(...) Het voelt soms als nog gebonden zijn aan al die oude regeltjes van vroeger...

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

17-10-2006, 00:00

Vraag

Aan de heer Van Dooijeweert. In een antwoord op de vraag van 12-10-06 over evangelisatie zegt u dat u steeds meer problemen krijgt met onze vastgeroeste vormen. Ik heb hier een vraag over. U heeft het over een hoed afzetten in een andere kerk. Wij zijn een aantal jaren geleden veranderd van kerkverband. Ik heb in die jaren veel mogen leren van God en de Heere Jezus. Opeens leken mijn ogen open te gaan hoe de Heere Zich openbaart in Zijn Woord. Wie Hij wil zijn voor zondaren. Hierdoor groeit vanzelf het gevoel dat de Heere je hart, je innerlijk door Zijn Geest verandert, dat het hele evangelie draait om Jezus Christus en Die gekruisigd. Dan worden al die regels die eerst zo belangrijk leken voor jezelf van geen waarde meer. Want alles komt van de Heere, niet van ons ‘goede’ gedrag. Wij zitten nu ook in een kerk waar men weinig meer een hoed op heeft. Voor mezelf zie ik ook de noodzaak er niet meer zo van in, maar het blijft een twijfelpunt. Ik denk ook mede door mijn opvoeding. Het voelt soms als nog gebonden zijn aan al die oude regeltjes van vroeger. Mag ik dat loslaten? Het komt steeds in me op en elke keer denk ik, maak daar geen punt van, de Heere vraagt je hart, richt je op Hem. Wilt u hier iets over zeggen?

Antwoord

Ja, beste vraagsteller, wat zal ik hier nu op antwoorden. Eigenlijk geeft u zelf al een beetje een antwoord. Wij hebben verschillende kennissen die in het verleden overgingen van de Ger. Gem. naar de Ned. Hervormde Kerk. Daar hoorde je zulke goeie preken. En met dat ze verhuisden van kerk verhuisden ze ook volledig van levensstijl. Al dat saaie gedoe. Welnu dat bedoel ik niet. Deze mensen geven duidelijk blijk dat ze iets anders willen om het een beetje gemakkelijker te krijgen. Zij hebben duidelijk niet begrepen waarom het gaat in de kerk.

Ik kan uw vragen zo goed begrijpen. Maar ik denk dat niet ze goed zijn op zich. Toen ik uw brief las moest ik denken aan een boekje dat ik eens las. De titel was: “Houd je hart gezond”. Dat ging niet over medicijnen etc., maar om zodanig te leven dat je niet steeds in gewetensproblemen terecht komt. Ik denk dat je in uw probleem daar ook aan moet denken. Je kunt niet steeds in conflict leven met jezelf. Het leven is al moeilijk genoeg. Ik ben het roerend met u eens dat als je tot God bekeerd wordt en de Heiland der wereld leert kennen als je persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, dan verandert er een heleboel. Dan worden een  heleboel regeltjes ineens minder belangrijk en minder interessant. Maar het wordt wel je doel om tot eer van God te leven, ook in kleding en gebruiken. En dat gaat natuurlijk je gebruiken ook beïnvloeden.

Als je zegt: “Dan worden al die regels die eerst zo belangrijk leken voor jezelf, van geen waarde meer. Want alles komt van de Heere, niet van ons ‘goede’ gedrag”, dan denk ik dat we een beetje een ander spoor inslaan. Er zijn gebruiken die gedaan worden omdat men denkt dat het voor de Bijbel zo moet. Een hoed op ligt op dit vlak. Men denkt dat dit bedoeld wordt in de Bijbel en daarom wordt het gedaan. Vaak is het dan in de loop der jaren tot een wet geworden. Bijna een wet van Meden en Perzen, absoluut niet veranderbaar. Maar er zijn ook gebruiken die gedaan worden om een beetje beter te zijn dan een ander of om de Heere gunstig te stemmen of omdat het “zo hoort”. En dat worden de lastige puntjes in het kerkelijk leven.

Maar is ook nog zoiets als je eigen beleving. Iets kan je zo in de weg staan dat je de weg niet meer vindt naar de Heere, dan moet je het laten. Je moet daarbij acht nemen op de kerk waar je je bevindt. Als mijn
vrouw hier in Peru naar de kerk gaat heeft ze niet het gevoel dat ze een voorbeeldmens moet zijn door een hoed te dragen in de kerk. Dat doet hier niemand, in geen enkele kerk. In zo’n situatie kun je beter helemaal aanpassen en positief staan in de wereld waarvoor je gekozen hebt.

Als ik mijn antwoord over lees dan ben ik niet echt voldaan, maar ik kan je niet beter helpen. Spreek met de Heere over deze dingen. Bid Hem om wijsheid en ook bewaring tegen “provoceren”. Hij geve u licht en wijsheid, en vrede in uw hart.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst!

J. W. N. van Dooijeweert, Celendin Peru

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

geen reacties

Terug in de tijd

N.a.v de vraag omtrent de juiste vertaling (of de Septuagenta of de Masoretische) tekst, heb ik zowel de vraag als het a...
geen reacties
17-10-2018
Vraag aan mevrouw Rots. Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw wijze antwoorden. U hebt ons al eerder geholp...
1 reactie
17-10-2017
Mag je als man en vrouw nu wel een condoom gebruiken als voorbehoedsmiddel of mag het bijbels gezien niet? Mijn man wil ...
geen reacties
19-10-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering