Al wie Kaïn doodslaat

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

13-12-2006, 00:00

Vraag

In Genesis 4 staat: “Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kaïn; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.” Over wie heeft Kaïn het eigenlijk "al wie mij vindt”) en over wie heeft God het "al wie Kaïn doodslaat”)? Adam en Eva waren toch de eerste mensen en Kaïn was toch hun eerste zoon? Is Kaïn bang dat een dier, een engel of een duivel wraak neemt?

Antwoord

Wie zijn degenen die eventueel Kaïn vinden, enz? We moeten bedenken dat er in Genesis 4 sprake is van een geweldige tijdsverschil. Als er staat dat Kaïn uitging van Gods aangezicht en vervolgens een stad bouwt en huwt, dan hebben we te maken met de tijd die voortgegaan is en intussen de nakomelingen van Adam en Eva behoorlijk zijn toegenomen in aantallen. Dus degenen die voor Kaïn een bedreiging vormen zijn allemaal in de verte familie van hem.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Kaïn
geen reacties

Terug in de tijd

Is nationalisme (of chauvinisme) eigenlijk wel Bijbels? Mag je wel zeggen “eigen volk eerst!”? Of moeten we meer kosmopo...
2 reacties
13-12-2017
In Handelingen 9 staat de geschiedenis vermeld van Paulus die vanuit Damaskus naar de discipelen van Jezus in Jeruzalem ...
geen reacties
14-12-2018
Als een mens van nature God niet zoekt en alleen als Hij hem trekt de genade kan aannemen, wat houdt de verantwoordelijk...
geen reacties
13-12-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering