Draak en dinosaurus in bijbelboek Job

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

30-11-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Job 40. In dit hoofdstuk stelt God aan Job allerlei retorische vragen over Zijn Schepping en of Job daar iets aan toe kan voegen of aan kan veranderen. God spreekt in vers 10-19 over de Behemoth. Als je dat leest, moet dat wel een soort dinosaurus geweest zijn. In de verzen daarna spreekt God over de Leviathan (vers 20, hoofdstuk 41:25). Als je dat leest, lijkt het heel erg op een (vuurspuwende) draak. Als we dat net zo letterlijk nemen als het andere wat God tegen Job zegt, hebben draken dus echt bestaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De Statenvertalers hebben het woord Behemoth in Job 40:10 en Leviathan in 40:20 onvertaald gelaten, omdat zij de betekenis niet goed kenden. In de kanttekeningen geven zij aan dat velen kiezen voor de vertaling “olifant” en “zeedraak”. De nieuwere Nederlandse bijbelvertalingen geven weer met “nijlpaard” en “krokodil”. Het woord Behemoth is een meervoud en geeft een reusachtig dier aan. De Naardense vertaling heeft “beestbeest”, maar laat Leviathan onvertaald. (Overigens hebben die vertaling en de NBV een iets andere versnummering.)

Uit de beschrijving van de dieren blijkt dat de vertalingen olifant, nijlpaard en krokodil biologisch gezien niet kloppen. Het eerste dier heeft een staart als een ceder (40:12)! Een olifant en nijlpaard hebben echter een heel kleine staart. Een krokodil kan ook niet, want die doet -als rivierdier- de zee niet koken als een pot (41:22). Bovendien kunnen mensen dat dier gemakkelijk doden, terwijl hij als onaantastbaar beschreven wordt.

Het is veel aannemelijker dat dinosaurussen bedoeld zijn: de eerste op het land, de tweede in zee. Dat waren echt angstaanjagende monsters! Er zijn aanwijzingen dat sommige dinosauriërs in de kop holten hadden voor gas en het lijkt zeker mogelijk dat ze vuurspuwend waren (vgl. 40:10).

Wanneer dat zo is en mensen gelijktijdig met deze dieren geleefd hebben (tegen de evolutietheorie in), is ook beter te begrijpen waarom wereldwijd zoveel volken herinneringen hebben in mythen en legenden aan dergelijke draken. Die overlevering kan vervormd zijn, maar de kern ervan is dan historisch.

Dit is een aanwijzing dat het boek Job inhoudelijk al erg oud is. Wat de boodschap betreft, moet Job zich klein en nietig gevoeld hebben bij de beschrijving van deze reusachtige dieren. Uit alles blijkt de grootheid van de Schepper, die deze dieren geschapen heeft, maar ook in Zijn macht houdt.

Ik ga nog een stap verder. Monsters of draken kunnen ook een symbool zijn van satan. Dat geldt bijv. in Jes. 27. God belooft daar de leviathan, de slang, te doden. Voor de lezers van het boek Job is er daarmee nog een extra boodschap, want zij weten dat satan Job ziek heeft gemaakt. De Heere overwint en is machtiger dan satan. Job zelf zal dit zo niet beseft hebben, maar de huidige lezer kan die samenhang zien.

Dan nog iets. Wie wel eens in een Chinees restaurant komt, ziet daar soms afschuwelijke monsters. Is dat nu allemaal historische herinnering of is er meer aan de hand? Het valt mij op dat mensen met occulte belasting vaak enge monsters zien en daar ook angstig van worden. Ook daar blijkt een samenhang tussen monsters en satan te bestaan. Juist daarom zal er in onze tijd zo’n ongezonde belangstelling zijn voor monsters in allerlei games en spelletjes. Daarbij gaat het echter altijd om veel afschuwelijker voorstellingen dan de dinosaurussen, de dieren die destijds door God gemaakt zijn. We mogen ons zeker verdiepen in machtige dieren die vroeger geleefd hebben, maar als we ons inlaten met hedendaagse (demonische) monsters, zijn we heel riskant bezig.

Gelukkig mogen wij weten Wie de Schepper is van hemel en aarde, en van alle dieren. Laten we Hem eren en dienen!

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

draakJob
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongeman van 24 jaar oud. Ik ben nog bezig met een studie (die ik over een of twee jaar hoop af te ronden) en...
11 reacties
30-11-2013
Mijn vrouw kan niet tegen de pil en we hebben een hekel aan het gebruiken van condooms. Is er een andere oplossing, b.v....
geen reacties
30-11-2005
In het verleden heb ik vaak geld van mijn ouders gestolen. Het gaat echt om een enorm bedrag. Ik heb besloten om een ged...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering