(...) die woorden weer in me: Het is alleen met je gevoel en verstand, want je k...

Ds. D. J. Budding / geen reacties

22-11-2006, 00:00

Vraag

Onze dominee waarschuwt er zoveel voor dat geloof alleen met verstand en gevoel kan zijn, dat ik bang ben dat ik geen waar geloof heb en niet verder kom. De ene keer lijkt hij ook te zeggen in de preek dat de opmerkingen van dominees en ambtsdragers mensen kunnen ontmoedigen. De andere keer zegt hij weer: Je moet weten en kunnen vertellen hoe de Heere je uit de duisternis getrokken heeft tot Zijn Wonderbaar licht, en waar en hoe dit is gebeurd. En hoe Christus aan je is geopenbaard, enz. Met al die vragen blijf ik al jaren muurvast zitten. Tijdens huisbezoek heb ik hier met een ouderling waar ik veel achting voor heb heel fijn over dit onderwerp kunnen en mogen praten. Maar als ik het de dominee dan weer hoor zeggen, dan ga ik toch weer om. Ik bedoel, dan is er toch altijd die bange vraag: is het dan in mij wel meer dan gevoel en verstand? Begrijpt u dit? Het HA is voor de armen van geest, maar dan meteen die vraag: ben ik waarlijk arm? Terwijl ik ook weet dat daarin de grond niet ligt. Dan gooi ik eigenlijk alle bemoediging van de Heere in de preek weer weg, omdat ik het dan zo moeilijk heb met bovenstaande. Dan geef ik de Heere ook niet de eer. Ik las eens dat Petrus Immens zei: Dn kunnen we ook niet meer krijgen. Ik vind rust in de Bijbel, maar dan meteen die woorden weer in me: Het is alleen met je gevoel en verstand, want je kunt dit niet vertellen en dat... Kunt u raad geven? Echte raad?

Antwoord

Echte raad? Dat kan uiteindelijk alleen de HEERE Zelf geven. Zijn Naam is "Wonderlijk, Raad..." Zijn belofte is: "Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn." U moet niet  op mensen zien. Niet op ouderlingen en dominees. Want  mensen zijn maar mensen. Ze kunnen door de Heere gebruikt worden om u tot zegen te zijn. Maar ze kunnen ook in de weg staan. En dat doen ze als ze allerlei ervaringen gaan eisen die zo in Gods Woord niet terug te vinden zijn. Wat ze zeggen moet toch altijd weer aan het Woord van God getoetst worden. Wat de HEERE Zelf zegt , daar moet u op bouwen.

Wie de HEERE Zelf is. U bent niets dan een arme zondares. Bent u daar niet van overtuigd? U hebt niets, dan alleen maar zonde en schuld. Is dat niet uw smart? U kunt het zelf nooit, maar dan ook nooit verdienen, alleen maar verknoeien. Beseft u dat niet? Maar nu heeft God het Liefste wat Hij had, gezonden. Zijn eigen lieve Kind,  Zijn eniggeboren Zoon. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij maakt zalig. Hij doet het Zelf. Hij doet het goed. Hij maakt volkomen zalig. Zie op Hem, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Verwacht het van Hem, Die alles heeft en geeft om u zalig te maken en leg u met al uw vragen en onrust neer aan Zijn voeten. Want Hij nodigt u. Hij nodigt vermoeiden en belasten. Hij belooft het u . "En Ik zal u rust geven." Rust voor uw ziel. Als u rusten mag in Zijn volkomen offer. "Het is volbracht.” Geen zucht en traan hoeft er bij en mag er bij. Als u rusten mag in Zijn eeuwige liefde. Hij verandert niet en nooit. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Als u rusten mag in Zijn belofte: "En Ik geef  Mijn schapen het eeuwige leven."

Dat is geloof, je vastklemmen aan Hem, bouwen op Hem alleen. Niet op wat je zelf bent en denkt en voelt. Niet op je ervaring en bevinding bouwen. Maar op Jezus alleen. Dan heb je de vaste grond gevonden. Waarin je anker eeuwig hecht. Aanvechting van binnen en van buiten zal ons niet bespaard blijven. Maar gelukkig, Hij houdt het vast en Hij houdt je vast. Niemand zal ze uit Mijn Hand rukken. Dus mijn  raad is: Zie op Jezus, Jezus alleen en je zult rust vinden voor je ziel.

Ds. D. J. Budding

Ds. D. J. Budding

Ds. D. J. Budding

 • Geboortedatum:
  20-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Op de website van de Hersteld Hervormde Kerk staat dat deze naam een werknaam is. Dat is ze al sinds het ontstaan van de...
geen reacties
22-11-2013
Op mijn werk hoorde ik dat er werd gezongen op de radio over Jezus van Nazareth. Ik verstijfde van binnen en dacht: dit ...
geen reacties
22-11-2007
Aan ds. Goedvree. Ik vind dat u een super helder antwoord geeft op de vraag over geloven. Ik heb het veel mensen laten l...
1 reactie
22-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering