Traditie

Ds. H. Paul / geen reacties

29-07-2003, 00:00

Vraag

Ondanks mijn Ger. Gem.-opvoeding (geen broek voor vrouwen, geen tv of radio/popmuziek) heb ik met voorgaande dingen niet zoveel moeite. Ik bedoel, bijvoorbeeld voor het dragen van een rok zijn geen gegronde argumenten en wat is het verschil tussen een 'net' liedje en een klassiek stuk? Zijn het niet veel dingen die in de loop der jaren als traditie zijn blijven hangen, zonder dat men eigenlijk nog weet waarom? Als je bijvoorbeeld naar andere kerken kijkt, bijvoorbeeld Chr. Geref., Hervormd of Gereformeerd, die doen deze dingen toch ook en zouden die mensen daarom niet bekeerd kunnen zijn?

Antwoord

Deze vraag wordt vele keren gesteld. Telkens weer blijkt er een verlangen te zijn om de gestelde grenzen op te rekken en te kijken hoe ver we mee kunnen gaan met de wereld, waar deze gewoonten uit afkomstig zijn. Gods Woord wijst ons een andere weg aan, namelijk de wereld niet na te volgen en in een nieuw leven te wandelen.

Dat men in andere kerken deze gewoonten wel zou volgen, geldt niet in zijn algemeenheid, maar in die gevallen, waar veelal ook de leer oppervlakkiger is geworden. Het getuigt niet van liefde tot de Heere, als we zover mogelijk met de wereld mee willen gaan. We kunnen geen twee heren dienen. Mozes keus behoort ons voor ogen te staan en  die zal ons nooit berouwen.

Waarom willen we zo graag het verschil met de wereld verkleinen? De wereld heeft geen toekomst. Alleen zij, die de Heere liefhebben, hebben een toekomst.. Daar komt het op aan: Hem liefhebben en vrezen. Dan heb je met deze vragen geen moeite. Vraag de Heere of Hij je dat wil leren.

Hartelijk gegroet,

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Ik vraag mij af hoeveel verschillende stromingen er binnen het christendom zijn in Nederland.
geen reacties
30-07-2016
Mijn vader kampt al een aantal jaar met gezondheidsproblemen, o.a. hoge bloeddruk en verminderde nierfunctie. De laatste...
2 reacties
02-08-2016
Ik ben een 18-jarig meisje, altijd reformatorisch opgegroeid en op zulke scholen gezeten. Maar echt thuis heb ik me er n...
geen reacties
30-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering