Bevindelijke prediking

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

27-02-2007, 00:00

Vraag

Wat bedoelt men nou eigenlijk echt met “bevindelijke prediking”? Mijn oom zegt dat dat wil zeggen dat de dingen allemaal gezegd worden in iedere preek. Mijnheer Van Dooijeweert, ik vind het zo verschrikkelijk moeilijk om dat allemaal te begrijpen. Kunt u me uitleggen wat er mee bedoeld wordt?

Antwoord

Wat bedoelen “we” met een “bevindelijke prediking”? Ik kan er gelijk bij zeggen: Wat bedoelen sommigen met bevindelijke prediking? Ik denk dat de meeste ouderen onder ons heel goed aanvoelen waarover het gaat. Voor veel anderen is het alleen een stokpaardje waarvan ze absoluut het fijne niet begrijpen. Ze praten wat na.

Bekijk het woord! “BEVINDELIJK”. Zie je dat het woord een beetje familie is van “ONDERVINDING”? Welnu, daar heeft het ook echt mee te maken. In de “bevindelijke prediking” komt naar voren wat mensen ondervinden en de eeuwen door ervaren hebben in hun relatie met God. Maar let op: In de bevindelijke preek komt vanuit de Bijbel naar voren wat Gods kinderen ervaren in hun omgang met de Heere God. Een voorbeeld: Johannes de Doper stuurt zijn discipelen naar Jezus met de vraag of Hij nu echt de Messias was, of “verwachten wij een ander”. Vanuit de Bijbel komt hier een vraag naar voren die misschien ook leeft in het hart van een man of een vrouw een meisje of een jongen van nu. De pijnlijke twijfel over een heel belangrijk geloofsstuk. Wat is het dan heerlijk om te ontdekken dat zelfs een Johannes de Doper deze vertwijfeling heeft gekend. Maar vooral om te horen hoe de Heiland deze twijfel wegneemt door Zijn Woord. Een “beschouwelijke” preek zal alleen over de geschiedenis gaan. Een “bevindelijke” preek komt veel meer op het geestelijk terrein terecht. Ik denk dat er veel misverstanden ontstaan zijn doordat men het woord “bevindelijke prediking” heeft losgemaakt van zijn oorspronkelijke betekenis: “bijbels bevindelijke” prediking.

Wat de bevindelijke prediking niet is. Vaak hoor je in de prediking eindeloos uitleggen wat er allemaal gebeurt met je als je bekeerd wordt. Of wat nog erger is; wat er allemaal gebeuren moet met je. Hoe diep je je zonden moet kennen. Dat je bijna in de wanhoop terecht moet komen en veel dingen meer. Voor veel mensen is een preek met veel volzinnen en veel heenwijzingen hoe het allemaal moet gaan, een echt bevindelijke preek. Maar dat is niet juist.
In de “bijbels bevindelijke prediking” worden dingen tot je hart gezegd, wordt je hart “blootgelegd”. Kortweg, daar kom je jezelf tegen. De preek is dan geen verhaal maar werkelijkheid voor je ziel.

Wat je vraag betreft: “Alle dingen moeten gezegd worden in iedere preek”. Dat heeft hier niets mee te maken. In de preek moet naar voren komen wat in de Bijbel, in de tekst staat. Dat wil de Heere zegenen. Niet alles hoeft in elke preek aan de orde te komen. De tekst moet uitgelegd en toegepast worden. Als elke preek alles moet zeggen kan het geheel zo’n opgelegd karakter krijgen. Zo in de geest van: “En zo moet het gaan”. Zo’n preek kan ook heel wettisch worden en  heel weinig prediking van het Evangelie bevatten.

Tot slot nog dit: Een kerk zonder bevindelijke prediking wordt stapje voor stapje kil, dor en zonder hoop voor den toekomst. Een kerk met verkeerd opgezette bevindelijke prediking verwordt ook tot iets anders dan wat de Heiland verwacht dat Zijn gemeente zal zijn. Het wordt een droog en dor instituut met veel voorschriften en regeltjes zonder de warmte van het Woord van God. Onder een bijbels bevindelijke prediking worden zielen getroost, wordt de weg naar Jezus gewezen als de enige weg tot behoud.  Daar mag je zitten met een hart vol zonden en horen over vergeving. Daar mag je horen hoe precies Jezus past bij een zondig mens. Daar gaat dan ook je hart open voor de Heere God en daar leer je zingen van heil dat bereidt is voor allen die de Heere vrezen.

Met vriendelijke groeten,
evangelist J. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

bevinding
geen reacties

Terug in de tijd

Vierden de mensen uit de Bijbel ook elk jaar hun verjaardag? Persoonlijk ben ik blij met een jaar erbij en dankbaar naar...
5 reacties
29-02-2016
Beste dominee N. den Ouden, bedankt voor uw reactie. Ik heb uw antwoord gelezen. Het is al een tijdje geleden dat ik de ...
geen reacties
27-02-2006
Laatst droomde ik dat ik in een land aankwam, waar een wildernis vol vreemde planten en dieren was. Die wilde ik zien, m...
5 reacties
27-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering