Onze dominee zei pas dat de Heere in je gaat werken. Het is niet zo van: ik bid ...

Ds. E.K. Foppen / geen reacties

22-12-2006, 00:00

Vraag

Onze dominee zei pas dat de Heere in je gaat werken. Het is niet zo van: ik bid en de Heere doet de rest. De Heere begint, Hij roept je en pas dan ga je het merken. Ik zeg het misschien wat krom, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar waarom bid je dan? Als je het toch niet uit eigen kracht kan? Ik bedoel: Jezus moet in je gaan werken. Als je bidt, en je snapt er zelf ook niks van, en je doet het omdat het 'moet' van je ouders en uit gewoonte, kun je het dan maar niet beter niet doen? Als je het toch niet met je hart doet?

Antwoord

Het is een kluwen van vragen die je aan de orde stelt. Ook wel wat lastig om dat nooit helemaal helder is welke vragen in welk verband opkomen. Ik probeer de knopen wat te ontwarren. Hopelijk biedt dit je wat duidelijkheid. Uit je vragen blijkt in ieder geval dat je er mee worstelt. Nu, dat is hoopvol!

Je stelt heel terecht dat het de HEERE is Die begint. Ik neem aan dat je hiermee bedoelt dat het de HEERE is Die het geloof in je begint te werken. Nu dat is helemaal waar. Hij is het Die je roept. En vergeet niet: Zijn roepstem is welgemeend. De HEERE is niet als iemand die wel roept, maar er eigenlijk stiekem op hoopt dat je de roepstem niet gehoorzaamd. En bedenk eens dat Hij het is Die jou elke week roept in de kerk, als jij je Bijbel leest, enz.

Gezien jouw vraag is het goed om eens na te denken over de Heilige Doop. De kans is groot dat jij bent gedoopt. Toen heeft de HEERE je al geroepen en je ook belooft dat Hij je het geloof wil schenken. In het doopformulier staat immers heel mooi: als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest zo verzekert ons God de Heilige Geest door dit Heilig Sacrament, dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toeeigenende wat wij in Christus hebben. Dat is natuurlijk best een lastige zin. Het betekent dat de Heilige Geest belooft het geloof in de Heere Jezus te schenken. Je mag dus ook aan de HEERE vragen of Hij deze belofte waar wil maken in jouw leven. En dat wil Hij. Behalve een teken is de doop immers ook een zegel. De Heere heeft onder Zijn beloften als het ware Zijn handtekening gezet. Aan die belofte kan en mag je Hem houden!

Je vraagt of en waarom het eigenlijk zinvol is om te bidden als het toch de Heere is Die begint. Waarschijnlijk vind je bidden ook best lastig en beleef je er zelf weinig aan. Uit je vragen maak ik op dat je het doet uit gewoonte en omdat het van je ouders moet. Daarover maak ik een paar opmerkingen:

Dat je ouders je hebben leren bidden is niet alleen iets van je ouders, maar ook iets van de Heere. De Heere maakt ook gebruik van mensen. Juist van ouders. Ouders zijn geroepen om hun kinderen in het “krachtveld” van God te brengen. Natuurlijk gaat elke vergelijking mank, maar vergelijk het maar een beetje met een magneet. Ouders kunnen er niet voor zorgen dat jij aan God “klikt”, dat is een werk van de Heilige Geest. Hij verbindt jouw leven met de HEERE. Ouders hebben wel de roeping en de taak om jou zo dicht mogelijk bij de Heere te brengen. Nu, het feit dat jouw ouders je hebben leren bidden is dus iets moois. Op die manier hebben ze jou in de buurt van God gebracht. Nu je zelf ouder wordt is het steeds meer zaak dat jij zelf verantwoordelijkheid neemt. Ook in de dingen die te maken hebben met het dienen van de Heere! Daar hoort dus ook gebed bij.

Het gebed mag best een bepaalde gewoonte zijn. Gewoonten zijn niet verkeerd. Als het maar een levende gewoonte is. De duivel probeert je te laten stoppen door je in te fluisteren dat het op die manier (nl. uit gewoonte) toch geen zin heeft. Maar als je stopt ben je natuurlijk wel verder van huis (of moet ik zeggen van Huis?). Mag ik je aanraden. Vouw je handen, buig je knieën en bid. Zeg maar heel eenvoudig. “Heere, U bent het Die mij geroepen heeft, nog voordat ik zelf van Uw bestaan afwist. Schenk mij het geloof in U. Werk krachtig met Uw Heilige Geest in mij. Maak Uw beloften waar. Geef mij een hart dat naar U vraagt”

Het is wellicht goed om ook je onverschilligheid en lauwheid te belijden voor de Heere.

Even terug naar je vragen: het is inderdaad de Heere Die begint. Gelukkig maar, want anders kwam er nooit wat van. Maar juist op grond van de doop mag je weten dat God ook met jou wat wil beginnen. Vraag Hem maar of Hij Zijn beloften waar wil maken en houdt je binnen het krachtenveld van de Heilige Geest. Dan kun je wonderen verwachten! Let wel op: met wonderen verwachten bedoel ik niet dat je gelijk van alles voelt, maar je raakt meer en meer aan de HEERE verbonden.

Ds. E. K. Foppen

Ds. E.K. Foppen

Ds. E.K. Foppen

 • Geboortedatum:
  11-03-1977
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

In het archief kon ik geen concreet antwoord vinden op mijn vraag. Hoe je kunt weten wat Gods weg en wil is? Hoe kun je ...
geen reacties
22-12-2009
In onze omgeving is een echtpaar dat een kindje heeft verloren vlak voor de geboorte. We vragen ons steeds af wat we kun...
geen reacties
22-12-2012
Ds. C. Harinck, ik heb een vreemde vraag aan u. Ik lees momenteel uw boek “Christus en de christen”. Ik vind het geweldi...
4 reacties
23-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering