Op aarde geheiligd worden

Ds. M.A. Kuyt / geen reacties

12-02-2005, 00:00

Vraag

Beste dominee. Het boekwerkje van J. C. Ryle, “Heilig in Hem” heb ik onlangs gelezen. Het gaat over de Heiligmaking. In Hebr. 12:14 staat het volgende: “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal. Ryle geeft aan dat niemand de Heere zien zal als hij hier op aarde niet geheiligd is. Hij zegt zelfs als wij sterven en onze ogen open doen, dat wij nog steeds dezelfde zijn als voor het sterven. Dat begrijp ik niet. U wel?

Antwoord

Wie zal de Heere zien en leven? Vanwege de heiligheid Gods en vanwege onze zonden kunnen wij de Heere niet onder de ogen komen. Het is dan ook een bijzonder voorrecht van Gods kinderen, wanneer zij eenmaal de Heere mogen zien. "Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is." (1 Joh.3:2b). Denk aan het woord van Jezus Zelf in de Bergrede: "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien." Hetzelfde vinden we ook in Hebr.12:14. De Heere zien, d.w.z. ons verlustigen in Hem, dat kan alleen, wanneer wij van Christus zijn. Wie in Christus is ingeplant door het ware geloof die is ook geheiligd. Die is vernieuwd door de Heilige Geest.
 
Ik ken het boekje van Ryle niet, maar ik denk dat hij bedoelt dat onvernieuwde mensen niets van dit geluk van Gods volk zullen zien na hun sterven. Zij zullen geoordeeld worden, voor Zijn rechterstoel komen te staan; kortom: zij zullen Hem wel zien als de Rechter, Die vonnist, maar niet als Degene Die over hen Zijn vriendelijk Aangezicht zal verheffen.

"Dezelfde zijn als voor ons sterven" betekent, dat wij zonder genade niets van Christus' zaligheid zullen zien, zoals dat ook voor ons sterven al het geval is geweest. We zullen de vertoornde Rechter zien, Die ons leven zal oordelen. In dat opzicht is er weinig veranderd. Voor onze dood lagen we onder de vloek van God vanwege ons ongeloof. Na onze dood zal de vloek definitief  worden uitgesproken.

Ryle bedoelt waarschijnlijk te zeggen, dat de heiligmaking zoals die op aarde gevonden wordt bij Gods kinderen zijn doorwerking heeft tot na de dood. Wie hier Gods vriendelijk aangezicht mag kennen in Christus en een leven kent overeenkomstig Gods Woord in heiligmaking, die zal na het sterven mogen wandelen in het licht van Christus. "In Uw licht zien wij het licht!" Wie niets van dit alles kent, die zal ook na de dood God niet zien. In dat opzicht is alles bij het oude gebleven. We leefden in de duisternis. En we zullen voor eeuwig wegzinken in de duisternis.
 
Hoe nodig is het dan ook, om met ernst de vrede na te jagen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien.
 
Gods vriendelijk Aangezicht
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen om uw lot,
verblijdt u steeds in God.
Roemt, roemt Zijn heiligheid!
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot!     
 
Zouden we dit heilgenot niet zoeken? Het is te verkrijgen om niet!
 
Ds. M. A. Kuyt, Genemuiden

Ds. M.A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

 • Geboortedatum:
  17-04-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijk en Aalburg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

heiligingRyle
geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer weet ik of ik een mede-erfgenaam van Christus ben?
geen reacties
12-02-2007
Zelf heb ik last van heel vroeg wakker worden. Rond 01.30 klaarwakker en dat was het dan. Hoe weet ik of dit ontwennings...
geen reacties
13-02-2020
Hierbij een vraag, die ik aan niemand anders durfde te stellen, ook vanwege de positie die mijn vader heeft in de kerkel...
3 reacties
12-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering