Kort haar en hoofddeksel

Ds. H. Paul / geen reacties

14-08-2005, 00:00

Vraag

Pas kwam ik tegen dat als je lang haar hebt als vrouw je eigenlijk geen hoed op hoeft te hebben. Waarom hebben sommige kerken, zoals bijvoorbeeld de Ger. Gem., de regel dat vrouwen hoe lang het haar ook is, verplicht zijn een hoofddeksel te dragen? Eigenlijk hoeven toch alleen vrouwen met kort haar een hoed te dragen?! Ik snap dat niet!

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Om deze vraag op de juiste manier te beantwoorden, moeten we luisteren naar wat Gods Woord zegt van de eigen plaats die een man en een vrouw in het huwelijk en in de gemeente behoren in te nemen. Neem 1 Kor. 11:1-15 maar voor je. Daarin spreekt Paulus van de orde, de verhouding, die er is tussen Christus en Zijn gemeente. Ook van de verhouding die er tussen een man en zijn vrouw is. Iedere man vindt in Christus het Hoofd, Dat hem regeert. Hij heeft geen ander Hoofd, dan Christus. Christus is onderworpen aan God.

In de gemeente plaatst Paulus de man boven de vrouw. In vs 5 ziet Paulus het als een oneer voor vrouwen, als zij zich in de haardracht consequent als mannen gedragen. Lang haar behoort bij het vrouw-zijn.

Vs. 6: Een vrouw moet zich als vrouw gedragen en in de gemeentebijeenkomst niet dan met een gedekt hoofd. verschijnen. De grondgedachte van de apostel is, dat de man het hoofd is van de vrouw en de vrouw de heerlijkheid van de man. Dat moet ook in het gemeenteleven tot uiting komen tot in het ambtelijke toe. Dat is de door God gewilde orde. Bezinning op deze zaken is geen overbodige bezigheid. In alles dient de Schrift te spreken en behoort het onze vraag te zijn: "Wat wilt Gij dat ik doen zal"? Want de gedachte van het "partner-zijn", dus twee aan elkaar gelijken, infiltreert steeds meer. Met eventuele verwisseling van "rol". Lees echter Ef. 5:24-25 maar.

De plaats die ieder inneemt dient ook tot uitdrukking gebracht te worden in de symbolen, die er op wijzen. Dat geldt zeker voor de eredienst als de gemeente samenkomt in Gods huis. Dan is ook de hoofdbedekking, door de vrouwen gedragen, te verstaan als een zinvolle uiting van de erkenning van de eigen plaats van de vrouw in de gemeente. Paulus schrijft daarvan dat het de vreugde van de engelen vermeerdert als de door God gestelde orde in de gemeente geëerbiedigd wordt. Dus: èn lang haar èn een gedekt hoofd.

Vriendelijke groet,
Ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

hoofdbedekking
geen reacties

Terug in de tijd

Weet u waar ik artikelen op internet kan vinden waarin ik veel over de Heere kan lezen? Of kunt u zelf wat schrijven? Om...
8 reacties
14-08-2010
Via Dagelijks Woord kwam ik op dit Bijbelgedeelte: Zacharia 14 (NBV). Hier wordt een enorme voorspelling gedaan. Mijn vr...
5 reacties
14-08-2012
Kan iemand wat tips/voorbeelden geven van teksten (naast een bijbeltekst) die op grafstenen geplaatst kunnen worden van ...
6 reacties
14-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering