(...)Wat kenmerkt nu een waarlijke droefheid naar God, een droefheid in het gees...

Ds. H. Paul / geen reacties

02-12-2005, 00:00

Vraag

In de zondagpreek in mijn gemeente werd er gesproken over de innerlijke bekering. Een bekering die gepaard gaat met een droefheid naar God. Dit zou geen aardse droefheid zijn maar een droefheid in het geestelijke. Wat kenmerkt nu een waarlijke droefheid naar God, een droefheid in het geestelijke?

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,

Er is een groot verschil tussen droefheid en droefheid (zie 2 Kor. 7:10). De droefheid der wereld wordt getroost met aardse dingen. Denk aan Rachel. Ze was bedroefd, omdat ze geen kinderen had. Toen ze kinderen kreeg, was haar droefheid over.

Met de droefheid naar God is het anders.Die kan niet getroost worden met de dingen van de wereld, maar door de Heere Zelf. Die droefheid wordt bij de Heere gebracht. Je bent bedroefd, omdat je God moet missen door je zonden, maar je kunt Hem niet missen. Je kunt Hem niet meer missen, omdat de liefde tot Hem je hart vervult. Ze werkt bekering uit. Je leert de zonde haten, omdat de zonde God bedroeft. Deze droefheid is tot zaligheid. Want de Heere ontledigt om te vervullen.Deze treurenden zullen vertroost worden door de Heere Zelf met Zijn liefde en genade.

Met vriendelijke groet,


ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan ik weten of de nodiging van de Heere Jezus, om te komen tot de fontein van Levend Water, ook voor mij is? Er wor...
3 reacties
04-12-2017
Ik hoop dat de volgende vraag snel beantwoord kan worden. De situatie is namelijk als volgt. Ik volg les op een openbare...
geen reacties
02-12-2006
Als er iets over de zondag wordt gevraagd, lopen reacties uiteen. In de reformatorische kerken wordt geleerd dat de zond...
geen reacties
03-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering