Verschil periodieke onthouding en de pil slikken

Ds. M.A. Kempeneers / geen reacties

15-02-2007, 00:00

Vraag

Wat is het verschil tussen periodieke onthouding en bijvoorbeeld de pil slikken? Op zo'n moment ben je toch bezig met zelf regelen hoeveel kinderen je 'neemt'? Waarom wordt het één (vaak) afgekeurd, terwijl het andere wel mag?

Antwoord

We moeten een aantal dingen onderscheiden. Ten eerste is het de wil van de Heere dat wij ons vermenigvuldigen (Genesis 1:28). Daar is vervolgens wel het één en ander over te zeggen. Je zou kunnen beweren dat dit gebod niet meer geldt, omdat er al te veel mensen op de wereld zijn. Echter, het gaat in dat gebod primair niet om de hoeveelheid ménsenkinderen, maar om de hoeveelheid van Góds kinderen (het was immers nog vóór de zondeval). Het gaat om de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. En daarom is het niet goed dat de gezinnen in de kerk kleiner worden in getal. Dat staat (menselijkerwijs gesproken) de uitbreiding van Gods Koninkrijk in de weg. De Heere werkt in de lijn van de geslachten. Hij werkt binnen de gemeente. Als de gemeenten kleiner worden, wordt ook Gods Koninkrijk minder groot. Daar is vanuit Gods kant bezien weer van alles op af te dingen, maar het gaat er nu om wat ónze verantwoordelijkheid is.

Tegelijkertijd betekent het gebod om te vermenigvuldigen niet dat je zoveel als mogelijk de gelegenheid moet gebruiken om kinderen te krijgen. Een vrouw zou theoretisch gezien ieder jaar een kind kunnen krijgen. Een vrouw is gemiddeld zo´n 30 jaar vruchtbaar, dus dan zou iedere vrouw tussen de 30 en 40 kinderen moeten voortbrengen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is niet goed voor haar lichaam, het is ook niet goed voor de kinderen zelf, om in zulke grote gezinnen op te groeien. Dus er mag aan ´gezinsplanning´ worden gedaan. Een vrouw is niet elke dag vruchtbaar. Dat is met een bepaalde bedoeling zo. Wij hebben de kennis en de verantwoordelijkheid gekregen om daar mee om te gaan. De gemeenschap tussen man en vrouw is niet primair gericht op vermenigvuldiging, maar op liefde, zie het Hooglied.

Maar we mogen vermenigvuldiging niet onnodig tegenstaan. God heeft het ons geboden. Maar als wij een aantal kinderen hebben, dan mogen we -zeker bij het ouder worden-  wel “met verstand bij elkaar wonen”. Dat zal vooral door periodieke onthouding zijn. Maar bij vrouwen die onregelmatig menstrueren en dus op onregelmatige tijden vruchtbaar zijn, wordt dat moeilijker. Maar daar zijn methoden voor om dat te peilen.

Hoe zit het met het gebruik van de pil? Die kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld om een zeer onregelmatige menstruatiecyclus te reguleren. Maar dan is het een medicijn en geen voorbehoedsmiddel. Daarnaast mag in bepaalde gevallen een vrouw de pil als voorbehoedsmiddel gebruiken. Bijvoorbeeld als het levensgevaarlijk is om zwanger te raken. Of als er zware psychische klachten zijn. Maar niet om het aantal kinderen te beperken. Dat is wel makkelijk, maar niet Bijbels. De Heere heeft mogelijkheden gegeven om elkaar lief te hebben zonder dat dit tot zwangerschap hoeft te leiden. Dat vraagt discipline en verantwoordelijkheid. Een mens is geen dier, die alleen zijn driften en instincten volgt. Tegelijkertijd blijft er altijd de mogelijkheid dat je toch zwanger wordt. Omdat je je verrekend hebt, of omdat de vruchtbaarheid eerder of later komt. Maar dan mogen we dat uit de hand van de Heere ontvangen en Zijn hulp verbeiden.
 
Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gezinsvormingvoorbehoedsmiddel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik las in een boek dat er een algemene werking van de Heilige Geest is en een krachtdadige werking. Wat wordt er met een...
3 reacties
15-02-2011
Graag zou ik willen weten waarom er GBS-diensten worden gehouden. Het is voor mij altijd een erg vreemd fenomeen geweest...
geen reacties
15-02-2014
De kans is groot dat deze vraag al op een bepaald manier gesteld is, maar ik kan niet echt een afdoend antwoord vinden. ...
geen reacties
15-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering