Antidepressiva

drs. A. Meijer / geen reacties

02-12-2011, 11:29

Vraag

Ik heb een periode van ruim zes jaar antidepressiva geslikt. Omdat ik vooral de laatste tijd last had van de nare bijwerkingen (onverschilligheid, afgevlakt gevoel, nergens meer van kunnen genieten, enz) ben ik daar een half jaar geleden mee gestopt. In het begin ging het redelijk met het gebruik van oxazepam. Nu ik daar ook mee gestopt ben komen de klachten van vroeger en daarbij nog veel meer andere klachten terug. Ik heb het over klachten zoals moeheid, hyperverntilatie, heftige hartkloppingen, migraine, stress, prikkelbaarheid, niets kunnen hebben van de kinderen en zelfs agressiviteit, ook naar de kinderen toe. Dit uit zich in schelden en soms ook in het slaan van de kinderen. Dat is voor mij een heel moeilijk punt. Ik houd heel veel van mijn kinderen, maar tijdens zo`n bui heb ik daar geen oog voor. Later heb ik spijt en voel ik me heel rot en besef ik dat het zo echt niet kan. Toen ik nog medicijnen gebruikte kwam dit ook voor, maar wel veel minder. In die periode was ik veel te toegevend naar de kinderen toe en liet veel te veel toe. Nu is eigenlijk mijn vraag, wat is wijheid? Ondanks al de klachten die ik nu heb, heb ik wel het gevoel dat ik weer word die ik was en met medicijnen ben ik altijd zoals ik niet ben. Ik nam veel te veel op me en ging steeds over mijn grenzen. Was veel bezig met dingen voor een ander en vergat mijn eigen gezin. Ik weet nu echt niet wat te doen. Zoals het nu gaat kan het ook niet langer, maar eigenlijk wil ik ook niet weer aan de medicijnen.

Antwoord

Beste vragensteller,

Slikte jij antidepressiva in verband met een depressie of is er een andere diagnose gesteld? Ik zal er vanuit gaan dat je last had/hebt van een depressieve stemming. Door nieuwe inzichten en daaruit voortvloeiende richtlijnen is er steeds minder plaats voor antidepressiva bij de behandeling van depressies. De nieuwe richtlijnen gaan uit van een stapsgewijze zorg (stepped-care) waarbij er eerst wordt gekeken naar de ernst en daaraan gekoppeld welke behandeling de voorkeur verdient, als de behandeling onvoldoende aanslaat volgt er een volgende stap.

Alleen bij ernstige (al dan niet recidiverende) depressies hebben antidepressiva een plaats. Cognitieve gedragstherapie en andere psychologische of psychotherapeutische behandelingen nemen een steeds grotere plaats in. Cognitieve gedragstherapie is even effectief als antidepressiva bij ernstige depressies. Deze therapieën hebben ook bij andere psychische klachten een plaats. Het voordeel van deze therapieën is dat ze niet alleen tijdens een depressie helpen, maar ook handvatten geeft om een eventuele volgende depressie sneller te herkennen en tegen te gaan.

Hiernaast wordt er steeds meer ontwikkeld op het gebied van zelfhulp (bijvoorbeeld met behulp van internettherapie), kortom er zijn voldoende alternatieven voor antidepressiva. Ik raad aan om dit eens te bespreken met jouw huisarts, of een behandelaar die hier voldoende vanaf weet.

Vriendelijke groet,
A. Meijer

drs. A. Meijer

drs. A. Meijer

 • Geboortedatum:
  14-12-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk aan de Amstel
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijwerkingendepressiefmedicijn
geen reacties

Terug in de tijd

Ik begrijp dat er in de eerste eeuw van onze jaartelling ruwweg twee geschriften waren. De Hebreeuwse (later de Masoreti...
geen reacties
02-12-2020
Is het verkeerd om genetisch te manipuleren, bijvoorbeeld om met het DNA van een kers te veranderen en zo een pitloze ke...
geen reacties
02-12-2004
Er wordt wel eens gezegd dat de mens in het paradijs zelf kon kiezen tussen goed en kwaad, omdat God geen mensen wilde d...
geen reacties
02-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering