Het teken van de Zoon des Mensen

Ds. J.J. van Holten / 1 reactie

15-02-2018, 09:56

Vraag

Wat wordt bedoeld met “het teken van de Zoon des Mensen” (Matt. 24:30)?

Antwoord

Ik heb je vraag over de betekenis van de uitdrukking “Het teken van de Zoon des Mensen” in goede orde ontvangen. Nu is dat een vraag waarmee we nogal wat kanten uit kunnen. Ik neem aan dat je vraag niet gaat over wie de Zoon des Mensen is, want dat zal je wel duidelijk zijn. Dat is een vaste aanduiding van Christus en wel nader van de verheerlijkte Christus. Hij, die de Zoon van God is noemt zichzelf in het evangelie de Zoon des mensen. 

Veel meer vermoed ik dat het je te doen is om de vraag hoe dat teken er dan uit ziet. Er is niemand die dat precies kan zeggen. Wat wel duidelijk is dat dat teken te maken heeft met de wederkomst van Christus.  Je kunt dat al zien aan de context van de genoemde tekst want die staat in de zogenaamde “rede van de laatste dingen.” In deze redevoering spreek Jezus over Zijn wederkomst. 

Wat ook duidelijk is: als dat teken er zal zijn en gezien zal worden, dat het onmiskenbaar zal zijn dat de wederkomst van Christus er is. Daar zal niemand omheen kunnen en dat zal voor iedereen meteen duidelijk zijn. De verwijsteksten vanuit dit vers maken duidelijke dat het gaat om een teken dat plotseling verschijnt. Als niemand het verwacht. In de Bijbel worden dan beelden gebruikt als: de bliksem die langs de hemel flitst en de dief in de nacht. 

Kortom. Hoe de wederkomst van Christus zal zijn en wat exact het teken zal zijn  dat daarbij te zien zal zijn is niet duidelijk. De Bijbel spreekt daarvan alleen in beelden. In tegenstelling tot de tekenen die aan de komst van Christus vooraf zullen gaan. Daarover wordt in de Bijbel wel veel gezegd, maar daar ging je vraag niet over. 

Ik hoop dat ik je wat duidelijkheid heb kunnen geven over deze tekst. 
 
Vriendelijke groet,
 Ds. J. J. van Holten, IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

wederkomst
1 reactie
Sammie2016
16-02-2018 / 09:01
Bezie de context waarin de tekst staat. Jezus is mijn zijn discipelen op het tempelterrein in Jeruzalem.
De Joden zijn trots op hun tempel als centrum van hun aanbidding jegens de Schepper van hemel en aarde, Jahweh!
Jezus wees hen echter op wat er in de toekomst ging gebeuren met de tempel omdat de Joden ontrouw waren ..... het zou worden vernietigd.....lees maar.
(Mat 24:1-3, herziene Statenvertaling)
1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.
3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

In vers 3 stellen de discipelen eigenlijk 3 vragen:
1. wanneer zal de tempel worden vernietigd (...niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden)?
2. waaraan kunnen we zien dat u, Jezus, terug op aarde zal zijn?
3. wanneer zal er een 'voleinding' of einde komen aan 'de wereld' (het Griekse woord 'aion').
aion: ook wel vertaald met tijdperk, periode, (kan duiden op de algemene toestand in de wereld en de wereldse leefstijl in een bepaalde periode/tijdperk).

1. uit de geschiedenis blijkt dat de Romeinen Jeruzalem in het jaar 70 hebben platgebrand, met 1,1 miljoen doden en zo'n 97.000 Joden als gevangenen als gevolg. Dit was de straf van Jahweh voor hun voortdurende opstand tegen Hem en Zijn wetten.

2. Jezus had in een illustratie over slaven die op hun meester in de avond staan te wachten gezegd dat zijn discipelen ook van een waakzame-wachtende houding moesten blijk geven (dus Jezus zou van het aardse toneel verdwijnen en na een tijdje weer terugkomen). Want Jezus zei in Lukas 12:40 .......
"Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon (Jezus Christus) komt op een uur dat jullie het niet verwachten."

Maar na zijn dood en opstanding is Jezus een geest geworden en zal dus niet weer in het vlees terugkomen maar onzichtbaar als geest. Hoe kunnen ze dan weten dat hij terug is?
Jezus gaf het antwoord in het vervolg van Mattheüs 24 in de verzen 4 t/m 14. Het (samengestelde) teken van zijn onzichtbare komst (Grieks: parousia) bevat de volgende elementen:
- valse christussen (mensen die zich valselijk uitgeven als redder, bevrijder, Messias). Mensen worden daardoor misleid.
- oorlogen, berichten van oorlogen
- natie zal tegen natie opstaan. Polarisatie tussen natiën en mensen.
- haat tegen de volgelingen van Jezus omwille van zijn naam
- toename van wetteloosheid
- natuurlijke genegenheid/liefde onder mensen zal verkoelen ook onder belijdende christenen
- het goede nieuws van Gods Koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt

3. In de 1ste eeuw, 70 na Christus om precies te zijn, eindigde (de aion) een wereld of tijdperk en werd er een nieuwe tijdperk ingeluid namelijk het christelijke tijdperk die eigenlijk al is begonnen toen God zijn goedkeuring gaf aan de 1ste christenen door zijn Heilige Geest uit te storten op zo'n 120 discipelen van Christus in het jaar 33.
In 70 eindigde het Joodse samenstel/maatschappij door haar vernietiging door de Romeinen.

We zien nu alle elementen van het 'teken' dat Jezus gaf. We zitten nu dan ook in de laatste dagen van het wereld samenstel.

Jezus perousia=wederkomst is in onze dagen NU een feit.
Mensen overal op aarde hebben Jezus al verwelkomd en prediken het goede nieuws dat Gods Koninkrijk binnenkort alle bestuur zal overnemen...lees Daniël 2:44.

Terug in de tijd

Aan ds. C. G. Vreugdenhil. In één van uw reacties geeft u de tip om het boek: “Liefde en liefde is twee” van H. Van Gron...
geen reacties
14-02-2015
Ik heb een vraag over de manieren waarop God werkt, zichzelf bewijst en een gebed beantwoordt. In de bijbel kun je verha...
3 reacties
14-02-2014
Onze school gaat de methode “Wonderlijk gemaakt” gebruiken. Dat vind ik een goede zaak. Alleen daar staat in dat in de h...
8 reacties
15-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering