Afval der heiligen

Ds. A. Visser / geen reacties

28-11-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag voor ds. A. Visser. Pas hoorde ik iemand zeggen, dat als God in je leven geweest is, en je houdt Hem niet in je leven, dan vertrekt Hij. Dit kwam mij voor als “afval der heiligen”, iets wat toch onmogelijk is. Of heb ik het verkeerd gevat?

Antwoord

Je stelt een zeer belangrijke vraag. Veel mensen worstelen daar mee. Zo op het eerste gehoor gaat de uitspraak voorbij aan het feit dat wat de Heere begint Hij ook voleindigt. Het lijkt er dan op dat de mens zelf zijn zaligheid in de hand heeft. Het is terecht dat je daarbij een kritische opmerking plaatst. Want dit zou te kort doen aan de genade en soevereine verkiezing van God. Hij laat zijn werk niet varen. De Dordtse Leerregels zijn daar heel duidelijk in en spreken de Schrift hierin ook na (vgl. ook zondag 1 Heid. Cat. vr. en antw. 1 en zondag 23, over de zekerheid van het geloof).

Toch wil ik hier op mijn beurt ook nog wel iets over opmerken. Er zit in die  gedachte dat wij “God in ons leven moeten houden” ook iets positief. We worden in de Bijbel ook duidelijk bepaald bij onze verantwoordelijkheid. Hebr. 6:4-8 laat dit ook duidelijk zien (denk ook aan de levensgeschiedenis van Kaïn, Ezau , Saul ,Judas, Demas). Bij genoemde personen, zeker bij Saul, Judas en Demas, waren er (uiterlijk) tekenen van de werking van de Heilige Geest (bekwaammaking, roeping tot ambt etc.).  Judas is de Heere Jezus een tijd gevolgd als een trouwe discipel. Dat zij uiteindelijk toch geen ware kinderen van God bleken te zijn, doet niets af van de werkingen die er waren in hun leven die afkomstig waren van de Heilige Geest (vgl. Hebr. 6:4). Bovendien, spreekt Jezus in Joh. 15 ook over het blijven in de Wijnstok. Wie niet in de Wijnstok blijft wordt (als een onvruchtbare rank) afgesneden en in het vuur geworpen. Het kan dus heel ver gaan. Zo is het enerzijds 100 procent Gods genade wanneer wij behouden worden, anderzijds ook 100 procent onze eigen verantwoordelijkheid als wij verloren gaan. In dat laatste geval hebben we -voorzover we in aanraking gekomen zijn met het Evangelie- bewust de Heilige Geest wederstaan (zie ook Hand. 7). Veel oproepen klinken in het NT om te volharden, staande te blijven, vast te houden, niet te verslappen. Dat zou allemaal niet nodig zijn als “De Heere toch wel vast houdt” en onafhankelijk wat wij doen “wel altijd bij ons zal blijven”.

Hopelijk heb ik hiermee iets verduidelijkt.

Met hartelijke groet,
Ds. A. Visser

Ds. A. Visser

Ds. A. Visser

 • Geboortedatum:
  19-11-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

geloofsafval
geen reacties

Terug in de tijd

Als ik de Bijbel lees, dan geloof ik dat er nog beloften zijn voor het volk Israël. Israël zal zich uiteindelijk tot Chr...
7 reacties
28-11-2012
Ik ben bij ‘toeval’ op deze site terechtgekomen. Ik ben vroeger als kind gedoopt, maar ik ben -om diverse redenen- al ve...
6 reacties
28-11-2013
Ik zit al een tijdje met een probleem. Ik kerk in de PKN en ik zit op een reformatorische school. Daar word ik altijd he...
7 reacties
28-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering