar zou zijn, als zij maar bevorderlijk is voor gezond seksueel verkeer tussen man en vrouw in het huwelijk. Ook in ons gedachteleven/fantasieleven hebben we te maken met de doorwerking van de zonde. En ook zondige gedachten/fantasieën, die we voor onszelf houden, stellen ons schuldig voor God. Denk alleen maar aan het tiende gebod: gij zult niet begeren; en aan wat we lezen in bijv. Psalm 19: 13 en 15; Psalm 139: 1-4 en 23-24. Een christen wordt geroepen ook daartegen te strijden en alle zonde te haten en te laten. Dat wordt juist ten volle actueel, wanneer we een door de Heilige Geest vernieuwd hart ontvangen. Voor die tijd weten we immers niet van zonde, laat staan van strijd tegen de zonde. Maar in een nieuw hart steekt mijn oude IK, dat daar voorheen heer en meester was, de kop op en verzet zich tegen die nieuwe Koning die op de troon is gekomen. Juist in een leven, waarin de Geest van Christus woning heeft gemaakt, gaat mijn vlees begeren tegen de Geest (Galaten 5).

Dat de duivel daarin ook zijn kwalijke rol speelt, is in het licht van Gods Woord wel duidelijk (Efeze 6: 12). Die weet juist onze zwakke plekken op te zoeken om zijn pijlen daarop te richten. Dat betekent echter niet, dat we de schuld van onze zonden op hem kunnen afschuiven (Genesis 4: 7), zoals uw man misschien wat al te gemakkelijk doet. We blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zonden, die we doen in gedachten, woorden en werken.
 
Als ik vervolgens wat verder inga op het probleem dat u hebt voorgelegd, kan ik goed begrijpen dat u grote moeite hebt met de wetenschap dat uw man seksuele fantasieën heeft over uw (minderjarige) dochters. Daarbij acht ik het van groot belang dat hij ook gezegd heeft hen nooit metterdaad lastig te zullen vallen. Gelet op het feit dat hij duivelse invloeden in en achter die fantasieën aan het werk ziet, zal dat hopelijk een extra rem zetten op een eventuele uitleving daarvan. Maar toch, de gedachte aan wat hij mogelijk in zijn hoofd heeft, wanneer hij naar hen kijkt, lijkt mij heel moeilijk te verdragen. Tegelijk komt het mij voor dat er een grote mate van vertrouwelijkheid moet zijn (geweest) tussen u en uw man, dat hij deze dingen met u heeft durven delen. Bovendien schrijft u dat u altijd heel gelukkig met elkaar was, voor hij u van deze dingen deelgenoot maakte, terwijl ze er toen toch ook al zullen zijn geweest. Dat geeft mij hoop dat u samen toch een weg zult kunnen vinden om met het gerezen probleem verder te kunnen komen.

Daarbij mag u ook het volgende bedenken. U hebt bij uw huwelijk beloofd elkaar trouw te zullen helpen en bijstaan in ALLE dingen overeenkomstig het heilig Evangelie, zoals godvrezende echtgenoten elkaar schuldig zijn. En de Heere heeft toen toegezegd dat u alles wat daarvoor nodig zou zijn, van Hem mocht verwachten (huwelijksformulier). Een en ander geldt ook met het oog op deze dingen.
 
Ik kan aan de ene kant goed begrijpen dat u ernstig teleurgesteld bent in uw man, omdat u iets dergelijks nooit van hem verwacht had. Aan de andere kant, wanneer we onszelf wat leren kennen voor de Heere, dan ontdekken we in eigen hart en leven dagelijks weer zoveel dat voor de Heere reden te over zou moeten zijn om teleurgesteld te zijn in ons en Zich walgend van ons af te keren. En wat is het dan een wonder van Zijn genade, als we ontdekken: dat doet Hij niet. Hij laat ons niet vallen en Zijn liefde jegens ons breekt daarop toch niet stuk. Als u zelf leven mag uit Zijn alles verdragende en vergevende liefde (om Jezus' wil), zou dan in Hem niet te vinden zijn wat tot herstel van de geschonden verhouding tussen u en uw man nodig is?

Begrijpt u mij goed. Ik bedoel in de verste verte niet dat u dit van uw man maar moet accepteren. Geenszins! Maar ik zoek u een weg te wijzen naar een Bron, waaruit u putten mag wat nodig is om samen met uw man verder te kunnen ondanks de deuk, die uw liefde voor hem en uw vertrouwen in hem heeft opgelopen.
 
Gelet op de aard van de fantasieën van uw man en de wijze waarop hij zich naar mijn gedachte van de verantwoordelijkheid daarvoor meent te kunnen afmaken, gelet ook op de moeite die u (terecht) met deze ontboezeming van uw man heeft, wil ik u dringend adviseren in deze problematiek goede hulp te zoeken. Voor verantwoorde christelijke hulpverlening in een geval als het uwe kunt u terecht bij Eleos (stichting voor Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg). Uw eigen pastor of huisarts kan u daarnaar verwijzen. U kunt ook -liefst samen met uw man, maar desnoods ook eerst alleen- rechtstreeks contact opnemen met een van de volgende telefoonnummers van Eleos: Amersfoort 033-457 17 17; Dordrecht 078-631 69 60; Zwolle 038-423 03 00.
 
Van harte hoop en bid ik, dat u samen met uw man en tot zegen van heel uw gezin de weg mag gaan van de Heere. Hij is de grote Heelmaker in al onze gebrokenheid. En wie het van Hem verwacht, komt niet beschaamd uit. Gode bevolen.
 
Ds. C. Westerink

Ds. C. Westerink

Ds. C. Westerink

 • Geboortedatum:
  11-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Bennekom
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksueel misbruikseksuele fantasie
geen reacties

Terug in de tijd

Ik slik de pil al een aantal jaren vanwege mijn huidprobleem. Ik slik altijd twee strips achter elkaar en las dan een st...
geen reacties
06-06-2018
Al langere tijd loop ik rond met de vraag naar de zin van het leven. Mijn leven bestaat uit gebroken idealen. Een kapot ...
geen reacties
06-06-2017
Wat is de meerwaarde van de zwangerschapscontroles te doen bij een gynaecoloog i.p.v. een verloskundige als je PCOS hebt...
1 reactie
05-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering