Gevoel voor vrouwen en mannen

Tot Heil des Volks / geen reacties

17-10-2005, 00:00

Vraag

Waarom heeft God mij naast het gevoel voor vrouwen ook gevoel voor mannen gegeven? Waarom verlang ik als man naar seks met een man?

Antwoord

Het gaat in deze vraag om homoseksuele gevoelens; seksuele gevoelens voor een persoon van het zelfde geslacht. Wij geloven niet dat God deze gevoelens gegeven heeft. Ze zijn niet aangeboren (daarvoor is nog nooit een sluitend bewijs gevonden). Die gevoelens zijn echter wel heel reëel. Ze worden gevormd op basis van een stukje scheefgroei uit de (soms al heel vroege) jeugd. In de kern komt het hierop neer: als iemand in zijn mannelijke identiteit niet tot volle wasdom komt (en dit kan door veel factoren komen, bijvoorbeeld door een afwezige vader waardoor een goede identificatiefiguur ontbrak, of doordat iemand in de schooltijd weinig vrienden heeft, waardoor hij zich een buitenstaander blijft voelen in de wereld waar hij geslachtelijk toe behoort), blijft er in zo’n persoon wel een diep verlangen om tot volheid te komen in zijn man-zijn.  Vaak weet zo’n opgroeiende jongeman daar echter moeilijk vorm aan te geven.

Je ziet dan vaak dat de zich ontwikkelde seksualiteit (iemand leert zijn eigen lichaam ontdekken en merkt dat je bepaalde seksuele gevoelens kan opwekken) en de verlangens van het hart (ik verlang er naar om deel te zijn van de mannenwereld, want ik ben tenslotte een man naar Gods beeld geschapen) in elkaar geschoven worden. Concreet: iemand gaat fantaseren over hoe het zou zijn om intiem met die andere man te zijn, ervaart daarin een mate van seksuele opwinding, en gaat dit eventueel later herhalen. Achterliggende drive is: een diep verlangen naar groei in heelheid in het eigen man-zijn. De manier waarop die ‘inhaalslag’ gemaakt kan worden lijkt via seksueel contact (eenwording) met die andere man. Dat is echter een manier die buiten Gods kaders, buiten zijn scheppingsorde, buiten zijn zegen valt.

Voor een uitgebreidere uitleg van de achtergronden bij zo’n homoseksueel patroon: neem contact op met Different voor een gesprek of verdiep je in de artikelen op onze website www.different.nl en www.onzeweg.nl  Zie ook de links op deze sites. Er is zeker de nodige, bijbelse literatuur over dit onderwerp voor handen.

Tot Heil des Volks

Tot Heil des Volks

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Amsterdam
  • Status:
    Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Het lijkt erop dat Jezus dingen die in het OT staan veranderd heeft. Bijv. oog om oog en tand om tand geldt niet meer, m...
2 reacties
17-10-2011
Aan ds. P. D. J. Buijs. Ik heb een vraag over het antwoord dat u gaf naar aanleiding van de vraag over tolerantie naar d...
5 reacties
17-10-2016
Ik ben 28 jaar en heb een serieuze verkering. Mijn vriend zegt regelmatig dat hij van mij houdt. Ik durf dat niet zo goe...
geen reacties
17-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering